Home / NOVOSTI / Društvo / UPRAVA ZA NEKRETNINE O PROCESU LEGALIZACIJE: Obradjeno 20 000 elaborata

UPRAVA ZA NEKRETNINE O PROCESU LEGALIZACIJE: Obradjeno 20 000 elaborata

Od početka procesa legalizacije do 1. novembra, 2018. godine, u svim područnim jedinicama, ukupno je primljeno 24 133 elaborata, a ovjereno  blizu 20 000, navodi se u saopstenju Uprave za nekretnine.  Sve područne jedinice Uprave za nekretnine, dodaje se, radile su u punom kapacitetu i zato danas imamo visok procenat ovjerenih elaborata.

PJ Podgorica  zaprimila je preko 7 000 elaborata. Uprava za nekretnine je od početka samog procesa primjene ovog zakona, u potpunosti posvećena implementaciji istog, i to u dijelu koji podrazumijeva ovjeru elaborata I knjiženje bespravno podignutih objekata.

Saopstenje prenosimo u cjelosti: 

SVI RASPOLOŽIVI KAPACITETI USMJERENI KA PRIMJENI ZAKONA

-Kao  servis građana, Uprava za nekretnine je  preduzela sve potrebne mjere da bi se omogućila adekvatna saradnja I pristup informacijama koje u svakom trenutku zainteresovani mogu dobiti putem našeg web sajta, zvanične e-mail adrese, lično na šalterima u svim područnim jedinicama, kao i putem kontakt telefona koji su istaknuti na sajtu Uprave za nekretnine, saopstili su iz UZN. 

Od početka Legalizacije svi raspoloživi kapaciteti usmjereni su ka realizaciji i primjeni zakona:  reorganizacijom i preraspodjelom povećan je broj službenika u cilju efektivnog i efikasnog obavljanja poslova, uveden je prekovremeni rad, kao i rad sa strankama dva puta u toku nedjelje (utorkom i četvrtkom). Pred Upravom je obiman i zahtjevan posao, ali uz adekvatne mehanizme rada, implementacija zakona o legalizaciji neformalnih objekata će biti uspješno realizovana, barem u onom dijelu koji se tiče Uprave za nekretnine.

ON-LINE PODACI DOSTUPNI NA SAJTU

Omogućeno je da javni i privatni sektor, saglasno zakonskoj regulativi, na brz i efikasan način koristi e-servise, odnosno uvid u on-line podatke u realnom vremenu , koji se odnose na uvid u: vlasničku strukturu, sagalsno zakonskoj regulativi po jmbg/mb, br lista nepokretnosti/posjedovnog lista ili broju katastarske parcele; aktivne zahtjeve sa ciljem onemogućavanja zloupotrebe transakcije iste nepokretnosti više puta;  praćenje statusa rješavanja zahtjeva, na osnovu dobijenog koda prilikom predaje zahtjeva. Planirane aktivnosti odnose se na preuzimanja e-potpisanog lista nepokretnosti/posjedovnog lista, odnosno uvjerenja, kao i aplikacije namijenjene za rad notarskih kancelarija. Podaci koji su trenutno dostupni su: ortofoto snimci za cijelu teritoriju Crne Gore (2007; 2010.-2011. godine), ortofoto iz različitog perioda snimanja za različite lokacije, digitalna topografska karta razmjere 1:25.000, izvod iz digitalnog plana za katastarske opštine evidencije katastra nepokretnosti i dr. u kontinuitetu se obezbjeđuju novi podaci, a uskoro će biti dostupan i ortofoto izrađen 2017. godine u okviru Projekta izrade višenamjenskog ortofotoa za teritoriju Crne Gore, koji je realizovan od strane Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja, a u kojem je Uprava je učestvovala u dijelu koji se odnosi na obezbjeđivanja potrebnih podataka – digitalnog modela terena za ortorektifikaciju; rad na terenu – fotosignalisanja i mjerenja orijentacionih tačaka potrebnih za postupak blokaerotriangulacije i prostornog definisanja aviosnimaka; kao i u kontrolu kvaliteta dobijenog proizvoda. Svi podaci su za informativne svrhe, besplatni su i omogućeno je štampanje podataka.

VEĆI BROJ UPRAVNIH PREDMETA ZA 9 MJESECI U 2018. U ODNOSU NA CIJELU 2O17.

U 2017 godini Uprava za nekretnine ostvarila je učinak koji je rezultirao smanjenim brojem  nezavršenih predmeta, od 3%. U prošloj godini Uprava za nekretnine imala je 61 000 Upravnih predmeta a tu cifru smo premašili samo za 9 mjeseci u 2018 godini. To su redovni poslovi pored kojih se aktivno bavimo ovjerom elaborata i knjiženjem bespravno podignutih objekata, odnosno procesom Legalizacije. Na geostrateškom putu Crne Gore, Uprava za nekretnine poseban  akcenat stavlja na identifikaciji, afirmaciji i realizaciji razvojnih projekata u okviru domaće, regionalne i evropske saradnje. U tom domenu postignuto je mnogo, jer su u pitanju najznačajniji kapitalni projekti značajni za razvoj Crne Gore i primjenu visokih standarda u procesu integracija EU.

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O RADU ZA PERIOD OD 01. 01. 2018 – 01. 01. 2018

Polugodišnji bilans u poslovima prvostepenog upravnog postupka Uprave za nekretnine ukazuje na visok procenat riješenih predmeta. Od ukupnog broja, u svim područnim jedinicama –  41 697 predmeta, riješeno je 36 550, što predstavlja blizu 90% od ukupnog broja predmeta. PJ Podgorica u svom polugodišnjem izvještaju bilježi odlične rezultate, od 10 242 predmeta riješeno je 9 641, dok je riješenih predmeta  u opštinama Danilovgrad i Andrijevica stoprocentan. Zanemarljiv procenat neriješenih predmeta bilježe opštine Kolašin, Plužine, Šavnik i Žabljak.

loading...

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *