Home / PG INFO (page 1381)

PG INFO

Najnovije informacije iz ekonomije, politike, društva, kulture, sporta

PODGORICA: Izdržava dvoje djece sa 110 eura

Od sada Vas omiljeni portal Volim Podgoricu i na android aplikaciji. Instalirajte odmah i uživajte u lakoći informisanja. Samohrana majka Vera Babović sa dvoje maloljetne djece živi u veoma teškim uslovima, u trošnoj baraci, udaljenoj nekoliko stotina metara od Osnovne škole “Savo Pejanović”. Dvije sobice u kojima živi sa sinom …

Read More »

PODGORICA: Snimak performansa DF-a iz vazduha

Od sada Vas omiljeni portal Volim Podgoricu i na android aplikaciji. Instalirajte odmah i uživajte u lakoći informisanja. Živi lanac sačinjen od građana formiran je po ranijem planu od ulice Novaka Miloševa, Balšićeve, ulice Slobode, Karađorđevog parkom, bulevara Svetog Petra Cetinjskog, ulice Stanka Dragojevića do Bokeške. Sloboda traži ljude, zvanična …

Read More »

NOVA REVOLUCIJA U M:TEL-U Besplatna komunikacija u unutar 060 mreže 1 GB mjesečno Interneta za omiljene aplikacije

Od sada Vas omiljeni portal Volim Podgoricu i na android aplikaciji. Instalirajte odmah i uživajte u lakoći informisanja. Prepaid paket Revolucija 060 od sada omogućava korisnicima neograničen pristupomiljenim aplikacijama, uz sve ostale revolucionarne benefite: neograničenu besplatnu komunikaciju ka 060 brojevima, i to svakog mjeseca po 1000 minuta i 1000 SMS-ova …

Read More »

Budžet Podgorice 55 miliona, an tekuću potrošnju odlazi 30

Od sada Vas omiljeni portal Volim Podgoricu i na android aplikaciji. Instalirajte odmah i uživajte u lakoći informisanja. Budžet Glavnog grada Podgorica za narednu godinu projektovan je na nešto više od 55,2 miliona eura. U Predlogu odluke o budžetu, koji će se naći pred odbornicima lokalnog parlamenta, navodi se da …

Read More »

ALARMANTNO: Za 20 godina nestalo 2.226 građana

Od sada Vas omiljeni portal Volim Podgoricu i na android aplikaciji. Instalirajte odmah i uživajte u lakoći informisanja. Upra­vi po­li­ci­je je u po­sled­nje dvi­je de­ce­ni­je pri­ja­vljen ne­sta­nak 2.226 li­ca, od ko­jih su pro­na­đe­ne 1.972 oso­be. U na­z­na­če­nom pe­ri­o­du je pro­na­đe­no i 151 be­ži­vot­no ti­je­lo li­ca ko­ja su pri­ja­vlje­na kao ne­sta­la. …

Read More »

PODGORICA: Za vikend rođeno 38 beba

Od sada Vas omiljeni portal Volim Podgoricu i na android aplikaciji. Instalirajte odmah i uživajte u lakoći informisanja. Proteklog vikenda u Porodilištu Kliničkog centra Crne Gore rođeno je 38 beba. „U tom periodu u Urgentnom centru zbrinuto je 646 pacijenata, od kojih osam iz saobraćajne nezgode i šest iz nasilja“, …

Read More »

Policija ne čuva Sveta, ali motri na Milovu i Filipovu djecu

Od sada Vas omiljeni portal Volim Podgoricu i na android aplikaciji. Instalirajte odmah i uživajte u lakoći informisanja. Po­moć­nik di­rek­to­ra Upra­ve po­li­ci­je Pre­drag Aša­nin sa­op­štio je za “Dan” da Sve­to­zar Ma­ro­vić, pred­sjed­nik po­li­tič­kog sa­vje­ta DPS-a, ne uži­va po­li­cij­sku za­šti­tu. On ka­že da Upra­va po­li­ci­je ima za­kon­sku oba­ve­zu da obez­bje­đu­je čla­no­ve …

Read More »