U Crnoj Gori za POLA godine ŠEST slučajeva silovanja

U Crnoj Gori je, u prvoj polovini ove godine, registrovano 130 krivičnih djela iz člana 220 Krivičnog zakonika Crne Gore nasilje u porodici ili porodičnoj zajednici, ali i 21 krivično djelo u vezi sa porodičnim nasiljem, drugačije kvalifikovano. Od početka godine na teritoriji Crne Gore registrovano je i šest krivičnih djela silovanje. Prema podacima iz Uprave policije, ova krivična djela počinilo je 149 izvršilaca, od kojih je 131 muškog i 18 ženskog pola, pišu Vikend novine.

Prema policijskim statistikama, nisu samo žene žrtve nasilja, jer je za pola godine registrovano 165 žrtava, od kojih je 51 žrtva bila muškog i njih 114 ženskog pola.

“U istom periodu registrovana su i 803 prekršaja, počinjena od strane 796 izvršilaca 615 muškog i 181 ženskog pola. Prekršaji su izvršeni na štetu 895 žrtava, 389 muškog i 506 ženskog pola”, kazali su Dnevnim novinama iz policije, a najveći broj krivičnih djela i prekršaja iz ove oblasti izvršen je tokom juna.

Trećina svih krivičnih djela i prekršaja prijavljena je i procesuirana na teritoriji glavnog grada.

U prva tri mjeseca ove godine na teritoriji Crne Gore registrovano je 49 krivičnih djela nasilje u porodici ili porodičnoj zajednici. Za samo 15 dana marta, kada su počele prve mjere radi suzbijanja virusakorona, dok je trajao policijski sat i ljudi su imali ograničeno kretanje, izvršeno je čak osam krivičnih djela nasilje u porodici i to četiri krivična djela na teritoriji nadležnosti Centra bezbjednosti Podgorica, a po jedno u gradovima koji su u nadležnosti centara bezbjednosti Berane, Budva, Pljevlja i Odjeljenju bezbjednosti Cetinje.

Sin maltretirao oca

Kada je riječ o krivičnim djelima koja su izvršena u periodu od 16. do 31. marta u odnosu na srodstvo između žrtava i izvršilaca, u Centru bezbjednosti Podgorica evidentirane su dvije punoljetne ženske osobe koje su žrtve nasilja od strane oca, jedna osoba ženskog pola koja je žrtva nasilja u porodici, a izvršiocu je po srodstvu pastorka, te i jedan čovjek koji je žrtva porodičnog nasilja izvršenog od strane sina.

“U Centru bezbjednosti Berane evidentirano je jedno lice muškog pola koje je žrtva nasilja u porodici, a koje je prema njemu počinio bratanac. U Centru bezbjednosti Budva, Centru bezbjednosti Pljevlja i Odjeljenju bezbjednosti Cetinje po jedno lice ženskog pola su žrtve nasilja u porodici ili porodičnoj zajednici izvršenog od strane supruga odnosno vanbračnog supruga”, navode iz policije.

Ove godine u periodu od 1. januara do 15. marta izvršena su 392 prekršaja iz Zakona o zaštiti od nasilja u porodici, dok je u periodu od 16. do 31. marta izvršeno 64 prekršaja iz istog Zakona.

“Tokom marta evidentirano je 125 prekršaja iz Zakona o zaštiti od nasilja u porodici, koja je počinila 121 osoba. Od njih je 90 muškog pola, a 31 ženskog pola. Žrtve izvršenih prekršaja su 144 lica, od kojih je 56 muškog pola, a 88 ženskog pola”, kazali su iz policije.

Oko 90 odsto žena ne prijavljuje nasilje

Istraživanje o seksualnom nasilju nad ženama i djecom u Crnoj Gori, koje su početkom marta uradile Sigurna ženska kuća, SOS telefon za žene i djecu žrtve nasilja Nikšić i NVO Prima, pokazalo je da je 12 od 89 anketiranih doživjelo seksualno nasilje od strane osoba od povjerenja.

“Silovanje je doživjelo 85 žena i djevojčica, a ostalih 15 ispitanica bile su žrtve obljube nad djetetom, nedozvoljenih polnih radnji i podvođenja i omogućavanja vršenja polnog odnosa”, navodi se u istraživanju.

Oko 90 odsto žena, prema nalazu nevladinih organizacija, nikada nije pokušalo da prijavi nasilje.

U istraživanju se navodi da je jedna od žena progovorila o svom iskustvu seksualnog nasilja tek nakon 60 godina. Seksualno nasilje je doživjela u djetinjstvu od brata, a odlučila je da o tome progovori tek nakon njegove smrti.

Od 12 prijavljenih slučajeva, deset je adresirano na policiju, a dva centrima za socijalni rad.

“Jako mali broj slučajeva je dobio sudski epilog. Tri žene su samo učestvovale, odnosno svjedočile na sudu, te je jedan nasilnik kažnjen zatvorom, drugi novčanom kaznom od 150 eura, a treći je oslobođen. Kaznu zatvora za krivično djelo silovanje od dvije godine i šest mjeseci dobio je jedino počinilac u slučaju gdje je žena imala vidne fizičke povrede”, naveli su u istraživanju.

Očuh obljubio maloljetnicu

Apelacioni sud nedavno je odbio kao neosnovanu žalbu odbrane okrivljenog Z.Ž., koji se tereti za produženo krivično djelo obljuba zloupotrebom položaja, na rješenje Višeg suda u Podgorici o produženju pritvora.

Naime, Viši sud u Podgorici 15. maja 2020. produžio je pritvor okrivljenom Z.Ž. zbog opasnosti od bjekstva. On se tereti da je počinio obljubu nad oštećenom maloljetnicom, kojoj je očuh.

“Ocjenom dokaza iz spisa predmeta prvostepenog suda do nivoa postojanja osnovane sumnje proizilazi da je okrivljeni Z.Ž. izvršio produženo krivično djelo obljuba zloupotrebom položaja koje krivično djelo mu se stavlja na teret optužnicom Višeg državnog tužilaštva u Podgorici, a koja osnovana sumnja proističe iz dokaza na kojima se zasniva predmetna optužnica”, stoji u obrazloženju Apelacionog suda.

Kako se navodi, osnovana sumnja proističe, prije svega, iz izvještaja o DNK vještačenju.

“Kao i iz iskaza svjedoka J.U., koja je sestra oštećene , ali i iz iskaza svjedoka majke oštećene koje su u svojim svjedočkim iskazima navele da je oštećena često išla u večernjim satima sa okrivljenim očuhom na tzv. ‘kante, te nalaza i mišljenja vještaka sudske medicine”, navodi se u rješenju Apelacionog suda.

loading...
Tagovi

Slične Objave

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana.

Back to top button
Close
Close