Home / NOVOSTI / Društvo / VlADA USVOJILA: Nova ZADUŽENJA za gradnju ZATVORA, ŠKOLA, STANOVA, PUTEVA

VlADA USVOJILA: Nova ZADUŽENJA za gradnju ZATVORA, ŠKOLA, STANOVA, PUTEVA

Vlada će u 2019. godini, potpisati kreditne aranžmane ili će postati efektivni, u iznosu do 214 miliona eura.

Planirano je da kreditni aranžmani budu potpisani sa Bankom za razvoj Savjeta Evrope CEB, za potrebe Ministarstva pravde, za izgradnju kapitalnog objekta-Zatvor u Mojkovcu, u iznosu do 15 miliona eura, a sa Bankom za razvoj Savjeta Evrope CEB, za Projekat rješavanja stambenih pitanja građana po povoljnim uslovima (nastavak Projekta 1000+ stanova), u iznosu od 10 miliona eura, piše u Nacrtu budžeta za sljedeću godinu koji je usvojila Vlada.

Dalje se navodi da će Vlada potpisati kreditni aranžman sa Bankom za razvoj Savjeta Evrope CEB, za nastavak projekta-Izgradnja i rekonstrukcija predškolskih ustanova u Crnoj Gori u iznosu od 10 miliona eura, dok će se kod Evropske investicione banke EIB zadužiti za ulaganje u infrastrukturu u oblasti obrazovanja u iznosu od 18 miliona eura. Sa Evropskom investicionom bankom (EIB) potpisaće i Aneks Ugovora za projekat Sanacaija puteva i
obilaznica oko gradova u iznosu do šest miliona eura.

Takođe, za planirano je zaduženje za potrebe Ministarstva odbrane, za potrebe nabavke oklopnih vozila, u iznosu od 30 miliona, za koje će kreditor biti određen tokom godine. Kreditni aranžamn biće potpisan i sa Svjetskom bankom u okviru projekta sprovođenja reforme javne uprave, za potrebe implementacije Plana optimizacije i stvaranja uslova za isplatu otpremnine zaposlenima u slučaju proglašenja tehnološkog viška, prilikom odlaska u penziju i sporazumnog prekida radnog odnosa, shodno odredbama Zakona o radu i Zakona o zaradama zapooslenih u javnom sektoru, vrijedan 15 miliona eura. Planiran je i aranžman sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj (EBRD), projekat-Rekonstrukcija magistralnih putev“, u ukupnoj vrijednosti od 40 miliona eura, a postaće dodatno efektivan iznos od 15 miliona eura.

Nacrtom budžeta je planiran aranžman sa Njemačkom razvojnom bankom KfW, projekat Vodosnabdijevanje i odvođenje otpadnih voda na crnogorskom primorju, faza V, komponenta 2, u ukupnoj vrijednosti od 28.800.000 eura, postaće dodatno efektivan iznos od 10.000.000 eura. Sa Njemačkom razvojnom bankom KfW, projekat Program energetske efikasnosti u javnim ustanovama – Faza III, u iznosu od 45 miliona.

Planiran je u aranžman sa Evropskom investicionom bankom EIB, za projekat rekonstrukcije magistralnih puteva u
Crnoj Gori, u iznosu od 40 miliona eura.

Vlada će u 2019. godini izdati garancije u ukupnom iznosu do 83 miliona eura. Za kreditni aranžman između Elektroprivrede Crne Gore i Njemačke razvojne banke KfW, za Projekat rekonstrukcije i modernizacije HE Perućica u iznosu od 33 miliona eura, a za kreditni aranžman između Željezničke infrastrukture Crne Gore i Njemačke razvojne banke KfW u iznosu od 14 miliona eura. Sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj EBRD, za realizaciju tri projekta JP Regionalni vodovod-Crnogorsko primorje u iznosu od 12 miliona.

Vlada će izdati garancije i za kreditni aranžman između Željezničke infrastrukture Crne Gore i Evropske investicione banke EIB, za projekte koji se odnose na rekonstrukciju i unapređenje željezničke infrastrukture, u iznosu od 13 miliona, kao i za kreditni aranžman kod komercijalne banke za potrebe JP Regionalni vodovod-Crnogorsko primorje, u iznosu od 11 miliona eura.

Nedostajuća sredstva za finansiranje budžeta za 2019. godinu do 557 miliona eura Vlada će obezbijediti u cilju otplate duga i obaveza iz prethodnog perioda, finansiranja kapitalnog budžeta i izgradnje prioritetne dionice auto-puta, do visine izvršenja, te finansiranja budžetske potrošnje i stvaranja rezerve.

CDM

loading...

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *