Home / NOVOSTI / Vlada Crna Gora potvrđuje svoje opredeljenje da doprinese očuvanju mira i stabilnosti, kako u Crnoj Gori, tako i u regionu  i šire

Vlada Crna Gora potvrđuje svoje opredeljenje da doprinese očuvanju mira i stabilnosti, kako u Crnoj Gori, tako i u regionu  i šire

 

Vlada Crna Gora afirmiše regionalni i međunarodni dijalog u pravcu boljeg razumijevanja i borbe protiv radikalizacije  i nasilnog ekstremizma koji vode ka terorizmu, poručio je državni sekretar u MUP-u i nacionalni koordinator za borbu protiv nasilnog ekstremizma Dragan Pejanović na trećem sastanku Regionalne mreže nacionalnih koordinatora zemalja Zapadnog Balkana u Tirani.

Sastanak je bio prilika da državni sekretar Pejanović informiše o brojnim aktivnostima koje se u Crnoj Gori u kontinuitetu sprovode na planu implementacije međunarodnih dokumenta, Strategije  suzbijanja nasilnog esktremizma,  a posebno Zajedničkog akcionog plana o borbi protiv terorizma,  nasilnog ekstremizma i radikalizacije potpisanog u Tirani prethodne godine, kojim su šest partnerskih zemalja Zapadnog Balkana definisale zajedničke ciljeve koje će sprovoditi uz podršku Evropske unije.

“Crna Gora sprovodi aktivnosti ne samo na strateškom već i na operativnom i preventivnom planu, i jedina  je država regiona koja je otišla korak dalje u prevenciji i oformila Nacionalnu platformu za borbu protiv nasilnog ekstremizma”, istakao je Pejanović. On je dodao da  je  cilj platforme ujedinjavanje svih relevantnih predstavnika državnih organa,  političke, akademske  i vjerske zajednice, civilnog sektora i medija, a  cijeneći značaj platforme izrazio je spremnost Crne Gore da  dobru praksu prenese i podijeli sa zemljama regiona.

Napori koje Crna Gora ulaže nastaviće se i u narednom periodu, kako kroz jačanje postojećih mehanizama, tako i kroz kreiranje novih, s akcentom  na unapređenje strateškog i institucionalnog  okvira, sprovođenje istraživanja, analize opasnosti i procjene rizika, jačanje uloge lokalne zajednice, afirmisanje sporta i politike zapošljavanja mladih, saopštio  je Pejanović.

Na sastanku je apostrofirano da je u predstojećem periodu posebnu pažnju potrebno posvetiti  razvijanju svijesti o opasnostima zloupotrebe  interneta i saradnje sa  internet provajderima, u cilju prepoznavanja i blokiranja ekstremističkih sadržaja i propagande.

U svjetlu aktuelnog procesa organizovanog povratka lica sa ratišta zaključeno je da je neophodno raditi na kreiranju organizovanog programa prihvata, tretmana, deradikalizacije,   resocijalizacije i reintegracije tih lica.

Pored sastanka nacionalnih koordinatora, u Tirani je  upriličen i VII sastanak  Grupe nacionalnih kontakt tačaka za prevenciju i borbu protiv nasilnog ekstremizma u Jugoistočnoj Evropi, tokom kojeg su nacionalni koordinatori iz regiona razmijenili mišljenja  o najznačajnijim   izazovima i potrebama za naredni period.

loading...

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com