MiF: Cilj je obezbijediti djeci i osobama sa invaliditetom podršku za samostalan život u zajednici

Ministarstvo finansija i socijalnog staranja posvećeno i odgovorno radi na unapređenju kvaliteta života osoba sa invaliditetom. Osobe sa invaliditetom moraju imati kvalitetan pristup zadovoljavanju zdravstvenih, edukativnih, socijalnih i ostalih potreba, to je obaveza i cijelog društva i Vlade, poručili su iz ovog resora.

Nažalost, kako su kazali, osobe sa invaliditetom se još suočavaju sa nekim oblikom diskriminacije u državi.

“U narednom periodu cilj nam je da obezbijedimo djeci i osobama sa invaliditetom podršku za samostalan život u zajednici, odnosno pristup svim uslugama socijalne i dječje zaštite, kako bi osobe sa invaliditetom ostale u svojoj porodici i zajednici, a ne segrerirane od društva. Svjesni tih činjenica Ministarstvo finansija i socijalnog staranja planira usvajanje Strategije za deinstitucionalizaciju u Crnoj Gori”, navode oni.

U Crnoj Gori, od ukupnog broja stanovnika, 11% (68.064) osoba ima smetnje pri obavljanju svakodnevnih aktivnosti zbog dugotrajne bolesti, invaliditeta ili starosti, pokazali su podaci sa Popisa 2011. godine.

“U narednom periodu akitvno ćemo raditi da omogućimo osobama sa invaliditetom i fizičku pristupačnost centrima za socijalni rad i drugim javnim ustanovama socijalne i dječje zaštite za šta je opredijeljeno 650.000€ od strane Delegacije Evropske Unije u Crnoj Gori”, poručili su iz Ministarstva finansija i socijalnog staranja.

Prema njihovim riječima, u prvom, drugom i trećem kvartalu ove godine, projektant je izvršio prva snimanja na terenu, dao procjenu troškova za adaptaciju i završio izradu glavnog projekta, a u ovom kvartalu je završena revizija glavnog projekta za svih 19 objekata i trenutno je u fazi pokretanja tendera za izvođenje radova. Kako su kazali, ovim projektom će se u značajnoj mjeri poboljšati pristup javnim ustanovama socijalne i dječje zaštite za osobe sa invaliditetom.

“Kao jedan od najznačajnijih projekata u cilju unapređenja položaja osoba sa invaliditetom je i projekat “Jedinstveno tijelo vještačenja” koje sprovodi Ministarstvo finansija i socijalnog staranja u saradnji sa UNDP-em. Cilj reforme je uspostavljanje jedinstvenog tijela za utvrđivanje invaliditeta i jedinstvenih nacionalnih kriterijuma/metodologije za utvrđivanje invaliditeta. Radi se o kompleksnom reformskom poduhvatu koji uključuje pet resora (socijalna zaštita, zapošljavanje, penzijsko invalidska i boračka zaštita i prosvjeta), bez čije realizacije nije moguće zaokružiti reformu sistema socijalnog staranja. Od sistema utvrđivanja invaliditeta direktno zavisi korišćenje raznih prava za oko 50.000 građana i njihovih porodica. Ova lica će uspostavljanjem novog sistema pravednije i lakše ostvarivati prava. Reformom treba da se suspenduje oko 30 postojećih komisija i uspostavi jedinstveno tijelo (Zavod) koje bi vještačilo po novoj, jedinstvenoj, nacionalnoj metodologiji za sve resore”, navode oni.

Iz Ministarstva ističu da je planirano da 2023. bude uspostavljen Zavod za jedinstveno vještačenje invaliditeta, nakon čega osobe sa invaliditetom neće morati da se suočavaju sa procjenom njihove invalidnosti kroz 30 različitih komisija za iste dijagnoze, a da pri tome dobiju različite stavove. Takođe na kraju ovog projekta biće uspostavljena Jedinstvena baza podataka osoba sa invaliditetom.

“Ovim putem javnost pozivamo da zajedničkim snagama obezbijedimo da osobe sa invaliditetom budu punopravni građani našeg društva”, zaključili su u saopštenju.

loading...

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana.

Slične Objave

Back to top button
WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com