Policija više nema odbrambeni stav, pobošljana komunikacija sa Savjetom

Direktor Uprave policije dr Veselin Veljović sa pomoćnicima direktora,  rukovodiocima svih sektora Uprave policije, načelnikom Centra bezbjednosti Podgorica i načelnikom Odjeljenja za analitiku i unapređenje rada policije primio je danas predsjednika i članove Savjeta za građansku kontrolu rada policije mr Aleksandra Sašu Zekovića, prof.dr Dražena Cerovića, Zorana Čelebića i dr Vladimira Dobričanina.

Uprava policije je prepoznala i afirmativno se odnosi prema naporima Savjeta da uzme u rad i provjeri sve prigovore javnosti u vezi sa policijskom praksom, kulturom, integritetom i primjenom policijskih ovlašćenja.

Međusobna saradnja i komunikacija policije i građanskog nadzora nad radom policije je značajno poboljšana i na visokom je nivou.

Zajednička posvećenost bezbjednosti i poštovanju ljudskih prava omogućili su Upravi policije i Savjetu za građansku kontrolu rada policije da rade zajedno, da se ne suprostavljaju i tako postižu dobre rezultate. Policija više nema odbrambeni i emotivni stav prema stavovima koji dolaze iz redova zaštitnika ljudskih prava i pokazuje otvorenost prema konstruktivnim kritikama i promjenama.

Direktor Policije je osudio svaki primjer policijskog zlostavljanja i odlučno najavio odgovarajuće sankcije. Upućen je i zajednički poziv službenicima policije da prijavljuju kolege koji nijesu dostojni za policijski posao.

Diskutovano je o moralnoj hrabrosti službenika policije pa je zajednički prepoznata važnost potrebe da se neprofesionalno postupanje registruje i blagovremeno sankcioniše u samoj policiji i da prestanu pojedinačni primjeri priznavanja zlostavljanja građana u postupcima izvan policije jer degradiraju uspostavljeni sistem odgovornosti.

Pružena je podrška profesionalnom radu i integritetu policijskih službenika i zaštiti društvenog ugleda policijske profesije uz zajednički poziv sudstvu da se za napad na službenika policije ne sudi ispod zakonskog minimuma.

Savjet je ocijenio da je značajno unaprjeđeno postupanje policije i da je primjena policijskih ovlašćenja u ovoj godini protekla profesionalno i bez ozbiljnijih kršenja ljudskih prava. Pojedinačni primjeri prekoračenja ovlašćenja i neprofesionalnog ponašanja kao i odstupanja od etičkih vrijednosti su blagovremeno identifikovani, istraženi i uspostavljena je odgovarajuća saradnja sa nadležnim tužilaštvom. To je bitno drugačije stanje i postupanje u odnosu na ranije godine.

Na osnovu veoma pažljivih analiza i objektivnih pokazatelja, koji uključuju i odnos prema izdatim preporukama i mišljenjima, Savjet je konstatovao da aktuelno rukovodstvo Uprave policije sprovodi ozbiljne reforme čiji je cilj da se policija učini efikasnim servisom, da se unaprijedi ukupna odgovornost i uspješno odgovori na potrebe građana i savremenog društva.

Mišljenja, ocjene i preporuke Savjeta doprinose analizama, planiranju i implementaciji reformi unutar policije. Tekovine građanske kontrole policije postaju mogući i neophodni dio svakodnevne policijske prakse.

Po ocjenama Savjeta, vještine rukovođenja u 2019. godini su naročito došle do izražaja, a  direktor Uprave policije je pokazao kompetenciju da razvojno upravlja policijskom organizacijom jačajući rezultate i odgovornost uz prevenciju nepoželjnih ponašanja i pristup uvažavanja prema građanima. Savjet godinama ukazuje da policijska kultura definiše identitet crnogorske policije. Iskustvo je Savjeta da rukovodstvo Uprave policije pokazuje riješenost da sprovede promjene i uspostavi kulturu koja se zasniva na profesionalizmu i vrijednostima i kojom se stvara pozitivno percipirani identitet policije u društvu.

U 2019. godini nije zabilježen nijedan slučaj nezakonitog ponašanja policijskih službenika prema građanima lišenim slobode u toku prevoza do službenih prostorija.

Savjet je pohvalio aktivnosti Uprave policije na lokalnom nivou koje su nastavile i produbile otvaranje crnogorske policije prema javnosti. Češći susreti sa novinarima, prijem građana i veća vidljivost rukovodilaca policije u lokalnoj zajednici predstavljaju novine koje doprinose povjerenju i podršci. Savjet je preporučio  određene aktivnosti koje će produbiti odnose sa lokalnom zajednicom.

Pri daljem unaprjeđenju standarda postupanja, Uprava policije će posebnu pažnju usmjeriti ka osjetljivim društvenim grupama, naročito prema mladima.

Uprava policije čini sve što je u njenim mogućnostima da poštuje standarde o uslovima boravka u tzv. policijskom pritvoru. Uvažavajući preporuke Evropskog komiteta za sprječavanje mučenja i nečovječnog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja (CPT), Savjeta za građansku kontrolu rada policije i Nacionalnog mehanizma za prevenciju torture, Uprava policije je danas objavila da je obustavljeno dalje korišćenje prostorija za zadržavanje u Odjeljenju bezbjednosti Tivat.

Detaljno je razgovarano o bezbjednosti novinara u Crnoj Gori. Diskutovan je slučaj novinara Vladimira Otaševića i konstatovano blagovremeno i profesionalno postupanje policije. U odnosu na slučaj novinarke Olivere Lakić odlučno je saopšteno da je intenzivna komunikacija sa tužilaštvom, svakodnevna provjera dokaza i da se u razumnom roku očekuje podizanje optužnice. Uprava policije je u svom radu kao jedan od prioriteta opredijelila bezbjednost i zaštitu novinara, pa se shodno tome preduzimaju brojne aktivnosti u sprječavanju svih oblika narušavanja slobode izražavanja a sve u cilju omogućavanja nesmetanog obavljanja novinarskog poziva u Crnoj Gori.

Ukazano je Savjetu da je kontrola i održavanje sistema video nadzora u CB Podgorica u nadležnosti MUP Crne Gore te da će tehnički problemi biti otklonjeni jer je nadležna organizaciona jedinica MUP-a blagovremno upoznata.

Detaljno je razgovarano o nekoliko predmeta na kojima radi Savjet pri čemu je na lice mjesta prihvaćeno više izdatih preporuka Savjeta.

Odluka da sa imenuje starješina za komunikaciju i saradnju Uprave policije sa građanskim nadzorom policije se pokazala veoma praktičnom i uspješnom. Glavni policijski inspektor Zoran Brđanin, rukovodilac Odjeljenja za analitiku, unapređenje rada i razvoj policije, koji je određen za starješinu za komunikaciju i saradnju, održavao je svakodnevni kontakt, pokazao profesionalan i posvećen odnos zbog čega ga Savjet, kod rukovodstva policije i javnosti Crne Gore, pohvaljuje.

loading...
Tagovi

Slične Objave

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana.

Back to top button
Close
Close