KRIVOKAPIĆ: Konkursi će biti TRANSPARENTNI, u javnoj upravi će se zapošljavati KOMPETENTNI

Vlada je u skladu sa zakonom, nadležna za proces imenovanja i postavljenja visoko-rukovodnog kadra u organima državne uprave, kao i u većini drugih institucija javnog sektora. Svako imenovanje i postavljenje u institucijama javnog sektora, za koja je nadležna Vlada, biti sprovedeno u skladu sa načelom kompetentnosti kandidata, kazao je premijer Zdravko Krivokapić.

“To je programski definisan cilj ove Vlade od kojeg nećemo odstupiti. Ovo znači da ćemo osigurati da se na ključnim pozicijama, u javnom sektoru, bira kvalitetan kadar, uz poštovanje svih zakonskih rješenja. Pripadnost bilo kojoj organizaciji, naciji ili vjeri ne smije i neće biti jedan od kriterijuma za rad u državnim organima”, naveo je Krivokapić.

On dodje da će se shodno pozitivnim propisima, sprovesti transparentni javni konkursi.

“Čiji cilj će biti selekcija najkvalifikovanijeg i najstručnijeg kadra. Tako odabrani službenici pomoći će nam da imamo efikasniju javnu upravu i da se skoncentrišemo na upotrebu znanja i ekspertiza u zahtijevnim unutrašnjim i spoljno – političkim procesima, sa posebnim akcentom na proces pridruživanja Evropskoj uniji i obezbjeđivanje kvalitetnijeg života svih građana i građanki. Vlada ohrabruje sve stručne građane i građanke, bez obzira na njihovu političku, nacionalnu ili bilo koju drugu pripadnost, da sa pažnjom prate objavljivanje konkursa za zapošljavanje u državnim organima, te da propoznaju pozicije koje bi odgovarale njihovim kvalifikacijama i u skladu sa tim participiraju u procesu selekcije”, naveo je Krivokapić.

Krivokapić kaže da je dao instrukciju svim članovima Vlade da prije predlaganja Vladi vršilaca dužnosti za pojedine pozicije u institucijama javnog sektora, obave razgovor/intervju sa potencijalnim kandidatima i o tome sačine izvještaj.

“Taj izvještaj mora biti dostavljen Vladi uz svaki predlog za određivanje vršilaca dužnosti i mora sadržati razloge zbog kojih se daje određeni predlog. Napominjem da se predlog za određivanje vršioca dužnosti, uz koji ne bude dostavljen navedeni izvještaj, neće razmatrati na Vladi”, zaključuje Krivokapić.

loading...
Tagovi

Slične Objave

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana.

Back to top button
Close
Close