Na zahtjev bivšeg menadžmenta: Uništena sva finansijska dokumentacija Kliničkog centra zaključno sa 2020.godinom

Na zahtjev bivšeg menadžmenta Kliničkog centra (KCCG), krajem 2019. i početkom 2020. uništena je finansijska dokumentacija te ustanove, zaključno sa 2014. godinom.

To proizlazi iz dokumentacije u kojoj su bankarski izvodi KCCG označeni bezvrijednom dokumentacijom.

“Na osnovu dokumentacije dobijene od Državnog arhiva, dokumentacija u periodu 2002-2008. i 2011-2014. je uništena na osnovu zahtjeva Komisije za popis bezvrijednog registraturskog materijala KCCG, od 6. decembra 2019. godine”, odgovoreno je “Vijestima” iz najveće zdravstvene ustanove.

Iz KCCG je rečeno da je 6. decembra 2019. godine ta zdravstvena ustanova sačinila Komisiju za popis bezvrijednog registraturskog materijala nastalog u radu registrature, odnosno finansijsko-računovodstvene dokumentacije.

Nakon toga, tražili su od Državnog arhiva, poslije kontrole izvršenog popisa, saglasnost za uništenje popisanog bezvrijednog materijala.

“Činjenica je da KCCG ima obimnu dokumentaciju i da se ona mora izlučivati, ali je traženo uništenje samo finansijske dokumentacije… Osim toga, informisani smo da je usmeno traženo i da se izluči dokumentacija za 2015. godinu, ali to nije urađeno”, objasnio je izvor iz KCCG.

Oni navode da KCCG osim dokumentacije o finansijskom poslovanju čuva i medicinsku, koja mora biti trajno sačuvana, što takođe zauzima ogroman prostor.

“Sa te strane razumljiva je potreba da se uništava, ali to može biti rađeno i drugačije, a ne na način da ostavlja sumnju… Iz izvještaja koji nam je dostavljen, vidi se da je traženo izlučivanje za period 2002-2008. godina i 2011-2014. godina. U izvještaju koji nam je dostavio šef za ekonomsko-finansijske poslove, piše da su se u skladu sa potrebama službe obratili pravnoj službi da im je neophodno osloboditi prostor za odlaganje i arhiviranje dokumentacije, i da su ih povezali sa Državnim arhivom Cetinje koji je izvršio uvid u dokumentaciju koju je neophodno izlučiti, upoznajući ih sa potrebnim procedurama koje je neophodno ispoštovati prilikom sortiranja dokumentacije za izlučivanje. Obavijestili su nas i da je to uradila tročlana komisija KCCG sa predstavnicima Državnog arhiva i da su popisali bezvrijedni materijal na šest strana”, objašnjava sagovornik.

U Odluci kojom se odobrava uništenje bezvrijednog registraturskog materijala nastalog u radu Kliničkog centra, obrazloženo je da su predstavnik Državnog arhiva i članovi Komisije KCCG nakon pregleda popisanog bezvrijednog registraturskog materijala koji se predlaže za izlučivanje Zapisnikom od 6. decembra 2019. godine konstatovali da u predloženom materijalu nema dokumenata koji predstavljaju arhivsku građu, a prema listi kategorija registraturske građe rok čuvanja istekao, pa je shodno tome odlučeno kao u dispozitivu.

Ta dokumentacija je uništena krajem januara 2020. godine, o čemu je obaviješten Državni arhiv.

Iz popisa bezvrijednog registraturskog materijala koji se predlaže za izlučivanje vidi se da je za 2002. godinu uništen dnevnik blagajne, kojoj je istekao rok čuvanja od 10 godina – i to pet dnevnika.

Za narednu godinu takođe je uništen dnevnik blagajne, kao i za 2004, 2005. i 2006. godinu. Za 2006. godinu uništene su i kopije računa Ministarstva unutrašnjih poslova, jedan registrator.

Kopije računa MUP-a uništene su i za 2007. i 2008. godinu.

Za 2011. godinu uništeno je 15 registratora naloga datih blagajni, za koje je rok čuvanja skraćen sa 10 na pet godina, kao i fakture dobavljača, ispravke, uplate dobavljačima, cesije, izvodi svih poslovnih banaka, računi za gorivo, knjiženja, izlazne fakture kupaca, robni prometni list…

Za narednu godinu uništeno je 17 registratora naloga izdatih blagajni, 41 registrator ulaznih faktura dobavljača, registrator u kom su uplate dobavljačima, 26 registratora izvoda iz banaka, tri registratora zaduženja za gorivo, računi za MUP.

Sličan je popis materijala uništenog za 2013. godinu, na kom je 12 registratora naloga izdatih blagajni, 37 registratora faktura dobavljača, jedan uplata dobavljačima, ali i 31 registrator izvoda iz banaka.

Uništena su i četiri registratora dokumentacije o zaduženju i razduženju goriva, 83 registratora izlaznih faktura kupaca, registrator naloga za knjiženje…

Za 2014. godinu na spisku popisanog bezvrijednog materijala su 42 registratora ulaznih faktura dobavljača, jedan uplata dobavljačima, 16 registratora naloga izdatih blagajni, 27 registratora bankarskih izvoda, dokuemntacija o zaduženju i razduženju goriva.

Član 11 Zakona o arhivskoj djelatnosti stvaraoci i držaoci javne registraturske građe dužni su da redovno iz nje izlučuju bezvrijedni registraturski materijal i odabiraju arhivsku građu, u skladu sa listom kategorija registraturske građe, a sadržaj i način izrade liste propisuje ministarstvo.

Listu kategorija registraturske građe utvrđuju stvaraoci, odnosno držaoci registraturske građe, a saglasnost na listu iz stava 3 ovog člana daje Državni arhiv.

Članom 12 propisano je uništavanje bezvrijednog registraturskog materijala, tačnije da su držaoci javne registraturske građe dužni da, nakon odabiranja arhivske građe, unište bezvrijedni registraturski materijal u skladu sa propisom iz člana 17 Zakona.

“Prilikom uništavanja bezvrijednog registraturskog materijala moraju se preduzeti mjere zaštite tajnosti podataka, čijim bi se neovlašćenim pristupom mogao povrijediti javni ili privatni interes”, piše u Zakonu.

Postupak izlučivanja, odabiranja i predaje propisan je članom 17 u kom piše da je postupak izlučivanja i uništavanja bezvrijednog registraturskog materijala, odabiranja, vrednovanja, popisivanja i predaje arhivske građe, određivanja rokova čuvanja, kao i sadržinu i način vođenja evidencije arhivske građe propisuje Ministarstvo.

Dokumenta iz 2014. otišla prije roka?

Iako je rok čuvanja pet godina, 2019. godine traženo je i odobreno uništavanje dokumentacije iz 2014. godine.

Iz te godine uništeno je 42 registratora ulaznih faktura dobavljača, jedan registrator uplata, 16 registratora u kojima su bili dnevnici blagajne, 76 registratora izlaznih faktura kupaca, 27 registratora bankarske dokumentacije.

Uništena je i dokumentacija knjiženja, goriva, magacinske dokumentacije.

(Vijesti)

loading...

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana.

Slične Objave

Back to top button