Home / Najčitanije / ĐUKANOVIĆ: Suočavamo sa višestrukim udarima, iznutra i izvana

ĐUKANOVIĆ: Suočavamo sa višestrukim udarima, iznutra i izvana

Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović kazao je da je Crna Gora usvajanjem Zakona o slobodi vjeroispovijesti potvrdila da je građanska država, multietnička demokratija i društvo koje želi da kroz reforme i modernizaciju bude sastavni dio savremene evropske civilizacije, ali da se zbog toga – kako je naveo – suočava sa višestrukim udarima, iznutra i izvana.

-Kroz otvorenu spregu crkve s nacionalističkim vansistemskim djelovanjem, usmjerenim na urušavanje pravnog -poretka i negiranje građanskog i multietničkog karaktera crnogorske države, što bi u krajnjem značilo povratak na srednjovjekovni sistem u kojem je crkva bila iznad države i građana, rekao je Đukanović na sesiji Savjeta za ljudska prava u Ženevi.

On je naglasio da stabilnost Crne Gore nije ugrožena, te da će, “kao i 2006. kada je demokratskim referendumom, što nije baš uobičajeno na Balkanu, obnovila državu, i ovo unutrašnje pitanje riješiti na miran način, i tako odbraniti koncept u kojem svi građani, i sve vjerske zajednice, imaju ista prava i ravnopravan položaj”.

Prema njegovim riječima, Crna Gora ovim čini dobro ne samo za sebe i svoje građane, već šire potvrđuje da je koncept građanske, multietničke demokratije na Zapadnom Balkanu moguć i održiv, da je jedini garant stabilnosti ovog ranjivog regiona.

.

“Jednako tako, ukazujemo koliko je opasno prenebregavati realnost, igrati se osjećanjima vjernika i biti objekat ili oruđe u realizaciji opasnih velikodržavnih projekata, što bi sve zajedno trebalo da nas zabrinjava”, naveo je Đukanović.

On je kazao da novousvojeni Zakon o vjerskim slobodama, kojim se na liberalan način, u skladu sa najsavremenijim legislativnim standardima, učvrćuje sloboda vjeroispovjesti, uređuje pravni položaj vjerskih zajednica i garantuje ustavni princip odvojenosti crkve od države.

“Postupak izrade zakona trajao je pet godina, uz inkluzivan dijalog sa svim zainteresovanim stranama, uključujući sve vjerske zajednice u zemlji i relevantne međunarodne organizacije, u prvom redu Venecijansku komisiju čije su preporuke u potpunosti prihvaćene”, kazao je Đukanović.

Ovim zakonom je, dodaje, zamijenjen zakon iz 1977. godine iz perioda komunističke Jugoslavije.

.

“Međutim, već u pripremi, a posebno nakon njegovog usvajanja Crna Gora se suočila sa optužbama od strane samo jedne vjerske zajednice, i sa brutalnom medijskom kampanjom dominantno iz bližeg okruženja, s vještim manipulacijama i pokušajima da se država optuži da namjerava da otima crkvenu imovinu i mijenja njihovu viševjekovnu namjenu. Uz to, u međunarodnim forumima, uključujući i ovaj dom, mogle su se čuti optužbe da Crna Gora sprovodi politiku diskriminacije i krši vjerske slobode. Naravno, sve ovo ima svoju tipično balkansku predistoriju, o čemu nažalost nemam vremena da vas upoznam”, naveo je Đukanović.

On je istakao i da je Crna Gora posvećena univerzalnim vrijednostima na kojima počivaju moderne demokratije.

“Naša kontinuirana politika da budemo akter mira i bezbjednosti i saradnje u regionu, i kao lider u procesu evropskih integracija promoter najviših evropskih vrijednosti, proizilazi iz viševjekovne tradicije njegovanja multikulturalnosti i suživota”, kazao je Đukanović.

Crna Gora, ističe Đukanović, kontinirano djeluje u pravcu zaštite, unapređenja i ispunjavanja ljudskih prava.

“To čini, između ostalog, kao zemlja koja redovno izvještava ugovorna tijela, otvoreno sarađuje sa sistemom specijalnih procedura, jača djelotvornost Opšteg periodičnog pregleda, osnažuje inkluzivnost i saradnju sa civilnim društvom i međunarodnim partnerima”, kazao je Đukanović.

Pored intenzivnog rada na normativnom aspektu i snaženju demokratskih institucija, Crna Gora radi na utvrđivanju okvira za praćenje napretka.

“Zbog toga izuzetno cijenimo podršku Kancelarije, kroz koju Crna Gora kao pilot zemlja razvija novi mehanizam. U tom kontekstu, zahvaljujem komesarki Bašele na upućivanju eksperta u Crnu Goru”, naveo je Đukanović.

Kako je naglasio, vladavina prava i temeljne slobode prioritet su pregovaračkog procesa Crne Gore za punopravno članstvo u Evropskoj uniji, što zajedno čini da napredak, usvajanje i primjena najviših standarda ima apsolutan nacionalni prioritet.

loading...

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com