Home / NOVOSTI (page 8850)

NOVOSTI

Mrdak nije više direktor Nacionalnih parkova, novi direktor Morskog dobra Predrag Jelušić

Vlada je na današnjoj sjednici imenovala Predraga Jelušića za direktora Morskog dobra. On je ranije bio državni sekretar u Ministarstvu održivog razvoja i turizma. Zoran Mrdak razriješen je s mjesta direktora Nacionalnih parkova. Za direktoricu Zavoda za zapošljavanje Crne Gore ponovo je imenovana Vukica Jelić. Na istoj funkciji ostaje i …

Read More »

Crnogorski šverceri direktno povezani sa kartelima iz Južne Amerike

Cr­na Go­ra je tran­zit­na ze­mlja za ile­gal­nu tr­go­vi­nu dro­gom ko­ja se do­pre­ma u za­pad­nu Evro­pu pre­ko tra­di­ci­o­nal­nih bal­kan­skih kri­jum­čar­skih pu­te­va, uka­za­no je u naj­no­vi­jem iz­vje­šta­ju Stejt di­part­men­ta o tr­go­vi­ni dro­gom u svi­je­tu. Iz­vje­štaj je ka­sno si­noć ob­ja­vljen na in­ter­net saj­tu ame­rič­kog Mi­ni­star­stva spolj­nih po­slo­va, na­kon što ga je dr­žav­ni se­kre­tar …

Read More »

EPCG: Toplotna stanica je uslov projekta

Elektroprivreda Crne Gore EPCG ponovo je demantovala navode nevladine organizacije Green Home, prije svega da projekat toplifikacije Pljevalja zavisi isključivo od odluke investitora. -Ova informacija je u potpunosti netačna, jer je toplotna stanica snage 75 toplotnih megavati za toplifikaciju Pljevalja od početka projekta sastavni i obavezni dio projektne dokumentacije za …

Read More »

Sbutega stupio na dužnost ambasadora u San Marinu

Ambasador Crne Gore u Italiji Antun Sbutega predao je danas akreditivna pisma kapetanima-regentina u San Marinu Loreli Stefaneli i Nikoli Renziju čime je zvanično stupio na dužnost ambsadora Crne Gore u ovoj državi. Sbutega je istakao da mu je čast što stupa na ovu dužnost u godini kada se obilježava …

Read More »

Nema informacija o migracionoj ruti kroz Crnu Goru

Ministarstvo rada i socijalnog staranja nema zvaničnu informaciju da će Crna Gora postati dio migracione rute, ali se pripremaju sve aktivnosti u vezi sa potencijalnim prilivom izbjeglica, saopštila je ministarka Zorica Kovačević. Ona je kazala da ministarstva vanjskih i unutrašnjih poslova imaju dnevnu komunikaciju sa zemljama u okruženju i predstavnicima …

Read More »
WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com