Home / NOVOSTI / Društvo / CG Policija više neće biti u sastavu MUP-a

CG Policija više neće biti u sastavu MUP-a

Crnogorska policija više neće biti u sastavu Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP), na osnovu predloženih izmjena Zakona o unutrašnjim poslovima, koji je u četvrtak utvrdila Vlada.

Razlog za donošenje ovog zakona je usaglašavanje Zakona o unutrašnjim poslovima sa Predlogom zakona o državnoj upravi i Zakonom o državnim službenicima i namještenicima, u cilju efikasnosti i funkcionalnosti rada Uprave policije.

Zakonom o državnoj upravi predstavljen je novi sistem državne uprave, na osnovu kojeg više nema organa u sastavu ministarstva.

„Imajući u vidu da je Uprava policije do sada bila organ u sastavu Ministarstva, neophodno je bile izmjene i ovog zakona i uspostaviti optimalan odnos između ova dva organa“, kaže se u obrazloženju.

Kako se navodi, izvršeno je i usklađivanje sa rješenjima u novom Zakonu o državnim službenicima i namještenicima.

Predloženim izmjenama Zakona o unutrašnjim poslovima, u smislu usklađivanja sa Zakonom o drzavnoj upravi, na drugačiji način definisan je pojam i vrste unutrašnjih poslova.

„Predmetnim članom defmisano je da policijske poslove vrši Uprava policije, dok će MUP obavljati upravne unutrašnje i sa njima povezane poslove, kao i određene policijske poslove“, navodi se u obrazloženju.

Predlogom zakona uvodi se novi član radi dodatnog preciziranja odnosa Ministarstva i Policije, naročito imajući u vidu prirodu njihovih poslova.

Precizira se da MUP vrši poslove koji se odnose na strateško planiranje u oblasti borbe protiv kriminaliteta, javnog reda i mira, bezbjednosti saobradaja i drugim oblastima policijskog rada i djelovanja, obuku i stručno usavršavanje policijskih službenika, tekuće i investiciono odrzavanje objekata Ministarstva, graničnih prelaza i drugih objekata koje zajednički koriste Ministarstvo i Policija.

„MUP vrši poslove integrisanog upravljanja granicom i obezbjeđivanje tehničkih i materijalnih resursa predviđenih Šengenskim akcionim planom, projektovanje, uspostavljanje, upravljanje, razvoj i održavanje informacionih i komunikacionih tehnologija i sistema tehničkog nadzora graničnih prelaza, objekata Ministarstva i javnih površina, pruŽanje podrŠke aktivnostima Policije uz poštovanje njene operativne nezavisnosti“, kaže se u zakonskom obrazloženju.

Predlogom zakona izmijenjen je ćlan važećeg zakona tako što je regulisano pružanje usluga pravnim licima čiji je osnivač sindikat.

„Izmjena tog člana izvršena je i radi usklađivanja važećeg zakona sa Zakonom o državnim službenicima i namještenicima, koji u cjelosti uređuje pitanje obavljanja privredne i druge djelatnosti van radnog vremena“, kaže se u Vladinom dokumentu.

Predlogom zakona izvršeno je usklađivanje sa rješenjima iz Zakona o državnim službenicima i namještenicima u dijelu disciplinske odgovornosti.

IzvrŠena je izmjena u dijelu opisa poslova unutrašnje kontrole sa namjerom da se dodatno osnaži ova organizaciona jedinica u smislu punog ostvarivanja svrhe za koju je osnovana.

Crnogorska Vlada je predložila da se izmjene i dopune Zakona o unutrašnjim poslovima donesu po skraćenom postupku.

rtcg.me

loading...

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *