Home / NOVOSTI / Društvo (page 4180)

Društvo

Zatvorenike i dalje čuvaju privatnici

Ministarstvo pravde ne preduzima ništa da se Specijalna bolnica za psihijatriju u Kotoru adekvatno obezbijedi, kako ne bi i dalje dolazilo do bjekstva zatvorenika. Programski koordinator Akcije za ljudska prava (HRA) Mirjana Radović saopštila je da je uprava bolnice i dalje sama prinuđena da organizuje obezbjeđenje. “Preliminarni rezultati monitoringa koji …

Read More »

PODGORICA: Po­la­zni­ci Vi­še ško­le „Ser­gi­je Sta­nić” dobili dvije nagrade u Bledu

Po­la­zni­ci Vi­še ško­le „Ser­gi­je Sta­nić” Fi­lip Ma­raš i Mar­ko Sta­ni­šić oki­ti­li su se sa dvi­je na­gra­de na tak­mi­če­nju ko­je je od 4. do 6. apri­la odr­ža­no u Ble­du u Slo­ve­ni­ji. Ma­raš i Sta­ni­šić su na­gra­đe­ni za naj­bo­lju pre­zen­ta­ci­ju ra­do­va na en­gle­skom je­zi­ku, dok je Fi­lip Ma­raš na­gra­đen i za naj­bo­lji …

Read More »

Milenko Popović kandidat za potpredsjednika Vlade

Uni­ver­zi­tet­ski pro­fe­sor, dok­tor eko­nom­skih na­u­ka Mi­len­ko Po­po­vić, kan­di­dat je opo­zi­ci­je za mje­sto pot­pred­sjed­ni­ka Vla­de. Pre­ma sa­zna­nji­ma „Da­na”, on je za tu funk­ci­ju, ko­ja po spo­ra­zu­mu o uslo­vi­ma za fer iz­bo­re pri­pa­da opo­zi­ci­ji, pred­lo­žen kao ne­stra­nač­ka lič­nost. Po­po­vi­će­va kan­di­da­tu­ra za mje­sto vi­ce­pre­mi­je­ra tre­ba da bu­de dio ukup­nog do­go­vo­ra opo­zi­ci­o­nih stra­na­ka oko …

Read More »

Besplatan oftamološki pregled i kod privatnika

Fond za zdravstveno osiguranje sklopio je ugovor sa privatnim oftamološkim ordinacijama za prvi kontrolni pregled i određivanje dioptrije. Ugovor je stupio na snagu od juče, a u Fondu se nadaju da će se na taj način smanjiti listi čekanja za pregleda očiju. Portparol Fonda, Amer Ramusović kazao je za TVCG …

Read More »

STANKOVIĆ: Podrivaju me i u tužilaštvu i van njega

Vrhovni državni tužilac Ivica Stanković u intervjuu za „Dan” najavio je da će institucija na čijem je čelu pojačati aktivnosti na rasvjetljavanju ubistava i drugih teških krivičnih djela, te da je u tom pravcu već dao uputstva tužiocima u Podgorici i Bijelom Polju. Stanković je izbjegao da konkretno odgovori da …

Read More »

Muslimani na more samo u Ulicinj, ali NIKAKO LJETI!

Safet Kuduzović, doktor islamskih nauka, koji preko interneta dijeli savjete vjernicima, sve je zatalasao svojom uputom muslimanima iz BiH da dobro vode računa kada će ići na more, a komentari, njegovog tumačenja, pogotovo na društvenim mrežama, već danima ne prestaju i pravi su hit. Samo u januaru i februaru Kuduzović …

Read More »

Britanski mediji: Srpski brzi voz je čista ljepota inženjeringa!

Britanski mediji oduševljeni “brzim vozom” iz Srbije koji je hit na društvenim mrežama. Britanski “Independent” objavio je tekst pod nazivom “Srpski brzi voz je čista ljepota inženjeringa”. Video je objavljen na Facebook stranici “Dnevna doza prosječnog Nišlije“, a video je zabilježio Radmilo Jović. Vozači na pružnom prelazu u Ulici Jovana …

Read More »

Kao da nas je neko udario mokrom čarapom

Trener Crvene zvezde Miodrag Grof Božović istako je da se niko u beogradskoj ekipi ne osjeća prijatno nakon što je drastično smanjena njihova prednost na vrhu tabele. Nakon poraza opd Čukaričkog Zvezda ima samo šest bodova više od te ekipe i još nije obezbijedila već viđenu titulu. Prije početka plej-ofa …

Read More »
WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com