Home / NOVOSTI / NEGATIVNO MIŠLJENJE NA REVIZIJU: SNP prebacivao novac nezakonito da ne bi bio u minusu

NEGATIVNO MIŠLJENJE NA REVIZIJU: SNP prebacivao novac nezakonito da ne bi bio u minusu

Državna revizorska institucija (DRI) dala je uslovno mišljenje na Godišnji finansijski izvještaj Socijalističke narodne partije (SNP) za prošlu godinu i negativno mišljenje na reviziju pravilnosti.

Zbog toga je kolegijum člana Senata DRI Nikole Kovačevića odlučio da izvještaj dostavi skupštinskim odborima za ekonomiju, finansije i budžet i za politički sistem, pravosuđe i upravu kako bi dali mišljenja.

DRI suštinski nije našla nepravilnosti nezakonitog trošenja novca, kao prethodnih godina u toj partiji, ali je utvrdila niz administrativnih nepravilnosti.

Na negativno mišljenje uticao je, kako se navodi, i podatak o prenosi novca sa računa SNP Plužine na račun predsjednika te opštine, a zatim SNP-a.

SNP, na čijem čelu je Vladimir Joković je već godinama na vlasti u toj opštini, kojom rukovodi Mijuško Bajagić (SNP).

“Revizijom je utvrđeno da su u poslovnim knjigama Partije iskazana potraživanja u iznosu od 9.680 po osnovu prenosa sredstava sa žiro računa Opštinskog odbora Plužine na žiro- račun fizičkog lica – predsjednika Opštinskog odbora Plužine, shodno Odluci od 20.06.2017”; piše u izvještaju DRI. Dodaju da je predsjedniku optšine uplaćeno i 8.454 eura iz budžeta opštine, koje je trebalo uplatiti na račun za redovno poslovanje SNP i isti iskazati kao prihod.

“Po tvrdnji odgovornog lica iz SNP-a, prenos sredstva na žiro- račun predsjednika Opštinskog odbora Plužine, vršen je iz razloga da bi se spriječila prinudna naplata obaveza Partije prema dobavljačima, što nije u skladu sa Zakonom o sprječavanju nelegalnog poslovanja”, utvrdili su revizori.

NP je u Godišnjem finansijskom izvještaju i poslovnim knjigama za prošlu godinu iskazala prihode od smanjenja obaveza prema zaposlenim iz prethodnih godina u iznosu od 75,8 hiljada eura i oko 54,8 hiljada eura po osnovu sprovedenih korektivnih knjiženja.

„Isknjižavanje obaveza prema zaposlenim, shodno izjavi odgovornog lica, izvršeno je iz razloga što partija nema obaveza po ovom osnovu, već se radilo o pogrešnom evidentiranju istih u prethodnim godinama, dok su troškovi iskazani po osnovu sprovedenih korektivnih knjiženja,a shodno preporuci DRI datoj u Izvještaju o reviziji za 2016. godinu“,objavio je DRI na sajtu.

Revizijom je utvrđeno da su sa izbornog računa, isplaćeni troškovi redovnog poslovanja u iznosu od 887 eura, što nije u skladu sa odredbama Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja”, kaže se u saopštenju.

U postupku revizije, kako se dodaje, utvrđeno je da devet ugovora o zakupu koje je SNP zaključila sa fizičkim licima, nije ovjereno od nadležnog organa shodno odredbama Zakona o obligacionim odnosima.

Revizijom Godišnjeg finansijskog izvještaja SNP za prošlu godinu je takođe provjerena realizacija preporuka datih u Izvještaju o reviziji finansijskog izvještaja za 2016. godinu.

“Utvrđeno da je subjekt revizije realizovao osam preporuka, nije realizovao četiri preporuke, djelimično realizovao jednu preporuku dok se jedna preporuka nije mogla provjeriti jer u prošloj godini nije bilo zaključivanja ugovora o privremenim i povremennim poslovima”, zaključuje se u saopštenju.

Vijesti

loading...

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *