Ovi djelovi gradova bez struje

Nastavljaju se radovi na modernizaciji i revitalizaciji mreže

Zbog planiranih radova na mreži, u ponedjeljak 16.septembra, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

-u terminu od 08:30 do 15 sati: područje Lješanske nahije- Barutana, Goljemadi, Begova glavica, Liješnje, Brežine, Staniseljići, Parci, Progonovići, Gradac, Bigor, Ćepetići, Orasi, Lipe, Zagora, Buronje i Pelinovo

-u terminu od 08:30 do 15 sati: dio Ibričevine i Gornji Medun

-u terminu od 08 do 15 sati: Zgrada Zetagradnje u ul 4.jula preko puta solitera

Danilovgrad

-u terminu od 09 do 12 sati: RMUP, Forenzički centar i naselje oko njih

-u terminu od 08 do 15 sati: Gostilje i Radovče

-u terminu od 08 do 18:30 sati: Gornji i Donji Crnci, Ćelija Piperska, Kopilje, Seoce, Radovče, Gostilje, Dobri do, Ruišta i Vukotica

Cetinje

-u terminu od 09:30 do 11 sati: Šinđon, Počivalo i Palac

-u terminu od 12 do 15 sati: Dio naselja Crna Greda

Nikšić

-u terminu od 08:00 do 09:00: Svi potrošači sa područja Banjana, Grahova i Vilusa koji se napajaju sa TS 110/35/10 kV Vilusi

-u terminu od 08:00 do 18:00 : Spila, “Zagora (Savino Brdo)”,Okolišta, Osječenica, Grahovac, Zaslap, Nudo ,Rojevići, Zakurljaj, Prisoje, Brana, Gornje Polje, Podkraj, Grahovo ,Katunjani, Tospude ,Trešnjevo, Repetitor (Krotinja), Rokoči

-u terminu od 08:00 do 16:00: Vodovod-kaptaža, Orah, Šipačno, Pišteta, Dubrave, Lipova ravan, Jasenovo polje, Praga

-u terminu od 08:00 do 16:30: Šipačno

-u terminu od 08:00 do 17:00: Lipova ravan

-u terminu od 09:00 do 14:00: dio ul. V Proleterske, dio ul.Vuka Karadžića, Jovana Cvijića, dio Novice Cerovića

Plužine

-u terminu od 11:30 do 13:30: Dio Plužina, Rosulja, Bolnica

-u terminu od 08:30 do 15:30: Brezna

Bar

-u terminu od 09:00 do 15:00 sati I od 14:30 do 18:00 sati: korisnici na Ponti i Obala na Velikom Pijesku, Marin ploča, Dubrava Ulice 76, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 85, 87, 89, 91 i 94, Ulica Jovana Tomaševića broj 1 i broj 2, povremeno će se isključivati po 30 minuta

Ulcinj

-u terminu od 9:00 do 14:00 sati: dio Ulcinjskog polja oko hotela Franca

-u terminu od 09:00-15:00 sati: Darza,Ćetkovići,Donja Briska Gora,Sveti Đorđe,Sutjel,Kodre i Reč

-u terminu od 08:00-14:30 sati: Đonza,Sukubin,Kravari, Podstegvaš,Draginje

Kotor

-u terminu od 09 do 12 sati: Kriva ulica- dio potrošača oko Matkovića

Herceg Novi

-u terminu od 07 do 14 sati: Kameno, Mokrine, Kruševice, Vrbanj, Žlijebi, Ubli

-u terminu od 08 do 13 sati: Mojdež, selo Kulinovići

-u terminu od 10 do 14 sati: Žvinje Njivice

Berane

-u terminu od 09 do 14:30 sati: Kaludra i Rovca i dio sela D.Rženica

-u terminu od 09 do 14:30 sati: dio sela: Štitare

Rožaje

-u terminu od 09 do 14:30 sati: dio sela: Seošnica

Plav

-u terminu od 09 do 14:30 sati: dio sela Velika

Bijelo Polje

-u terminu od 08:00 do 09:00: Kisjela Voda, Livadice, Dubrave, Kukulje, Sela, Potkrajci, Njegnjevo, Sutivan, Kneževići, Orahovica, Konatari, Unevina, Metanjac, Kanje, Dobrakovo, Milovo, Mioče, Dobro Brdo, Dobrinje, Gubavač, Voljavac, Rodijelja, Žiljak, Bistrica, Kostenica, Jablanovo, Požeginja, Šolje, Mojstir;

-u terminu od 08:00 do 18:00: Boljanina, Kanje, Rodijelja, Žiljak, Bistrica, Kostenica, Jablanovo, Požeginja, Šolje, Mojstir;

-u terminu od 08:00 do 11:00: BTS Bole Načić;

-u terminu od 10:00 do 14:00: DV 10kV Tomaševo (Čokrlije, Ujniče, Grančarevo, Muslići, Selakovići, Tomaševo, Drndari, Potrk, Obod, Žaljevo, Lijeska, Galica, Sokolac, šljemena, Pisana jela, Barice);

-u terminu od 10:00 do 11:30: DV 35kV Šćepanica (Pašića Polje, Žurena, Potoci, Laholo, Kostići, Kaševari, Dubovo, Brzava, Prijelozi, Femića krš, Zagrad, Srđevac, Lozna, Jagoče, Crniš, Poda, Bioča, Trubina, Crnča, Ivanje, Radulići, Godijevo, Vrbe, Crhalj, Kradenik, Goduša, Sipanje, Ličine, Moravac, Lazovići, Šipovice, Stubo, Vrh, Negobratina, Sušica, Osmanbegovo selo, Dupljaci, Čampari, Đalovići);

-u terminu od 16:00 do 18:00: DV 35kV Ribarevine (Ribarevine, Kruševo, Pripčići, Ostrelj, Ramčina, Zaton, Ravna Rijeka, Božovića Polje, Slijepač most, Mijatovo kolo, Pali, Jabučina, Gevčina, Okladi);

-u terminu od 17:00 do 18:00: Kisjela Voda, Livadice, Dubrave, Kukulje, Sela, Potkrajci, Njegnjevo, Sutivan, Kneževići, Orahovica, Konatari, Unevina, Metanjac, Kanje, Dobrakovo, Milovo, Mioče, Dobro Brdo, Dobrinje, Gubavač, Voljavac, Rodijelja, Žiljak, Bistrica, Kostenica, Jablanovo, Požeginja, Šolje, Mojstir;

Mojkovac

-u terminu od 09:00 do 10:00: Pržišta;

-u terminu od 10:00 do 14:00: Uloševina;

Kolašin

-u terminu od 08:00 do 09:00: DV 10kV Skrbuša (Bijeli Potok, Izlasci, Drcka, Đekici, Dulovine, Skrbuša, Mateševo, Jabuka, Drndari, Vraneštica, Vukićevića Lug, Jasen, Bare Kraljske, Durutovac, Suvi Val, Sunga, Padež, Planinica);

-u terminu od 08:00 do 18:00: Jabuka, Drndari, Vraneštica, Bare Kraljske;

-u terminu od 08:00 do 14:30: Međuriječje;

-u terminu od 17:00 do 18:00: DV 10kV Skrbuša (Bijeli Potok, Izlasci, Drcka, Đekici, Dulovine, Skrbuša, Mateševo, Jabuka, Drndari, Vraneštica, Vukićevića Lug, Jasen, Bare Kraljske, Durutovac, Suvi Val, Sunga, Padež, Planinica);

Pljevlja

-u terminu od 08:00 do 18:00 sati: Hoćevina, Šljivansko, Pliješevina, Hodžići, Trnovice

Šavnik

-u terminu od 10:00-12:00 sati: Gornje Polje, Dubrovsko, Rudo Polje, Kutnja Njiva, Duži, Prekorjače, Komarnica, Kozarica, Petnjica, Pošćenje, Gradac, Mokro, Bijela, Miloševići, Kruševice

-u terminu od 08:00-18:00 sati: Krnja Jela

-u terminu od 13:00-15:00 sati: Bare

-u terminu od 08:00-18:00 sati: Gornje Polje, Dubrovsko, Rudo Polje, Drinčić, Duži, Kutnja Njiva

-u terminu od 07:00-18:00 sati: Gornje Polje, Dubrovsko, Rudo Polje, Kutnja Njiva, Duži, Prekorjače, Komarnica, Kozarica, Petnjica, Pošćenje, Gradac, Mokro, Bijela, Miloševići, Kruševice

Žabljak

-u terminu od 09:00 – 18:00 sati: Karadžić, Suvodo, Zminica, Rudinovača, Bare Žugića, Novakovići, Merulja, Smoljan, Mandića Do, Okruglica

-u terminu od 08:00 do 18:00 sati: Rasova

-u terminu od 08:00-18:00 sati: Kovačka Dolina, Uskoci, Palež, Koča Do,Nadgor, Podgora, Majčina Glavica i Tepca, Pitomine, Bosača, Vjetrena brda, Štuoc vojska

Zbog planiranih radova na mreži, u utorak 17.septembra, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

-u terminu od 08 do 15 sati: željeznička stanica “Bioči”, Potkrš, Klopot, Pelev Brijeg, Lutovo, željeznička stanica “Lutovo”, Boljesestra, Seoštica i Orah

-u terminu od 08:30 do 15 sati: dio Golubovaca, dio Balabana, Odžino polje, Gošići i Mataguži

Danilovgrad

-u terminu od 08 do 15 sati: Gostilje i Radovče

-u terminu od 08 do 18:30 sati: Gornji i Donji Crnci, Ćelija Piperska, Kopilje, Seoce, Radovče, Gostilje, Dobri do, Ruišta i Vukotica

Cetinje

-u terminu od 08 do 17 sati: Žabljak Crnojevića, Dodoši, Kraće do, Šinđon, Meterizi, Kokošice, Dobrska župa, Đalci, Češljari, Gospoštine, Pipac, Cerov Pod, Jankovića krš, Rvaši, Drušići, Prevlaka, Karuč i Bobija

Nikšić

-u terminu od 08:00 do 18:00: “Zagora (Savino Brdo)”,Okolišta

-u terminu od 08:30 do 17:00: Svi potrošači iz Golije

-u terminu od 08:00 do 16:00: Glibavac, Gornje polje, Rastovac, Vidrovan, Vodovod-kaptaža, Orah, Šipačno, Pišteta, Dubrave, Lipova ravan, Jasenovo polje, Praga

-u terminu od 09:00 do 14:00: dio ul.Vuka Karadžića, trg Šaka Petrovića, Đura Salaja, dio Ivana Milutinovića, Marka Miljanova, Vučedolska, dio Novice Cerovića

Plužine

-u terminu 08:30 do 16:00: Crkvičko Polje, Kolo, Jerinići, Bojati i Kneževići

-u terminu od 11:00 do 17:00: Nikovići

Ulcinj

-u terminu od 08:00-14:30 sati: Lisna Bori 1

Herceg Novi

-u terminu od 07 do 14 sati: Kameno, Mokrine, Kruševice, Vrbanj, Žlijebi, Ubli

-u terminu od 08 do 13 sati: Bjelske Kruševice

Kotor

-u terminu od 09 do 12 sati: Kriva ulica- dio potrošača oko Matkovića

-u terminu od 11 do 13 sati: naselje kod Tunela u Grblju

-u terminu od 13 do 18 sati: Stari Grad -potrošači oko Pomorskog muzeja

-u terminu od 09 do 14 sati: Dragalj (Krivošije)

-u terminu od 09 do 14 sati: Kovači, Višnjeva, Kubasi

Kotor-Prčanj

-u terminu od 09 do 11 sati: Prčanj,područje oko i iznad Vile Karmen

Berane

-u terminu od 09 do 14:30 sati: Kaludra i Rovca i dio sela D.Rženica

Andrijevica

-u terminu od 09 do 14:30 sati: dio sela Slatina

Plav

-u terminu od 09 do 14:30 sati: dio sela: Rženica

Rožaje

-u terminu od 09 do 12:30 sati: dio sela: Seošnica

-u terminu od 13 do 14:30 sati: selo Klanac

Budva

-u terminu od 10 do 15 sati: Naselje Plinara, Naselje Mainski put, Blokarica

Bijelo Polje

-u terminu od 08:00 do 09:00: Kisjela Voda, Livadice, Dubrave, Kukulje, Sela, Potkrajci, Njegnjevo, Sutivan, Kneževići, Orahovica, Konatari, Unevina, Metanjac, Kanje, Dobrakovo, Milovo, Mioče, Dobro Brdo, Dobrinje, Gubavač, Voljavac, Rodijelja, Žiljak, Bistrica, Kostenica, Jablanovo, Požeginja, Šolje, Mojstir;

-u terminu od 08:00 do 18:00: Boljanina, Dobrakovo, Granični prelaz, Kumanica, Kanje, Mioče, Dobro brdo, Dobrinje;

-u terminu od 09:00 do 14:00: Bliškovo;

-u terminu od 08:30 do 11:00: Ivanje;

-u terminu od 11:00 do 13:00: Sipanje;

-u terminu od 12:00 do 14:00: Godijevo;

-u terminu od 09:00 do 12:00: Radulići;

-u terminu od 11:00 do 12:30: mHE Bistrica;

-u terminu od 10:00 do 17:00: Povremeno, u trajanju ne većem od jednog sata – Ribarevine, Kruševo, Pripčići, Ostrelj, Ramčina, Zaton, Ravna Rijeka, Božovića Polje, Slijepač most, Mijatovo kolo, Pali, Jabučina, Gevčina, Okladi ;

-u terminu od 17:00 do 18:00: Kisjela Voda, Livadice, Dubrave, Kukulje, Sela, Potkrajci, Njegnjevo, Sutivan, Kneževići, Orahovica, Konatari, Unevina, Metanjac, Kanje, Dobrakovo, Milovo, Mioče, Dobro Brdo, Dobrinje, Gubavač, Voljavac, Rodijelja, Žiljak, Bistrica, Kostenica, Jablanovo, Požeginja, Šolje, Mojstir;

Mojkovac

-u terminu od 09:00 do 12:00: Uloševina;

Kolašin

-u terminu od 08:00 do 09:00: DV 10kV Skrbuša (Bijeli Potok, Izlasci, Drcka, Đekici, Dulovine, Skrbuša, Mateševo, Jabuka, Drndari, Vraneštica, Vukićevića Lug, Jasen, Bare Kraljske, Durutovac, Suvi Val, Sunga, Padež, Planinica);

-u terminu od 08:00 do 18:00: Jabuka, Drndari, Vraneštica, Bare Kraljske;

-u terminu od 08:00 do 14:30: Uljari;

-u terminu od 12:00 do 15:00: Gornje Lipovo;

-u terminu od 17:00 do 18:00: DV 10kV Skrbuša (Bijeli Potok, Izlasci, Drcka, Đekici, Dulovine, Skrbuša, Mateševo, Jabuka, Drndari, Vraneštica, Vukićevića Lug, Jasen, Bare Kraljske, Durutovac, Suvi Val, Sunga, Padež, Planinica);

Pljevlja

-u terminu od 08:00 do 18:00 sati: Hoćevina, Šljivansko, Pliješevina, Hodžići, Trnovice

Šavnik

-u terminu od 08:00-18:00 sati: Dobra Sela, Mljetičak, Slatina, Timar

-u terminu od 08:00-18:00 sati: Gornje Polje, Dubrovsko, Rudo Polje, Drinčić, Duži, Kutnja Njiva, Prekorjače, Komarnica, Kozarica, Pošćenje, Petnjica

Žabljak

-u terminu od 08:00-18:00 sati: Kovačka Dolina, Uskoci, Palež, Koča Do,Nadgor, Podgora, Majčina Glavica i Tepca, Pitomine, Bosača, Vjetrena brda, Štuoc vojska

-u terminu od 09:00-14:00 sati: Naselje Pećića Ograde, Njegoševa ulica, Restoran Oro, Restoran Papagaj

REVITALIZACIJA SREDNJENAPONSKE I NISKONAPONSKE MREŽE

Zbog radova na revitalizaciji energetskih objekata od 16-20.09. u terminu od 08 do 18 sati, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Šavnik ( od 16 do 20.09. )

16 I 17.09.

RUDO POLJE, KUTNJA NJIVA, DUBROVSKO, GORNJE POLJE, DUŽI

17.09

KOMARNICA, KOZARICA, POŠĆENJE, PETNJICA

18 I 19.09.

MOKRO, GRADAC

19 I 20. 09.

BIJELA, MILOŠEVIĆI, KRUŠEVICE

Berane 16.09.

– Šekular

Berane 17.09.

– Šekular i Lukin Vir.

Bijelo Polje ( od 16-20.09.)

Strojtanica , Kisjela Voda, Potkrajci, Njegnjevo, Sutivan, Dubrave, Kukulje, Livadice, Sela, Oluja, Donja, Unevina Nova, Metanjac, Kanje, Dobrinje, Mioče, Dobro Brdo, Dobrakovo, Rodijelja, Pećarska, Žiljak, Boturići, Mirojevići, Kok, Hasanbegovići, Bistrica, Dolac, Mojstir, Šolje, Jablanovo, Požeginja

Nikšić-Grahovo (od 16-20.09)

Kompletan Dalekovod ponedjeljak 16.09., srijeda 18.09. i petak 20.09. Sela: Spila, Savino brdo, Okolišta, Zagora, Osječenica, Rojevci, Grahovac, Prisoje, Zakurljaj, Nudo, Tospudje, Trešnjevo, Rokoči, Podkraj, Gornje Polje i Grahovo.

Utorak 17.09. i Četvrtak 19.09. sela: Okolišta, Zagora, Prisoje i Zakurljaj

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

loading...
Tagovi

Slične Objave

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana.

Back to top button
Close
Close