Home / PG INFO / Aktuelno / PODGORICA: 60 eura za samce, 180 eura za porodice

PODGORICA: 60 eura za samce, 180 eura za porodice

U Podgorici ima mali broj jednočlanih porodica, vlasnika bespravnih objekata, kojima bi Sekretarijat za socijalno staranje plaćao 60 eura zakup stana u slučaju rušenja njihovih nelegalnih objekata, a pošto su u pitanju višečlane porodice za zakup stana će se plaćati ukupan iznos, to jeste 180 eura, saopštio je Ivan Terzić, sekretar za socijalno staranje na jučerašnjoj centralnoj raspravi o odluci o obezbjeđivanju alternativnog smještaja.

Jučerašnja javna rasprava nije privukla pažnju nijednog vlasnika bespravnog objekta. Alternativni smještaj može se obezbijediti davanjem naknade za zakupninu stana, kao i sredstava za kupovinu građevinskog materijala.

“Razlog za donošenje odluke se nalazi u Zakonu o planiranju prostora i izgradnji objekata kojim je između ostalog prevdiđenaobaveza jedinacama lokalne uprave da u slučaju uklanjanja bespravnih objekata vlasnicima tih objekata obezbijedi alternativni smještaj. Cijena zakupa stana od 60 eura se odnosi na jednočlane porodice i no informacijama koje imamo njih je malo. Obično se radi o višečlanim porodicima na će se njima plaćati puni iznos. Pred log odluke je urađen na osnovu odluke koju je radila Zajednica opština, odnosno radna grupa Zajednice koja je analizirala cijene stanovanjautrećoj zoni”, naveo je Terzić.

Odlukom je predviđeno da je mjesečni iznos naknade za zakupninu stana za j ednočlano domaćinstvo 60 eura uz u većanje od 30 eura za svakog sledećeg člana domaćinstva, ali ne više od 180 eura u ukupnom iznosu.

Limit za kupovinu građevinskog materijalautvrđen je na način da prestavlja ukupni zbir trogodišnjih naknada za zakupninu i iznosi 2.160 eura za jednočlano domaćinstvo, uz dodatno uvećanje za svakog sledećeg člana domaćinstva u iznosu od 1.000 eura, al i ne više od 6.480 eura.

Umjesto ovog vida obezbjeđivanja alternativnog smještaja korisnik može dobiti i kredit za kupovinu građevinskog materijala za izgradnju stambene jedinice osnovnog stanovanja sa obavezom da vrati 70 odsto dodijeljenih sredstava, sa rokom otplate od 36 mjeseci. Korisniku alternativnog smještaja može se obezbjediti samo jedan od vidova takve pomoći.

U slučaju da vlasnik neformalnog objekta odbije utvrđeni vid alternativnog smještaja, smatraće se da mu je on obezbijeđen. Odlukom je precizirano da nadzor nad sprovođenjem odluke vrši nadležni organ, te da je propisana mogućnost da gradonačelnik osnuje povremene ili stalne komisije za kontrolu korišćenja alternativnog smještaja.

DAN

loading...

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com