Home / PG INFO / Aktuelno / POLICIJA VAM SADA MOŽE UĆI U STAN BEZ NALOGA: Kako će se sprovoditi mjera zabrane okupljanja u kućama

POLICIJA VAM SADA MOŽE UĆI U STAN BEZ NALOGA: Kako će se sprovoditi mjera zabrane okupljanja u kućama

Policija bez naloga može ući da provjeri da li se u nekoj kući ili stanju krši mjera zabrane okupljanja, ali moraju biti adekvatno higijenski zaštićeni, jer bi u suprotnom građani mogli da ih prijave za nepostupanje po zdravstvenim propisima za suzbijanje opasne zarazne bolesti.

To su ocijenili sagovornici “Vijesti”, tumačeći novu mjeru Nacionalnog koordinacionog tijela za zarazne bolesti, kojom je zabranjeno da se u objektima stanovanja okuplja bilo ko osim članova domaćinstava. Iz Uprave policije nisu odgovorili na pitanja “Vijesti” kako će provjeravati poštovanje mjera, da li će koristiti jednokratnu zaštitnu opremu, koliko takve opreme imaju…
Članovi Savjeta sa građansku kontrolu rada policije, konstatovali su da je ta mjera vrlo restriktivna i da kao takva otvara prostor za ozbiljna kršenja ljudskih prava.

Advokat Željko Đukanović pojasnio je da su ovlašćenja policije za ulazak u tuđi stan i pretresanje, propisane odredbama Zakonika o krivičnom postupku (ZKP) – u članovima od 75 do 84.

“Prema kojima se ove radnje dokazavanja redovno vrše po naredbi sudije za istragu, datom na osnovu obrazloženog zahtjeva tužioca, ili po njegovom usmenom odobrenju ovlašćenom službeniku policije,u slučaju kratkih vremenski rokova za izvršenje ovih radnji (pretresanje stana i sl.).

Međutim, odredbama iz člana 83 Zakonika o krivičnom potupku, predviđeno je odstupanje, tj. izuzetak po kojem policija i bez naredbe suda može ući u tuđi stan i izvršiti pretresanje, a ovo isključivo kada to nalažu hitnost i ozbiljnost potrebe za takvom intervencijom policije, a što je najčešće slučaj kada je u pitanju hvatanje učinioca krivičnog djela, spasavanja ljudi ili imovine, sprečavanje izvršenja krivičnog djela i slično”, pojasnio je Đukanović.

Advokat ističe i da je, imajući u vidu notornu činjenicu – visok stepen opasnosti od širenja koronavirusa, koji ima karakter pandemije koja je u velikom obimu zahvatila i Crnu Goru – “obaveza svakog građanina striktno poštovanje svih naredbi Nacionalnog koordinacionog tijela za zarazne bolesti”.

“Svako nepoštovanje u tom smislu, ima inkriminišući karakter, jer Krivični zakonik Crne Gore propisuje krivična djela nepostupanje po zdravstvenim propisima za suzbijanje opasne zarazne bolesti… prenošenje opasne zarazne bolesti… i najteži oblici – teška djela protiv zdravlja ljudi… U smislu ovih odredaba, svako nepostupanje u skladu sa naredbama navedenog Koordinacionog tijela je osnov za sumnju da je neko lice, oglušujući se o naredbu, počinilo jedno od ovih krivičnih djela. Zbog toga, polazište u razmišljanju, zaključku i na kraju stavu – da li policija ima pravo bez naredbe da uđe u tuđi stan i izvrši pretres – upravo iz ovih razloga ima, jer se na taj način preventivno djeluje i sprječava izvršenje krivičnog djela”, objasnio je Đukanović.

On je poručio i da osobe koje su se oglušile o poštovanje pravila samoizolacije, napuštanja mjesta/objekta stanovanja, svakako sebe izlažu riziku od krivičnog procesuiranja, jer su takvim postupanjem počinili jedno od navedenih krivičnih djela.

“Policija, kada je u pitanju ovaj izuzetak, ulaska u tuđi stan i pretresanje, može se rukovoditi samo ovim prethodno navedenim razlozima. Pritom, svako službeno lice, pripadnik policije, mora ulaskom u tuđi stan, kuću, preduzeti sve mjere da i on sam ne uzrokoje dodatnu eventualnu kontaminaciju tog prostora ili drugih lica, zbog čega su i ova službena lica (policija) u obavezi biti potpuno zaštićeni adekvatnom medicinskom opremom koju koordinaciono tijelo propisuje (maske, rukavice, kombinezon, itd), kako bi svojim primjerom pokazali kako štiteći sebe štite i druge. Dakle, iz svega ovoga, po mom mišljenju, policija ima pravo da pod ovim uslovima uđe u tuđi stan, a isključivo da službene radnje budu u funkciji kontrole samoizolacije i zabrane okupljanja više lica u domaćinstvima… a za koje je policija eventualno operativnim putem saznala i na taj način stvorila osnov sumnje da se određeno lice/lica ne pridržavaju propisanih obaveza – izolacija, zabrane okupljanja, zdravstveno higijenske zaštite… Pod tim uslovima, policija ne mora nikakvu naredbu prezentirati držaocu stana prilikom ulaska u isti”, pojasnio je Đukanović.

On je dodao da je relevantno istaći i da se službena lica moraju pridržavati svih mjera zdravstveno higijenske zaštite:

“Što neizostavno implicira da prilikom ulaska u prostorije kuće ili stana, svaki policajac mora biti adekvatno zaštićen, jer bi u suprotnom i policajci snosili rizik krivične odgovornosti, jer očigledno ne bi postupali po zvdravstvenim propisima za suzbijanje opasne zarazne bolesti, čime bi doveli sebe u zonu rizika izvršenja krivičnog djela, a po prethodno citiranim odredbama Krivičnog zakonika”.

Šefica Operativnog tima Vesna Miranović kazala je na pres konferenciji da niko nikome neće ulaziti u stan i ugroziti privatnost ljudi, već da mjera ima cilj da se prestane sa slavljima i okupljanjima ljudi iz različitih sredina i da će u tim slučajevima reagovati epidemiološke službe
Savjet: Nije namjera policije da ide od stana do stana
Primjenu novih privremenih mjera i njihov uticaj na ljudska prava u kontekstu mogućeg postupanja policije, na elektronskoj sjednici raspravljao je i Savjet za građansku kontrolu rada policije.

“Zabrana okupljanja u objektima stanovanja licima koja nijesu članovi zajedničkog porodičnog domaćinstva je ocijenjena kao vrlo restriktivna i kao takva otvara prostor za ozbiljna kršenja ljudskih prava. S tim u vezi je obavljena i konsultacija sa rukovodstvom Uprave policije koje je iskazalo otvorenost za određene preporuke građanskog nadzora kako bi se spriječile zloupotrebe i osiguralo, kao i do sada, profesionalno i odgovorno postupanje policije”, kazao je Vijestima predsjednik Savjeta Aleksandar Saša Zeković.

On je istakao da se građani posebno interesuju za moguće intervencije policije u njihovim domovima.

“Po pravilu niko ne može bez odluke suda ući u stan protiv volje njegovog držaoca. Međutim postoji izuzetak, kroz član 83 Zakona o krivičnom postupku, ako je to neophodno radi sprječavanja vršenja krivičnog djela ili neposrednog hvatanja učinioca krivičnog djela. U tom slučaju je neophodno da postoji razumna odnosno osnovana sumnja za takvu intervenciju policije zasnovana na činjenicama. Savjet je stava da provjere od stana do stana realno, i u smislu kapaciteta, nijesu moguće i potrebne, niti je to intencija uvedenih privremenih mjera. Savjet će u saradnji sa Odjeljenjem za analitiku i unaprjeđenje rada policije Uprave policije, Direktoratom za nadzor MUP Crne Gore i civilnim društvom raditi na kreiranju odgovarajućih smjernica za postupanje policije”, kazao je on.

Pretresanje i bez svjedoka
“Ovlašćeni policijski službenik može i bez naredbe suda ući u tuđi stan ili druge prostorije i po potrebi izvršiti pretresanje ako to držalac stana traži ili ako neko zove u pomoć ili ako je to neophodno radi sprječavanja vršenja krivičnog djela ili neposrednog hvatanja učinioca krivičnog djela ili radi spašavanja ljudi ili imovine ili radi izvršenja odluke o pritvoru ili dovođenju okrivljenog ili drugog lica ili radi lišenja slobode učinioca krivičnog djela koji je u bjekstvu ili lica za kojim je raspisana potjernica ili ako se pretresanje ima izvršiti u javnim prostorijama”, piše u članu 83 KZ.

Navodi se da držalac stana, ako je prisutan, ima pravo da na postupak ovlašćenog policijskog službenika iznese primjedbe.

“Ovlašćeni policijski službenik je dužan da držaoca stana obavijesti o ovom pravu i da njegove primjedbe unese u potvrdu o ulasku u stan, odnosno u zapisnik o pretresanju stana”.

U istom članu navodi se da će se u slučaju ulaska u stan, bez pretresa, držaocu izdati potvrda, u kojoj će se naznačiti razlog ulaska…

“Pretresanje se može sprovesti i bez prisustva svjedoka ako bi prisustvo pretresanju izložilo svjedoke riziku od fizičkih povreda ili ako prisustvo svjedoka nije moguće odmah obezbijediti, a postoji opasnost od odlaganja”.

 

Izvor Vijesti

loading...

One comment

  1. Đukanoviću je to idealna prilika za uvesti diktatru da nebi narodu opet palo na pamet da prosvjeduje.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com