Home / NOVOSTI / Društvo (page 3190)

Društvo

ISKUSNI MESAR UPOZORAVA: Nikada ne kupujte MLJEVENO MESO, koriste trikove da izgleda SVJEŽE!

Od sada Vas omiljeni portal Volim Podgoricu i na android aplikaciji. Instalirajte odmah i uživajte u lakoći informisanja. „So i hladna voda izvlače smrad, šećer vraća boju, a vinobran vraća svježinu. Pazite kaj jedete … „, napisao je navodni mesar. Društvenim mrežama proširio se tekst o mljevenom mesu u trgovačkim …

Read More »

Naselja bez struje

Od sada Vas omiljeni portal Volim Podgoricu i na android aplikaciji. Instalirajte odmah i uživajte u lakoći informisanja. Uli­ce Go­ce Del­če­va, Cr­no­je­vi­ća i dio Uli­ce Pe­tra Lu­bar­de, Mi­la Pe­ru­ni­či­ća, Pe­ke Pa­vlo­vi­ća, Ni­ko­le Đur­ko­vi­ća, Jo­va­na Ćet­ko­vi­ća i na­se­lje oko ser­vi­sa Ra­šo­vić sju­tra će bi­ti bez elek­trič­ne ener­gi­je od de­vet do 15 …

Read More »

Dan za malu Evu

Od sada Vas omiljeni portal Volim Podgoricu i na android aplikaciji. Instalirajte odmah i uživajte u lakoći informisanja. Uče­ni­ci OŠ „Bo­ži­dar Vu­ko­vić Pod­go­ri­ča­nin” sva sred­stva pri­ku­plje­na na osmo­mar­tov­skom ba­za­ru pod slo­ga­nom „Dan za Evu” do­ni­ra­će za li­je­če­nje dje­voj­či­ce Eve Ve­li­mi­ro­vić. Dje­ca su se po­tru­di­la da uljep­ša­ju hol ško­le svo­jim ru­ko­tvo­ri­na­ma …

Read More »

Donijeti leks specijalis za Goricu

Od sada Vas omiljeni portal Volim Podgoricu i na android aplikaciji. Instalirajte odmah i uživajte u lakoći informisanja. Čla­no­vi Udru­že­nja lju­bi­te­lja Go­ri­ce i pri­ro­de sma­tra­ju da bi ovo iz­le­ti­šte tre­ba­lo za­ko­nom za­šti­ti­ti i ure­di­ti. Oni sma­tra­ju da br­do tre­ba obo­ga­ti­ti no­vim sa­dr­ža­ji­ma, ali ko­ji ne­će na­ru­ši­ti nje­go­ve pri­rod­ne lje­po­te. Udru­že­nje …

Read More »

NE MOŽETE BEZ NJEGA A TIHO VAS UBIJA: Bežični internet polako ali sigurno NARUŠAVA ZDRAVLJE

Od sada Vas omiljeni portal Volim Podgoricu i na android aplikaciji. Instalirajte odmah i uživajte u lakoći informisanja. Svi koristite WiFi, kod kuće, u kafićima, na poslu i nikada se ne zapitate šta on to radi vašem organizmu. Otkrijte zašto je wireless signal toliko štetan Tehnološka revolucija nam je donijela …

Read More »

JAUKOVIĆ: Ispunio mi se san, idem na Olimpijadu!

Od sada Vas omiljeni portal Volim Podgoricu i na android aplikaciji. Instalirajte odmah i uživajte u lakoći informisanja. Ići na Olimpijske igre je san svakog sportiste tako da sam presrećna što sam dio ovog tima, rekla je mlada reprezentativka, Đurđina Jauković. Crnogorske rukometašice su plasmanom na Olimpijske igre još jednom …

Read More »

Ukida li se Fakultet političkih nauka?

Od sada Vas omiljeni portal Volim Podgoricu i na android aplikaciji. Instalirajte odmah i uživajte u lakoći informisanja. Danima na Fakultetu političkih nauka kruži priča da se fakultet gasi. Iako je dekan FPN-a Saša Knežević kazao da su to samo spekulacije koje nemaju utemeljenja, čini se da se ona narodna …

Read More »
WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com