Home / PG INFO / Aktuelno / Evo koliko žena ima CG policiji! Akcija da ih bude MNOGO VIŠE
Foto Cdm

Evo koliko žena ima CG policiji! Akcija da ih bude MNOGO VIŠE

U Upravi policije trenutno je zaposleno 4.467 službenika, od kojih je svaka deseta žena. Crnogorska policija ima svega 479 žena u službi. Prema navodima iz Strategije reforme sistema upravljanja ljudskim resursima u Ministarstvu unutrašnjih poslova od 2019. do 2024. godine, u Upravi policije neophodno je poboljšati i stanje u oblasti rodne ravnopravnosti, pišu Vikend novine.

“Zapravo, radi se o tome da je procentualna zastupljenost žena u toj instituciji svega 10 odsto, što je značajno manji broj od evropskog prosjeka koji iznosi 30 odsto žena. Najmanje žena ima na rukovodećim radnim mjestima. U Upravi policije, na svim rukovodećim radnim mjestima su muškarci, a takvih mjesta je 21. Porodične obaveze kao što su trudnoća, podizanje djece i slično su jedan od najčešćih razloga koji opredjeljuju takvu kadrovsku politiku”, navodi se u Strategiji.

Kako dodaju, nepovoljna starosna i kvalifikaciona struktura, kao i veoma mali procenat zastupljenosti žena u policiji samo su neki od problema koji bi, prema planu reforme sistema upravljanja ljudskim resursima u Ministarstvu unutrašnjih poslova, trebali biti riješeni u periodu od 2019. do kraja 2024. godine.

“Stoga je i započet proces optimizacije, koji treba da omogući da se sa jedne strane smanji broj zaposlenih, ali i da se u isto vrijeme osiguraju neophodni kadrovski kapaciteti za uspješno ispunjavanje obaveza iz EU integracija”, navodi se u dokumentu.

Trenutna starosna struktura u policiji je, prema navodima iz Strategije, nepovoljna jer se u starosnoj grupi od 20-30 godina nalazi samo pet posto ukupnog broja policijskih službenika.

“U starosnoj grupi od 3040 godina nalazi se 23 odsto policijskih službenika, dok je čak 58 odsto policijskih službenika koji su stari između 40 i 50 godina. Policajaca, koji su navršili 50 godina, ima 15 odsto. U cilju unapređenja starosne strukture policijskih službenika planirano je da se do kraja 2024. godine preduzmu mjere za pojačano zapošljavanje kadrova u policiji u starosnoj grupi od 20-30 godina. Indikator za preduzimanje takvih mjera je taj da minimalan godišnji broj zaposlenih u ovoj kategoriji bude 70 službenika policije. Takođe, radi se i na tome da se sprovede pojačani odliv (penzionisanje i dr.) zaposlenih koji imaju 50 i više godina, tako da je planom predviđeno da svake godine minimum 150 policajaca ove starosne grupe bilo penzionisano”, stoji u dokumentu.

U Upravi policije trenutno rade 492 inspektora svih kategorija, od kojih je samo 129 žena. Kada je u pitanju Sektor opšte nadležnosti, jedino je u Odsjeku za sprovođenje postupaka prinudne naplate više od pola zaposlenih žena. Naime, od devet zaposlenih, čak pet je službenica.

Međutim, u Odsjeku za bezbjednost drumskog saobraćaja od ukupno 28 službenika, samo je jedna žena.

U dva odsjeka Uprave policije uopšte nema žena. U Odsjeku za prevenciju i rad policije u zajednici zaposlena su dva službenika, dok je u Odsjeku za zaštitu lica, imovine i detektivsku djelatnost njih trojica. Kada je u pitanju Odsjek za javni red i mir, od 47 službenika, zaposleno je šest žena. Od 26 službenika Operativno komunakacionog centra, ukupno je šest žena.

Policajke su najbrojnije u Centru bezbjednosti Podgorica, gdje od 458 službenika radi njih 43, dok u CB Nikšić radi svega jedna žena, od ukupno 176 zaposlenih.

U primorskim gradovima najbrojnije službenice su u CB Bar, njih 14, od ukupno 129 zaposlenih. U Herceg Novom je 13 žena, od 138 službenika CB, dok je u Budvi 74 službenika, od čega je osam službenica.

Na sjeveru Crne Gore je slična situacija, pa je u Centru bezbjednosti Bijelo Polje, od 142 službenika, 15 žena, u Centru bezbjednosti Pljevlja njih četiri, od 102 službenika, dok u Centru bežbjednosti Berane radi devet žena, od 181 službenika ukupno.

Ukupan broj zaposlenih u Sektoru granične policije je 1.282 službenika, od čega 86 službenica, dok je u Odsjeku za obezbjeđenje objekata i DK P-a zaposleno 36 žena, od ukupno 352 službenika. Kada je u pitanju Sektor specijalne policije, službenica je deset, od 171 zaposleno.

Ono što se još nameće kao problem jeste da su policijski službenici većinom sa osnovnim policijskim obrazovanjem. Oko dvije trećine (66 procenata) policijskih službenika ima IV stepen obrazovanja. Postojeća kvalifikaciona struktura je najvećim dijelom posljedica naslijeđenog stanja, jer je Policijska akademija do 2010. godine školovala kadar koji je nakon završetka školovanja sticao IV stepen obrazovanja. Od 2011. godine diplomci Policijske akademije nakon završetka školovanja stiču V stepen obrazovanja (120 ECTS kredita).

Kako se navodi u tom dokumentu, bilo bi poželjno osnovati visokoobrazovnu ustanovu sa trogodišnjim diplomskim studijskim programom koji sadrži 180 kredita za potrebe policijskog obrazovanja.

“Osnivanje visokoobrazovne ustanove za potrebe policijskog obrazovanja i naučno-istraživačkog rada u oblasti kriminalistike, odnosno bezbjednosnih nauka, ostaje jedan od ključnih ciljeva. Polazi se od osnovnog cilja obezbjeđenja visokog standarda kvaliteta visokog obrazovanja i naučno istraživačkog rada za potrebe policije. Studijski program na Policijskoj akademiji je vrednovan sa 120 ECTS kredita. Dvogodišnje policijsko obrazovanje je nacionalnim okvirom kvalifikacija prepoznato kao V stepen kvalifikacije i kao standard zanimanja policajac/ka. Cilj osnovnog policijskog obrazovanja je osposobljavanje polaznika za kompetentno obavljanje osnovnih policijskih poslova, u skladu sa zakonima i drugim propisima i aktima Crne Gore, kao i međunarodnim ugovorima i konvencijama koje je usvojila Crna Gora i standardima policijskog postupanja”, navodi se u nacrtu Strategije reforme sistema upravljanja ljudskim resursima za period 20192024 godine.

Čak 2.698 službenika ocijenjeno je ocjenom “dobar”, ocjenom “odličan” 344, ocjenom “zadovoljava” 333 službenika, dok 18 službenika ima ocjenu “ne zadovoljava”. U praksi se ne ostvaruje suštinski cilj i svrha sistema ocjenjivanja policijskih službenika. Dosadašnja praksa nije omogućavala da najbolji i najlošiji službenici budu prepoznati tokom ciklusa ocjenjivanja, odnosno da najbolji radnici dobiju najviše ocjene i napreduju u zavisnosti od ostvarenih rezultata rada, kao i da se ne preduzimaju mjere u vezi sa lošim radnicima. Izostanak nagrađivanja i napredovanja prema postignutim rezultatima narušava motivaciju i zadovoljstvo zaposlenih.

Da su policijski službenici nezadovoljni primjenom sistema ocjenjivanja potvrđuje veći broj izjavljenih žalbi na prvostepeno rješenje o ocjenjivanju. Najčešći razlozi za žalbu upravo ukazuju na manjkavosti sistema. To su: pristrasnost u ocjenjivanju, neopravdano date niske ocjene i neadekvatno sagledavanje uloženog truda, povreda pravila o sprovođenju razgovora ocjenjivača i ocjenjivanog i nezadovoljstvo ocjenom za postignute radne ciljeve i drugi. Takođe, neadekvatno praćenje radnog učinka svakog pojedinog službenika otežava realno ocjenjivanje. Iako je formalno pravno ocjenjivanje povezano sa napredovanjem, premještajem, nagrađivanjem i prestankom radnog odnosa, u praksi, ono nije povezano sa drugim funkcijama upravljanja ljudskim resursima.

Ne zna se koliko tačno policajaca duži naoružanje

Broj zaposlenih koji duže službenu značku, prema podacima iz policije, je 3.538, ali u Upravi policije nemaju precizan podatak koliko njih duži službeno naoružanje.

“Svaki policijski službenik, po pravilu, duži službeno naoružanje, ali ovaj broj varira, u slučajevima kada je službenik dužan da deponuje u magacin naoružanje, uslijed dužeg odsustva ili zbog procjene sposobnosti, kao i u slučajevima kada to ne zahtijeva potreba posla koji obavlja”, kazali su iz policije.
Vikend novine

loading...

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com