Početna » NOVOSTI » Hronika » PODGORICA: U saobraćajnoj nezgodi povrijeđena žena

PODGORICA: U saobraćajnoj nezgodi povrijeđena žena

U sa­o­bra­ćaj­noj ne­zgo­di ko­ja se do­go­di­la u bli­zi­ni Kli­nič­kog cen­tra Cr­ne Go­re po­vri­je­đe­na je žen­ska oso­ba či­ji iden­ti­tet ni­je sa­op­šten.

Do ne­zgo­de je do­šlo juče ne­što po­sli­je 15 ča­so­va.
Po­vri­je­đe­na je od­mah pre­ve­ze­na u Ur­gent­ni cen­tar, gdje su joj kon­sta­to­va­ne te­ške tje­le­sne po­vre­de. Ka­ko su na­ve­li iz Kli­nič­kog cen­tra, po­vri­je­đe­na se na­la­zi van ži­vot­ne opa­sno­sti.

(Dan)

Check Also

TEŠKA SAOBRAĆAJNA NESREĆA, IMA I MRTVIH: “Jugom” preticao traktor, pa naletio na “golf”

Do saobraćajne nesreće je došlo je u petak oko 15 sati, kada je 79-godišnji vozač ...

SAOBRAĆAJNE NEZGODE: Automobili završili na krovu (FOTO)

U Gusinju u mjestu Gropa dva automobila završila su na krovu, javio je portal CdM. ...

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *