Home / PG INFO / Aktuelno / REBALANS BUDŽETA PODGORICE: Sredstva obezbijeđena, gradiće se kolektor

REBALANS BUDŽETA PODGORICE: Sredstva obezbijeđena, gradiće se kolektor

Do kraja septembra biće donijeta odluka o izmjenama i dopunama budžeta Glavnog grada za 2019. godinu zbog gradnje kolektora, piše Dan.

Kako se navodi u informaciji o ostvarivanju budžeta Glavnog grada za period januar – jun 2019. godine, rebalans je neophodan zbog uključivanja investicionog projekta Sakupljanje i prečišćavanje otpadnih voda u Podgorici u plan budžeta, jer su obezbjeđena finansijska sredstva i može se krenuti u raspisivanje tendera za izgradnju projekta. 0 ovom i ostalim predlozima mjera iz informacije o ostvarivanju polugodišnjeg budžeta će se izjasniti odbornici na sjednici gradskog parlamenta 25. jula.

Pored ove mjere naznačeno je još nekoliko mjera koje je neophodno preduzeti.

“Preduzeti mjere sa ciljem naplate poreza na nepokretnost od pravnih i fizičkih lica u skladu sa važećim zakonima. U prethodnom periodu evidentni su veliki troškovi postupka po žalbama za porez na nepokretnost, pa je potrebno preduzeti mjere za njihovo otklanjanje. Takođe, preduzeti sve mjere u cilju efikasne realizacije planiranih kapitalnihprojekata. Pratiti mjesečno ostvarivanje primitaka i usaglašavati izvršenje izdataka prema utvrđenim prioritetima, u skladu sa raspoloživim sredstvima odnosno procentom ostvarenja budžeta, kako bi se održala budžetska ravnoteža. Sve potrošačke jedinice dužne su da stvaranje obaveza usaglase sa planiranim sredstvima i procentom ostvarenja prihoda budžeta, primjenjujući pri tome princip racionalnosti u trošenju sredstava”, piše u informaciji koji je potpisao Miomir Jakšić, sekretar za finansije.

Od januara do juna ove godine Glavni grad je ukupno ostvario prihoda (bez prenijetih sredstava od 5.620.476 i pozajmica i kredita u iznosu od 2.999.950) 30.511.995, dok su ukupni izdaci bili 25.804.603 eura. U gradsku kasu za pola godine od poreza se slilo 15.248.196, od taksi 4.296.722, naknada 11.002.754, ostalih prihoda 1.422.615, prodaje imovine. 1.800.471, a od transfera i donacija 33. 661 eura.

Ukupno realizovani izdaci budžeta podijeljeni su na tekuće izdatke u iznosu od 15.093.035, otplatu duga 2.929.652, rezerve 109.958 i kapitalne izdatke 7.671.958 eura.

Za bruto zarade i ostala lična primanja zaposlenih u organima uprave, službama, javnim ustanovama i gradskim opštinama za prvih šest mjeseci ove godine potrošeno je 5.961.300 eura.

Sredstva za transfere institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektorurealizovan su u iznosu od 5.880.156 eura. Transferi institucijama kulture i sporta bili su 358.039, transferi nevladinim organizacijama 63.430, transferi političkim partijama, strankama i udruženjima 215.499, transferi za jednokratne socijalne pomoći 119.010, ostali transferi pojedincima 224.565, a ostali trasnferi institucijama 143.900 eura.

Najznačajniji ostali transferi pojedincima su poboljšljanje materijalnog položaja boraca 8.232, stimulisanje preduzetništva 4.150, pa podrška preduzetnicima 3.528,70, nabavka bebi paketića 26.661, transfer za pomoću kući starim licima 42.480, manifestacija “Dan najboljih” 36.928 eura. Tu su i sredstva za rad Komisije za usmjeravanje djece sa posebnim potrebama 11.958, izdavačka djelatnost Sekretarijata za kulturu i sport 8.748, transferi pojedincima u obrazovanju i kulturi 6.300, ostalatransferi za kulturu 7.300, ostale kulturne manifestacije 8.320, podrška pojedincima za alternativni vid prevoza 12.217, personalni asistenti za osobe sa invaliditetom 35.000 eura.

Transferi opštinama su 825.196, od čega je Opština Tuzi dobila 427.546, opštinau okviru Glavnog grada Golubovci 397.650 eura.

Transferi privrednim društvima realizovani su u iznosu od 3.7810.514. Čistoći je dato 990.000, Agenciji za izgradnju 626.000, Zelenilo 498.000, Komunalnim uslugama 480.000, Sportskim objektima 420.000, Agenciji za stanovanje 336.000. Sredstva za intervencije u komunalnoj privredi iznosila su 118.902, Pogrebnimuslugama 90.000, Parking servisu 75.000, Vodovodu 70.000, za uklanjanje i sanaciju neuređenih odlagališta11.114, za sredstva za usluge Veterinarske ustanove 18.784, Regionalnom parku Komovi je dato 5.289, za uklanjanje leševa životinja 3.589, a za privremeno odlagalište otpada Mojanski krst 32.834 eura.

N.S.

Za sudska izvršenja potrošili 1.856.008 eura

Za otplatu dugova potrošeno je 2.929.652 eura. Otplata H0V i kredita rezidentima iznosila je 245.833, za otplatu H0V i kredita nerezidentima dato je 570.832, otplatu garancija 241.725, za rashode iz prethodne godine 15.252 eura dok je za sudska izvršenja dato 1.856.008 eura.

DAN

loading...

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com