Home / NOVOSTI / Društvo / Poruka brucošima: Redovnost na PMF-u siguran put do uspjeha

Poruka brucošima: Redovnost na PMF-u siguran put do uspjeha

Srednjoškolci koji se kandiduju za Prirodno-matematički fakultet Univerziteta Crne Gore često se interesuju za mogućnost zaposlenja nakon završetka studija, kao i za to da li su studije pretjerano teške, što uglavnom čuju od poznanika koji studiraju ili su studirali PMF. Prodekan za nastavu ovog fakulteta Miljan Bigović navodi da je odgovor na prvo pitanje da većina svršenih studenata Prirodno-matematičkog fakulteta UCG, posebno uspješnijih u smislu prosjeka, lako nalazi posao u Crnoj Gori, ali i van nje.

“Sada su aktuelne razne razmjene, mobilnosti studenata, nudi se veliki broj mogućnosti, a bilježimo i značajan broj naših, sada već bivših studenata, koji dalju naučno-akademsku karijeru grade u poznatim institucijama u Evropi i van nje. Kada dodamo tome i činjenicu da je potreba za nastavnicima matematike i fizike u osnovnim i srednjim školama sve veća, onda je jasno koje dodatne mogućnosti nudi naš fakultet“, kaže Bigović.

Kada je riječ o “težini“ fakulteta, poruka je, navodi Bigović, uvijek ista: ukoliko studenti svoje obaveze izvršavaju na vrijeme, ukoliko imaju korektan odnos prema predmetu, ukoliko slušaju savjete nastavnika i saradnika, uspjeh neće izostati i studije ne će biti u tolikoj mjeri teške.

“Činjenica je da se na PMF-u izučavaju i fundamentalne i primijenjene nauke i da je potreban kontinuiran rad, kako na eskperimentalnim tako i na računskim vježbama (bez kojih su šanse kvalitetne pripreme ispita veoma male), a vrlo je važno i redovno prisustvo predavanjima“, objašnjava on.

Prirodno-matematički fakultet mogu upisati učenici koji su završili: gimnaziju, elektrotehničku, mašinsku, građevinsku, geodetsku, saobraćajnu, šumarsku, geološko-rudarsku, metaluršku, ekonomsku, hemijsku, poljoprivrednu, medicinsku i pomorsku srednju školu.

Za upis brucoša u studijskoj 2019/2020, poredviđeno je za Matematiku – 30 mjesta, Matematiku i računarske nauke – 40 mjesta, Računarske nauke – 50 , Računarstvo i informacione tehnologije – 30, Fizika – 30 i Biologiju 50 mjesta.

Kada je riječ o nastavi, Bigović kaže da se na PMF-u za veliki broj predmeta organizuju redovne eksperimentalne vježbe, koje su neophodne za kvalitetno razumijevanje nastavnog sadržaja (posebno iz fundamentalnih nauka, iz oblasti fizike, biologije i hemije), a tu su i redovne vježbe u računarskim laboratorijama iz oblasti Računarskih i informacionih nauka.

On je pomenuo i iskustva i vještine koje studenti stiču tokom boravaka i usavršavanja kroz različite programe razmjene.

Bigović

“Osim toga, organizovanjem manifestacija poput “Olimpijade znanja” i “Dana nauke” (u kojima se izvode eksperimenti iz biologije, fizike i hemije), a koje su već postale neka vrsta tradicije našeg fakulteta, daje se značajan doprinos afirmaciji prirodnih nauka i matematike. Ove godine već drugi put zaredom, Prirodno-matematički fakultet je učesnik “Dana otvorenih vrata”, gdje naši nastavnici i saradnici budućim brucošma daju informacije vezane za studijske programe i dalje aktivnosti nakon studija, kao i sve što je vezano za naš fakultet“, kazao je Bigović.

Prodekan za nastavu dao je i podatak da se na postdiplomskim specijalističkim studijama nastava organizuje na devet studijskih programa za koje je predviđen sljedeći broj kandidata: Matematika – 20 budžetskih i 10 samofinansirajućih studenata,  Matematika i računarske nauke – 25 budžetskih i 5 samofinansirajućih studenata, Računarske nauke – 25 budžetskih i 5 samofinansirajućih studenata, Računarstvo i informacione tehnologije  – 30 samofinansirajućih studenata, Fizika – 20 budžetskih i 10 samofinansirajućih studenata, Biologija-ekologija – 20 budžetskih studenata, Nastava biologije – 15 budžetskih studenata, Zaštita životne sredine – 15 samofinansirajućih studenata i Eksperimentalna biologija I biotehnologija – 15 samofinansirajućih studenata.

“Na postdiplomskim magistarskim studijama organizujemo nastavu na osam studijskih programa od čega je za sedam programa: Matematika, Matematika i računarske nauke, Fizika, Biologija-ekologija, Nastava biologije, Zaštita životne sredine i Eksperimentalna biologija i biotehnologija predviđeno po deset mjesta, dok je na studijskom programu Računarske nauke planirano da se upiše 20 kandidata“, kazao je Bigović.

Prodekan je kazao da očekuju i ove godine, kao i svih prethodnih, da popune sva mjesta koja su predviđena za upis na osnovne studije.

“Što se postdiplomskih studija tiče, interesovanje je veliko (posebno što je ovo posljednja generacija koju upisujemo na specijalističke studije jer već od naredne godine počinje primjena novog programa akreditacije na postdiplomskim studijama) pa očekujemo da ćemo i tu većinu mjesta popuniti kvalitetnim kandidatima“, smatra Bigović.

 

loading...

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com