USSCG: Menadžment “CG Telekoma” nezakonito pokušava da razbije štrajk zaposlenih - Volim Podgoricu

USSCG: Menadžment “CG Telekoma” nezakonito pokušava da razbije štrajk zaposlenih

Iz Unije slobodnih sindikata Crne Gore saopšteno je kako kažu, povodom pokušaja menadžmenta Crnogorskog Telekoma da svojim “nezakonitim radnjama razbije štrajk zaposlenih, kao i povodom postupanja inspektora po inicijativi Štrajkačkog odbora”, Glavni odbor USSCG je naveo da je odbor razmatrao situaciju,

“Odbor je razmatrao aktuelnu situaciju vezanu za štrajk zaposlenih u Crnogorskom Telekomu. Naime, zaposleni u toj kompaniji su 15.11.2022. godine započeli štrajk, kao legitiman način borbe za ostvarenje zahtjeva koji nijesu mogli biti ostvareni kroz socijalni dijalog. Štrajk je organizovan uz poštovanje zakonske procedure, kako za najavu, tako i za sprovođenje štrajka. Takođe, kako je u pitanju djelatnost od javnog interesa, od strane Štrajkačkog odbora u svemu je ispoštovan minimum procesa rada koji je morao biti zadovoljen. S druge strane, međutim, evidentna su brojna nezakonita postupanja poslodavca koja se ogledaju u vršenju pritiska na zaposlene koji su u štrajku da od istog odustanu, pokušavajući da na taj način razbije štrajk, a dio kojih nepravilnosti je utvrđen i nalazima inspektora rada.

Glavni odbor USSCG upućuje protest i izražava posebnu zabrinutost povodom aktivnosti menadžementa koji tokom štrajka angažuje zaposlene iz povezanih kompanija (drugih pravnih lica) i preko Agencije za privremeno ustupanje zaposlenih, za obavljanje redovnih poslova koje obavljaju zaposleni koji su u štrajku. Tako menadžment, koristeći usluge lica koja nijesu zaposlena u Crnogorskom Telekomu (štrajkbrehera), na najdirektniji način sprječava zaposlene da ostvare svoje Ustavom, domaćim i međunarodnim zakonodavstvom garantovano pravo na štrajk.

Povodom naprijed navedenog, Glavni odbor USSCG posebno je ogorčen činjenicom da je inspektor rada, postupajući po inicijativi Sindikata Telekoma, utvrdio da ne postoje nepravilnosti na strani poslodavca. Jasnije rečeno, inspektor je utvrdio da menadžement za obavljanje redovnih poslova tokom štrajka može da koristi usluge zaposlenih koji ne rade u Crnogorskom Telekomu i to baš na poslovima zaposlenih koji su štrajku?! Svako bi se morao zapitati kako u tim uslovima zaposleni u Crnogorskom Telekomu mogu ostvariti Ustavom garantovano pravo na štrajk?Iz naprijed navedenih razloga, Glavni odbor USSCG uputio je zahtjev direktorici Uprave za inspekcijske poslove da preispita postupanje inspektora u navedenom predmetu, tražeći ujedno pokretanje postupka za utvrđivanje individualne odgovornosti uslijed njegovog, najblaže rečeno, neprofesionalnog i nesavjesnog postupanja.

Neshvatljivo je, i za USSCG potpuno neprihvatljivo, da od strane postupajućeg inspektora rada bude aminovano nezakonito postupanje poslodavca koji angažovanjem agencijskih radnika, te izvršilaca angažovanih preko poslovnih odnosa sa trećim kompanijama, a koji nijesu obuhvaćeni aktom o minimumu procesa rada kod poslodavca, u potpunosti obesmišljava štrajk kao prekid rada koji zaposleni organizuju radi zaštite svojih profesionalnih, ekonomskih i socijalnih interesa. Ovim putem, Glavni odbor USSCG poziva menadžment Crnogorskog Telekoma da pod hitno prestane sa štrajkbeherskim aktivnostima, omogući zaposlenima slobodno ostvarivanje prava na štrajk, te izađe u susret opravdanim štrajkačkim zahtjevima. Ovo tim prije što se radi o visoko-profitabilnoj, multinacionalnoj kompaniji koja cijenu rada nije povećala od 2008. godine! U protivnom, USSCG izražava spremnost da pozove svoje članstvo i građane da, u znak solidarnosti sa koleginicama i kolegama iz Crnogorskog Telekoma koji su u štrajku, bojkotuju usluge i proizvode koje Crnogorski Telekom pruža na tržistu” saopštio je Glavni odbor USSCG.

Slične Objave

Back to top button
WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com