1000 PLUS: Država daje novac BANKAMA sa NULA kamate, a banke građanima ISTI NOVAC sa TRI odsto kamate

Poslovne banke u Crnoj Gori ne žele da se odreknu profita ni u okviru vladinog projekta „1.000 plus stanova”. To se može vidjeti u dokumentu pod nazivom Informacija o uspostavljanju poslovne saradnje između komercijalnih banaka i Ministarstva finansija i Ministarstva održivog razvoja i turizma, u cilju realizacije projekta rješavanja stambenih potreba građana po povoljnim uslovima, koji je objavljen prije nekoliko dana na sajtu Vlade, piše Dan.

U dokumentu piše da Vlada ustupa komercijalnim bankama sredstva od 10 miliona eura iz kreditnog aranžmana sa Bankom za razvoj Savjeta Evrope (CEB) na period od 20 godina, sa grejs periodom od tri godine, po kamatnoj stopi od 0,00 odsto fiksno godišnje. Sa druge strane, poslovne banke ta ista sredstva će davati građanima u okviru projekta po kamatnoj stopi od 2,99 odsto.

“Javnim pozivom koji je trajao do 7. septembra tekuće godine, između ostalog bilo je definisano da je ukupna vrijednost projekta 20 miliona eura, od kojih 50 odsto iznosa obezbjeđuje država sredstvima zajma kod Banke za razvoj Savjeta Evrope, a 50 odsto iznosa obezbjeđuju komercijalne banke koje prijave učešće u projektu i izuzetno ako građanin korisnik projekta obezbijedi sospstveno učešće u ugovoru o kreditu, učešće komercijalne banke se umađuje za iznos učešća korisnika piše u dokumentu.

Javnim pozivom je takođe bilo definisano da će se dugoročni stambeni krediti dodjeljivati uz fiksnu kamatnu stopu do 2,99 odsto na godišnjem nivou.

“Troškovima obrade kreditnog zahtjeva do 0,3 odsto ukupnog iznosa kredita, periodom otplate do 20 godina i bez obaveznog učešća građanina, korisnika projekta. Ponude za učešće dostavilo je ukupno pet komercijalnih banaka, sa skoro identičnim uslovima za učešće u projektu, koji su dati u javnom pozivu.

Banke koje su se prijavile za učešće u projektu su Crnogorska komercijalna banka, Lovćen banka, NLB banka, Erste banka i Podgorička banka. Nakon razmatranja dostavljenih ponuda projektni odbor za upravljanje projektom 1.000 plus četvrta faza je utvrd io da sve banke koje su dostavile ponudu ispunjavaju us love iz javnog poziva”, piše u vladinom dokumentu.

U informaciji Ministarstvo finansija i Ministarstvo održivog razvoja i turizma navode da su davanjem beskamatnih sredstava omogućili da banke daju građanima niske kamate.

“Vlada je dala značajan doprinos smanjenjem kamatne stope za krajnje korisnike projekta kupce stanova, što predstavlja subvencioniranu kamatnu stopu od strane Vlade Crne Gore, što će biti regulisano posebnim ugovorom o prenosu sredstava, koji će biti Vladi dostavljen na usvajanje nakon okončanja javnog poziva za građane i utvrđivanja ukupno potrebnih sredstava za realizaciju”, navodi se u dokumentu.

Još 400 porodica će riješiti stambeno pitanje

U Informaciji o uspostavljanju poslovne saradnje između komercijalnih banaka i Ministarstva finansija i Ministarstva održivog razvoja i turizma, u cilju realizacije projekta rješavanja stambenih potreba građana po povoljnim uslovima, piše da je u dosadašnjim fazama projekta oko 1.200 domaćinstava riješilo stambeno pitanje.

U prvoj fazi 433, u drugoj 376 i trećoj fazi 377 porodičnih domaćinstava, dok se kroz četvrtu fazu, koja je u procesu realizacije, očekuje da će još oko 400 porodica riješiti stambeno pitanje navodi se u dokumentu

loading...
Tagovi

Slične Objave

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana.

Back to top button
Close
Close