Glavni grad ulaže 5 miliona u gradski prevoz: Novi autobusi, nove linije, rekonstruisana stajališta

Gradonačelnik Podgorice dr Ivan Vuković, sekretarka za saobraćaj Lazarela Kalezić i sekretarka za finansije Glavnog grada Snežana Popović , danas su govorili na press konferenciji posvećenoj  modernizaciji javnog prevoza u Podgorici na kojoj je saopšteno da će do kraja godine građani biti u prilici da koriste nove autobuse, nove linije i rekonstruisana autobuska stajališta, za šta će Glavni grad izdvojiti preko pet miliona eura.

Gradonačelnik je tom prilikom istakao da je Glavni grad poslije duže vremena stvorio neophodne pretpostavke da krene u realizaciju jednog od značajnijih projekata, kada je mandat aktuelne gradske uprave u pitanju, a to je modernizacija javnog prevoza u glavnom gradu. 

„Neću reći ništa novo ako kažem da stanjem javnog gradskog prevoza ni mi, a vjerujem ni niko ko živi u Podgorici nema razloga da bude zadovoljan. Imajući u vidu tu okolnost, ali i potrebu da držimo korak sa razvijenim evropskim gradovima da pokušamo da im se približimo u različitim oblastima, prionuli smo na posao. Onako kako smo pristupali svim sličnim izazovima i problemima, sistematski, strpljivo u tišini, pripremali smo ono što su neophodne pretpostavke kako bismo, ja se nadam,  do kraja tekuće godine na ulicama Podgorice vidjeli konkretne rezultate u tom smislu“, saopštio je Vuković.

Gradonačelnik je dodao da u okviru plana modernizacije javnog prevoza Glavni grad tretira minimum tri teme, od kojih su najbitnije- raspisivanje javnog poziva za reorganizaciju linijskog prevoza u Podgorici, modernizacija autobuskih stajališta i obnova voznog parka. 

„Naš plan je da u toku iduće sedmice raspišemo javni poziv za reorganizaciju linijskog prevoza. Uporedo sa tim, pripremili smo teren i za modernizaciju autobuskih stajališta, koja se ne nalaze u zadovoljavajućem stanju, tako da smo u budžetu za ovu godinu opredijelili značajna sredstva i za te namjene. Ono što bi trebalo da predstavlja krunu naših napora u ovoj oblasti, jeste konačno jedna značajnija obnova voznog parka, kroz kreditni aranžman koji je predviđen budžetom Glavnog grada u vrijednosti od 5 miliona eura“, naglasio je Vuković izražavajući uvjerenje da će sve to doprinijeti da stanje na ulicama glavnog grada do kraja godine bude bitno drugačije.

Gradonačelnik je podsjetio i na Plan održive urbane mobilnosti (SUMP) koji, kao jedan od prioriteta, definiše upravo modernizaciju i popularizaciju javnog gradskog prevoza putnika u Podgorici. 

„Svjedoci smo da se danas oslanjamo ugavnom na svoje automobile, da to rezultira ogromnim gužvama u gradu, da negativno utiče na kvalitet vazduha i da Podgorica u tom smislu bitno zaostaje za glavnim gradovim regiona i šire. Sa jedne strane je bilo neophodno promijeniti učestalo korišćenja automobila, u odnosu na ono što je korišćenje javnog prevoza, pješačenje ili biciklizam, gdje smo napravili ozbiljne iskorake posljednjih godina i nastavićemo da to činimo“, saopštio je Vuković dodajući da bez krupnih koraka u ovom smislu ne možemo biti zadovoljni.  „Od 2019. godine kada je SUMP predložen, do 2020. kada je usvojen modernizacija javng prevoza u Podgorici je prepoznata kao prioritet i bez konkretnih promjena u tom segmentu, nećemo dobiti željene rezultate“, istakao je Vuković.

Gradonačelnik je saopštio da je Glavni grad u prethodnom periodu napravio određene korake, od kojih je najvažniji uvođenje elektronske karte, što je izazvalo pozitivne reakcije kod građana. „Bez obzira što posljednjih godinu dana živimo u vrlo specifičnim uslovima, u prosjeku smo od jula prošle godine do danas prodavali 15.000 mjesečnih karata, odnosno 900.000 jednokratnih karata“, istakao je Vuković. Gradonačelnik je dodao i da je Glavni grad sprovodio brojne ankete koje su bile od značaja za gradsku upravu, kako bi što bolje analizirala probleme sa kojima se naši sugrađani suočavaju, kada je u pitanju gradski prevoz. 

Sekretarka za saobraćaj Lazarela Kalezić istakla je da je Glavni grad u Planu održive urbane mobilnosti sublimira sve ono što želi postići kroz ovaj vid organizacije saobraćaja, kako bi se građanima obezbijedila kvalitetna alternativa da svoje dnevne aktivnosti obavljaju kroz linijski prevoz putnika.

„Ovo je samo jedan od elemenata modernizacije saobraćajnog sistema u Podgorici i nastavićemo da  afirmišemo i alternatne vidove saobraćaja i prevoza kao što su biciklizam i pješačenje“, istakla je Kalezić i najavila definisanje planskih dokumenata koja će podržati sva nastojanja i da kao građani promijenimo obrazac ponašanja i odnosa prema javnom prevozu.

Ona je saopštila da se, s obzirom da se linije povjeravaju na period od deset godina koji je prilično dug, izradi javnog poziva pristupilo sveobuhvatno kako ne bi ostao prostor za bilo kakve nedoumice, detaljno su analizirana sva zakonska rješenja kako bi se striktno i precizno definisali svi kriterijumi, ali i međusobna prava i obaveze Glavnog grada i budućih prevoznika, koja se moraju ispuniti za obavljanje ove javne djelatnosti

„Krajnji cilj je da dobijemo veći nivo zadovoljstva građana javnim prevozom na čemu ćmo u narednom periodu posebno raditi“, istakla je Kalezić dodajući  da je javnim pozivom posebno istaknuta dostupnost javnog linijskog prevoza osobama sa invalididtetom i osobama smanjene pokretljivosti kao i pristupačnija cjenovna poilitika.

Sekretarka za finansije Snežana Popović saopštila je da je shodno Strateškom planu razvoja Podgorice, kao jedan od prioritetnih ciljeva,  unapređenje saobraćajne infrastrukture u okviru koje je modernizacija javnog prevoza prepoznata kao primarni cilj.

„Odlukom o Budžetu Glavnog grada za 2021. godinu planirali smo kreditno zaduženje od pet miliona  eura kako bi realizovali navedeni cilj iz Strateškog plana razvoja Podgorice i Plana urbane mobilnostitako da smo bankama već poslali zahtjev za indikativnui ponudu po uslovima i rokovima koji odgovaraju Glavnom gradu“, naglasila je Popović ističući da je Glavni grad finansijski stabilna  institucija koja sve svoje obaveze uredno izmiruje.

Ona je kazala da su banke pokazale zainteresovanost i dostavile ponude u skladu sa uslovima Glavnog grada, kao i  da će uskoro na nivou Glavnog grada biti donešena odluka o tome koja je banka najpovoljnija.

Popović je podsjetila da procedura podrazumijava da nakon odabira banke o kreditnom aranžmanu Skupština Glavnog grada usvaja odluku o kreditnom zaduženju, a nakon usvajanja od strane Skupštine traži se saglasnost Vlade Crne Gore za realizaciju kredita.

loading...

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana.

Slične Objave

Back to top button