Ruski diplomata u Crnoj Gori proglašen za personu non grata

Ministarstvo vanjskih poslova proglasilo je jednog diplomatu Ambasade Ruske Federacije akreditovanog u Crnoj Gori, za personu non grata, zbog aktivnosti koje su u suprotnosti sa članom 9. Bečke konvencije o diplomatskim odnosima, saopšteno je iz MVP-a.

“Formalna nota o ovoj odluci, u kojoj je naveden rok od sedam dana za napuštanje teritorije Crne Gore, uručena je danas ambasadoru Ruske Federacije Vladislavu Maslenikovu“, navodi se u saopštenju MVP-a.

Član 9 Bečke konvencija o diplomatskim odnosima glasi:

1. Država kod koje se akredituje može u svako doba, i bez obaveze da obrazloži svoju odluku, obavijestiti državu koja akredituje da je šef ili ma koji član diplomatskog osoblja misije persona non grata ili da ma koji drugi član osoblja misije nije prihvatljiv. Država koja akredituje će tada opozvati lice u pitanju ili će okončati njegove funkcije u toj misiji, prema slučaju. Neko lice može biti oglašeno kao persona non grata ili kao neprihvatljivo prije nego što dođe na teritoriju države kod koje se akredituje.

2. Ako država koja akredituje odbije da izvrši ili ne izvrši u razumnom roku obaveze koje preuzima shodno tački 1 ovog člana, država kod koje se akredituje može odbiti da licu o kome se radi prizna svojstvo člana misije.

loading...

Slične Objave

Back to top button
WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com