Početna » NOVOSTI » Društvo » PODGORICA: Na Zabjelu upucan pas

PODGORICA: Na Zabjelu upucan pas

NVO Pri­ja­te­lji ži­vo­ti­nja Pod­go­ri­ca pri­ja­vi­li su po­li­ci­ji da je na Za­bje­lu, u bli­zi­ni HD La­ko­vić, pas ustri­je­ljen iz va­tre­nog oruž­ja.
– Sti­gla je pa­tro­la po­li­ci­je, na­kon to­ga i eki­pa Kri­mi­na­li­stič­ke po­li­ci­je, ko­ja je oba­vi­la uvi­đaj. Po­zva­li smo i Ko­mu­nal­nu po­li­ci­ju, ali nji­ho­vi pred­stav­ni­ci su po do­la­sku kon­sta­to­va­li da to ni­je nji­ho­va nad­le­žnost, jer se ra­di o pri­vat­nom po­sje­du – ka­že Dra­go­je Vla­ho­vić, di­rek­tor NVO Pri­ja­te­lji ži­vo­ti­nja.
Vla­ho­vić ka­že da su u CB Pod­go­ri­ca pod­ni­je­li kri­vič­nu pri­ja­vu pro­tiv NN li­ca.
-Ovo ni­je pr­vi slu­čaj u Pod­go­ri­ci, da se iz va­tre­nog oruž­ja ubi­ja­ju psi. Ni je­dan po­či­ni­lac ni­je pro­ce­su­i­ran, bez ob­zi­ra što se ra­di o te­škom kri­vič­nom dje­lu. Ovo mo­ra­mo za­u­sta­vi­ti, ako ni zbog če­ga, a on­da za­to što ni­ko ne smi­je da no­si oruž­je i pu­ca na bi­lo ko­ga na jav­nom mje­stu – ka­že Vla­ho­vić.

(Dan)

Check Also

Devetogodišnjaka napao i ugrizao pas

Devetogodišnjeg Nikšićanina V.G. juče je u popodnevnim časovima, u Ulici Ratka Vujovića Čoče, napao i ...

PODGORICA: Pritvor osumnjičenima za pokušaj likvidacije na Zabjelu

Četvorici navodnih članova podgoričkog krimnalnog klana, koji su uhapšenih zbog sumnje da su pripremali likvidaciju ...

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *