Home / PG INFO / Aktuelno / PODGORICA: 490.000 za rekonstrukciju ulice u glavnom gradu

PODGORICA: 490.000 za rekonstrukciju ulice u glavnom gradu

Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice raspisala je danas javni poziv za izbor najpovoljnijeg izvođača radova za rekonstrukciju Ulice 18. jula u Podgorici u iznosu 490.000 eura.

Radovi će obuhvatati pripremu, zemljane radove, kolovoznu konstrukciju, vertikalnu i horizontalnu signalizaciju, hidrotehničke instalacije koje podrazumijevaju fekalnu kanalizaciju, vodovod, vodovodne priključke, atmosfersku signalizaciju, te elektroenergetske instalacije jake struje, kao i instalacije javne rasvjete i tk kanalizaciju.

Ponude se predaju  radnim danima od 10 do 13 sati, zaključno sa danom  15.01.2020. godine do 13 sati. Javno otvaranje ponuda, kome mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnici ponuđača sa priloženim punomoćjem potpisanim od strane ovlašćenog lica, održaće se dana 15.01.2020. godine u 14.00 sati, u prostorijama Agencije za izgradnju i razvoj Podgorice d.o.o. na adresi Ulica Jovana Tomaševića 2A.

Rok izvršenja ugovora je 100 dana, računajući od dana uvođenja izvođača u posao.

loading...

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com