Home / NOVOSTI / Društvo / Zatvorenici će uzalud nabavljati telefone

Zatvorenici će uzalud nabavljati telefone

Svaki mobilni telefon koji se upali iza zidina Istražnog zatvora ili u krugu Kazneno-popravnog doma uskoro će biti detektovan, jer će u Spuž stići savremeni ometači i sistem za detekciju digitalne komunikacije.

Time će se, piše u odluci Vlade donijetoj na prethodnoj sjednici, unaprijediti tehnički aspekt zaštite zatvorskog sistema, što je Strategijom izvršenja krivičnih sankcija (2017-2021) postavljeno kao jedan od strateških ciljeva refome izvršenja krivičnih sankcija.

Vlada je na minuloj sjednici usvojila prijedlog za preusmjeravanje novca sa računa UIKS-a na račun Ministarstva pravde, koji će biti iskorišćen upravo za nabavku uređaja za ometanje signala i detektovanje komunikacije.

“U skladu sa strateškim mjerama, a u cilju unapređenja stepena bezbjednosti u Upravi za izvršenje krivičnih sankcija, a imajući u vidu savremene izazove, rizike i prijetnje, prepoznati su ključni segmenti koje je za uspješnije funkcionisanje zatvorskog sistema potrebno unaprijediti, a jedan se odnosi na unapređenje tehničkog aspekta zaštite zatvorskog sistema nabavkom sistema za detekciju digitalne komunikacije”, piše u usvojenom prijedlogu.

Objasnili su da je, polazeći od bezbjednosnog izazova, nužno izvršiti nabavku, instalaciju i održavanje sistema SMART ometača telekomunikacionih mreža mobilnih operatera:
“Prvenstveno u organizacionim jedinicama, Istražni zatvor i Kazneno-popravni dom Podgorica u cilju detektovanja i onemogućavanja upotrebe mobilnih telefona od strane pritvorenih i osuđenih lica smještenih u tim organizacionim jedinicama”.

Pojašnjeno je da je, prema urađenim analizama, za nabavku opreme potrebno 600.000 eura, ali da su tražili donatorsku pomoć od Vlade Sjedinjenih Američkih Država “jer opredijeljena budžetska sredstva nijesu bila dovoljna”.

Američka Vlada obezbijedila je novac za Istražni zatvor, a UIKS je od Vlade tražio da preusmjere 298.000 eura kako bi nabavili opremu i za KP Dom.

Na taj potez odlučili su se jer taj trošak ne pokriva budžet namijenjen za nabavku opreme za tekuću godinu.

Novac koji im je potreban preusmjeriće sa stavki planiranih za opremu – 198.000 eura, 20.000 eura prebaciće od novca planiranog za materijal za zdravstvo, pet hiljada planiranih za usluge stručnog usavršavanja, a po 35.000 sa stavki planiranih za osiguranje i komunalne naknade. Pet hiljada eura uštedjeće i sa stavke sa koje se pokrivaju “ostale usluge”.

Taj novac biće prenijet na račun Ministarstva pravde – 294.000 eura za opremu, a četiri hiljade za isplate ugovora o djelu.

Mobilni telefoni gotovo svakodnevno se oduzimaju od osuđenika i pritvorenika, a službe obezbjeđenja bore se i sa problemom “dostavljanja” telefona iz komšiluka.

Direktor UIKS-a Milan Tomić ranije je za “Vijesti” kazao da su iz te Uprave tokom prošle godine pronašli preko stotinu mobilnih telefona koji su preko žice prebačeni u zatvorski kompleks. Te godine ukupno je pronađen i oduzet 471 mobilni telefon.

loading...

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com