Home / NASLOVNA (page 1555)

NASLOVNA

CG: KOMUNALNI POLICAJCI sa lisicama i pendrecima od 1. oktobra

Od sada Vas omiljeni portal Volim Podgoricu i na android aplikaciji. Instalirajte odmah i uživajte u lakoći informisanja. Ko­mu­nal­ni po­li­caj­ci po­če­će obu­ku za no­va ovla­šće­nja na osno­vu pra­vil­ni­ka o pro­gra­mu i na­či­nu struč­nog ospo­so­blja­va­nja i na­či­nu pro­vje­re struč­ne ospo­so­blje­no­sti za vr­še­nje po­slo­va Ko­mu­nal­ne po­li­ci­je ko­ji je do­ni­je­lo Mi­ni­star­stvo unu­tra­šnjih po­slo­va …

Read More »

KO JE BACIO BOMBU NA “GRAND”: Klanovi oko Mila zaratili zbog prevlasti

Od sada Vas omiljeni portal Volim Podgoricu i na android aplikaciji. Instalirajte odmah i uživajte u lakoći informisanja. Sve uče­sta­li­ji bom­ba­ški na­pa­di ko­ji po pra­vi­lu osta­ju ne­ra­svi­je­tlje­ni, kao i otva­ra­nje broj­nih afe­ra, po­ka­zu­ju da su su­ko­blje­ni kla­no­vi u bez­bje­dno­snim struk­tu­ra­ma za­po­če­li ko­nač­ni ob­ra­čun u bor­bi za pre­vlast. Sve če­šći in­ci­den­ti …

Read More »

UDES U MEĐURIJEČJU: Kolašinac teže povrijeđen

Od sada Vas omiljeni portal Volim Podgoricu i na android aplikaciji. Instalirajte odmah i uživajte u lakoći informisanja. Kolašinac Mijailo Stojanović teže je povrijeđen u saobraćajnoj nezgodi koja se danas oko 15 sati i 30 minuta dogodila na magistralnom putu Podgorica-Kolašin, u mjestu Međuriječje. Kako su kazali iz kolašinske policije, …

Read More »

BEOGRAD: Popovi došli da okade Prajd!

Od sada Vas omiljeni portal Volim Podgoricu i na android aplikaciji. Instalirajte odmah i uživajte u lakoći informisanja. U Beogradu je danas održano nekoliko skupova – ulicama je, poid velikim obezbjeđenjem prošla Parada ponosa a nešto ranije skup trans osoba. Istovremeno, protivnici Parade okupili su se kod crkve Svetog Marka. …

Read More »

DEDOVIĆ: Rezolucija u pravom trenutku

Od sada Vas omiljeni portal Volim Podgoricu i na android aplikaciji. Instalirajte odmah i uživajte u lakoći informisanja. Rezolucija za podršku integraciji Crne Gore u NATO usvojena je u pravom trenutku i biće jedan od ozbiljnijih argumenata pred članicama Alijanse u procesu odlučivanja o slanju pozivnice za članstvo, ocijenio je …

Read More »