970x250

ZAKON PO MJERI VLASTI: Državna preduzeća mogu da zapošljavaju i tokom izborne kampanje

Zakon o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja, čije izmjene i dopune je nedavno usvojila koalicija na vlasti, omogućava zapošljavanje tokom izborne kampanje u privrednim društvima koja su u potpunom ili djelimičnom vlasništvu države ili jedinice lokalne samouprave. To predviđa član 44 ovog zakona, a iako postoje jake indicije da se ovim mjerama omogućava vladajućim strankama da zapošljavaju svoje glasače pred izbore i sprovode zloupotrebe zarad sticanja političke premoći, ovo pitanje je u javnosti ostalo neprimijećeno.

300x250

U izmjenama i dopunama Zakona o finansiranju političkih subjekata, koje je usvojila koalicija predvođena DPS-om i crnogorskim predsjednikom Milom Đukanovićem, govori se o konkretnim zabranama i ograničenjima. U cijelom zakonu, govori se o „svim državnim organima, organima državne uprave, organima lokalne samouprave, organima lokalne uprave, javnim ustanovama, državnim fondovima i privrednim društvima čiji je osnivač i/ili većinski ili djelimični vlasnik država ili jedinica lokalne samouprave”. Samo u članu 44 ovog zakona, koji se tiče zapošljavanja, nema pominjanja „privrednih društava čiji je osnivač i/ili većinski ili djelimični vlasnik država ili jedinica lokalne samouprave”.

– U državnim organima, organima državne uprave, organima lokalne samouprave, organima lokalne uprave, javnim ustanovama i državnim fondovima, u periodu od dana raspisivanja do dana održavanja izbora, mogu se izuzetno zaposliti lica na određeno vrijeme, odnosno zaključiti ugovor za obavljanje privremenih i povremenih poslova, radi obezbjeđivanja neometanog i redovnog odvijanja i funkcionisanja procesa rada tih organa, na osnovu odluke nadležnog organa ovih subjekata, samo ako je to predviđeno aktom o sistematizaciji radnih mjesta. Organi i pravna lica iz stava jedan ovog člana dužni su da sve odluke o zapošljavanju koje su donijete u skladu sa zakonima kojima se uređuju radni odnosi, prava i obaveze državnih službenika i namještenika i obligacioni odnosi, sa kompletnom pratećom dokumentacijom, dostave Agenciji u roku od tri dana od dana donošenja odluke. Agencija je dužna da dostavljena akta iz stava 2 ovog člana, u roku od sedam dana od dana dostavljanja objavi na svojoj internet stranici – navodi se u tekstu člana 44 pomenutog zakona.

Ovo praktično znači da su privredna društva čiji je osnivač i/ili većinski ili djelimični vlasnik država ili jedinica lokalne samouprave izuzeta od bilo kakvih zabrana i ograničenja, i da je tamo zapošljavanje u predstojećoj kampanji moguće onako kako rukovodstva ovih privrednih društava procijene da treba.

Izvršni direktor CEMI-ja Ana Nenezić kazala je da su, u tom dijelu, novine koje donosi izmjenjeni Zakon o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja vrlo problematične.

– Recimo, u jednom od ključnih djelova koji se odnosi na zabranu zapošljavanja tokom izbora, u članu 44 ovog zakona, potpuno su izostavljena privredna društava koja su u potpunom ili djelimičnom vlasništvu države ili jedince lokalne samouprave. To zapravo znači da se postavljena ograničenja ne odnose na njih i pitanje je da li će i na koji način nadležne institucije vršiti kontrolu – naglasila je Nenezić.

Interesantno je da je Vlada na jesen prošle godine Ministarstvu javne uprave dala zaatak da joj do 1. marta 2020. godine dostavi objedinjeni izvještaj o realizaciji Plana optimizacije javne uprave. I to se procjenjivalo kao priprema Vlade da pomogne kampanju vladajuće koalicije za parlamentarne izbore ove godine.

Brojni dokazi o manipulacijama
– Zapošljavanje glasača pred izbore jedan je od ključnih instrumenata koalicije na vlasti – posebno njenog ključnog činioca Demokratske partije socijalista – kako bi ostvarivali političku premoć na terenu u toku izborne kampanje. O tome govore mnogobrojni događaji, a to je posebno bilo vidiljivo u aferi „Snimak”, kada je otkriveno da DPS zloupotrebljava državne fondove za partijske potrebe. U toj aferi, kojoj tužilaštvo i sudovi nijesu dali pravni epilog, ukazano je na čuvenu poruku tadašnjeg funkcionera DPS-a Zorana Jelića – jedan zaposleni četiri glasa.

(Dan)

loading...
Tagovi
prikaži više

Slične Objave

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

Back to top button
Close
Close