Home / PG INFO (page 1589)

PG INFO

Najnovije informacije iz ekonomije, politike, društva, kulture, sporta

Vandali oštetili zelenilo za hiljde eura

Od sada Vas omiljeni portal Volim Podgoricu i na android aplikaciji. Instalirajte odmah i uživajte u lakoći informisanja. Zbog uni­šta­va­nja ze­le­nih po­vr­ši­na, igra­li­šta i par­ko­va u pro­šloj go­di­ni pred­u­ze­ću Ze­le­ni­lo pri­či­nje­na je šte­ta od 11.700 eura. Taj po­da­tak do­bi­jen je po­pi­som za ko­ji je Ze­le­ni­lo ofor­mi­lo po­seb­nu rad­nu gru­pu, ko­ji …

Read More »

VREMENSKA PROGNOZA: Baba Marta će pokazati zube, a onda nas OPET čeka IZNENAĐENJE!

Od sada Vas omiljeni portal Volim Podgoricu i na android aplikaciji. Instalirajte odmah i uživajte u lakoći informisanja. Za nama je definitivno jedna od najtoplijih zima u poslednjih nekoliko decenija. Lagani sniježni talas koji nam stiže narednih dana  neće promijeniti prosjek najtoplijih zimskih dana u dugom periodu. “Baba Marta” će …

Read More »

DJEVOJKE, OVAJ DAN SE NE PROPUŠTA: Ako danas TO NE URADITE, sledeća prilika je za 4 godine!

Od sada Vas omiljeni portal Volim Podgoricu i na android aplikaciji. Instalirajte odmah i uživajte u lakoći informisanja. Muško prenemaganje kada treba donijeti odluku o bračnom životu i zaprositi djevojku, nije savremen problem, već se žene sa njim bore vjekovima.  Da li ste znali za običaj da svake prestupne godine, …

Read More »

PODGORICA: Stop vozilima do 2. marta

Podgorica

Od sada Vas omiljeni portal Volim Podgoricu i na android aplikaciji. Instalirajte odmah i uživajte u lakoći informisanja. Sa­o­bra­ćaj će za sve vr­ste mo­tor­nih vo­zi­la do 2. mar­ta bi­ti za­tvo­ren na po­lo­vi­ni sa­o­bra­ćaj­ne tra­ke uz de­snu ivi­cu ko­lo­vo­za na Bu­le­va­ru Sve­tog Pe­tra Ce­tinj­skog, od iz­li­va sa­o­bra­ćaj­ni­ce is­pred ho­te­la „Hil­ton Pod­go­ri­ca” …

Read More »

Masline bez struje

Od sada Vas omiljeni portal Volim Podgoricu i na android aplikaciji. Instalirajte odmah i uživajte u lakoći informisanja. Po­tro­ša­či ne­ko­li­ko uli­ca u Ma­sli­na­ma od po­ne­djelj­ka 29. fe­bru­a­ra do 4. mar­ta bi­će bez elek­trič­ne ener­gi­je zbog ugrad­nje bro­ji­la. Bez stru­je osta­će uli­ce Đu­lje Jo­va­no­va, dr Ni­ka Mi­lja­ni­ća, Dur­mi­tor­ska, Ni­ko­le Đur­ko­vi­ća, Ni­ko­le …

Read More »

PODGORICA: Kovačević i Stijepović uručili ključeve 100 stanova za penzionere

Od sada Vas omiljeni portal Volim Podgoricu i na android aplikaciji. Instalirajte odmah i uživajte u lakoći informisanja. Ministarka rada i socijalnog staranja Zorica Kovačević i gradonačelnik Podgorice Slavoljub Stijepović uručili su danas ključeve 100 stanova za penzionere, koji su koštali oko 3,3 miliona eura. U zgradi izgrađenoj na Tuškom …

Read More »

Dominacija Podgorice na prvenstvu Crne Gore

Od sada Vas omiljeni portal Volim Podgoricu i na android aplikaciji. Instalirajte odmah i uživajte u lakoći informisanja. Bokserski klub Podgorica dominirao je na pojedinačnom prvenstvu Crne Gore. Takmičenje je okupilo 14 ekipa, sa preko 70 boraca, a osim podgoričkog kluba zapažene rezultate ostvarila je ekipa Budve. Najbolji pionir je …

Read More »
WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com