Home / NOVOSTI / Hronika / Crnogorci se Strazburu najviše žalili na povredu prava na pravično suđenje 

Crnogorci se Strazburu najviše žalili na povredu prava na pravično suđenje 

Pred Evropskim sudom za ljudska prava lani je riješeno 23 predmeta koji se odnose na Crnu Goru, od čega je u dvije predstavke utvrđeno da država nije povrijedila prava podnosilaca žalbi, dok je u 11 predmeta ustanovljeno da je povrijeđeno barem jedno konvencijsko pravo, kazala je u razgovoru za Pobjedu zastupnica Crne Gore pred Sudom u Strazburu Valentina Pavličić.

Precizirajući na šta se odnose ostalih 10 predmeta prošle godine, Pavličić je navela da je u sedam predmeta, nakon odgovora i izjašnjenja Vlade, odlučeno da se predstavke proglase kao neprihvatljive po svim osnovama, dok je u tri predmeta donešen isti broj odluka na osnovu postignutog prijateljskog poravnanja.

“Ovih sedam predmeta u kojima je odlučeno da se predstavke proglase neprihvatljivim po svim osnovama znače da smo uspjeli da opovrgnemo navode podnosioca predstavki i to potkrijepimo materijalnim dokazima koji su u skladu sa standardima Suda”, istakla je zastupnica.

Od osnivanja Kancelarije zastupnika do danas, kako je precizirala, u odnosu na našu državu riješeno je -117 predmeta. Ttokom prošle godine komunicirano je devet predmeta pred Sudom u Strazburu.

“Radi se o predstavkama koje su ispunile uslove prihvatljivosti i koje su komunicirane našoj kancelariji, pa one nijesu pokazatelj o ukupnom broju predstavki koje su naši građani podnijeli. Sa zvaničnim podatkom o ukupnom broju predstavki bićemo upoznati početkom godine na predstavljanju godišnjeg izvještaja Evropskog suda za ljudska prava objasnila je Pavličić.

Osvrćući se na komunicirane predmete, najveći broj se odnosio, prema njenim riječima, na povredu prava na pravično suđenje.

“Na povredu prava na život (član 2) odnosio se jedan predmet, a na zabranu mučenja (član 3) dva predmeta. O pravu na slobodu i sigurnost (član 5) radilo se u dva predmeta, a jednak broj predmeta odnosio se i na povredu prava na poštovanje privatnog i porodičnog života (član 8). U jednom predmetu podnosioci su se žalili na povredu člana 13 i člana 1 Protokola 1 uz Evropsku konvenciju”, navela je Pavličić.

Odgovarajući na pitanje koliko je do sada Crna Gora platila strankama koje su vodile spor protiv države pred Evropskim sudom za ljudska prava, kaže da je od donošenja prve presude protiv države 2009. godine do danas isplaćeno 1.158.763,33 eura.

“Toliko je država isplatila podnosiocima predstavki po osnovu presuda, jednostranih deklaracija i sklopljenih prijateljskih poravnanja. Ova suma obuhvata i iznose koji su dodijeljeni nacionalnim presudama, a nijesu bili isplaćeni do donošenja presude iz Strazbura”, naglasila je Pavličić.

Pobjeda

loading...

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *