Home / NOVOSTI (page 5779)

NOVOSTI

Njujorški istražitelji u čudu: Ne možemo da nađemo izvor požara u crkvi Svetog Save! (video)

Od sada Vas omiljeni portal Volim Podgoricu i na android aplikaciji. Instalirajte odmah i uživajte u lakoći informisanja. Požar koji je uništio do temelja crkvu “Svetog Save” na Menhetnu u Njujorku mogao bi se okarakterisati kao sumnjivog porijekla, rekli su danas lokalni istražitelji. Nismo uspjeli otkriti jasan uzročnik požara, tako …

Read More »

Ljekarima plate moraju biti veće

Od sada Vas omiljeni portal Volim Podgoricu i na android aplikaciji. Instalirajte odmah i uživajte u lakoći informisanja. Nakon što su nedavno MInistarstvo zdravlja i Sindikat zdravstva potpisali granski kolektivni ugovor kojim je predviđeno uvećanje zarade zaposlenima u sektoru zdravstva u Sindikatu doktora medicine smatraju da bi povećanje zarada trebalo …

Read More »

Zatvorenike i dalje čuvaju privatnici

Od sada Vas omiljeni portal Volim Podgoricu i na android aplikaciji. Instalirajte odmah i uživajte u lakoći informisanja. Ministarstvo pravde ne preduzima ništa da se Specijalna bolnica za psihijatriju u Kotoru adekvatno obezbijedi, kako ne bi i dalje dolazilo do bjekstva zatvorenika. Programski koordinator Akcije za ljudska prava (HRA) Mirjana …

Read More »

PODGORICA: Po­la­zni­ci Vi­še ško­le „Ser­gi­je Sta­nić” dobili dvije nagrade u Bledu

Od sada Vas omiljeni portal Volim Podgoricu i na android aplikaciji. Instalirajte odmah i uživajte u lakoći informisanja. Po­la­zni­ci Vi­še ško­le „Ser­gi­je Sta­nić” Fi­lip Ma­raš i Mar­ko Sta­ni­šić oki­ti­li su se sa dvi­je na­gra­de na tak­mi­če­nju ko­je je od 4. do 6. apri­la odr­ža­no u Ble­du u Slo­ve­ni­ji. Ma­raš i …

Read More »

Milenko Popović kandidat za potpredsjednika Vlade

Od sada Vas omiljeni portal Volim Podgoricu i na android aplikaciji. Instalirajte odmah i uživajte u lakoći informisanja. Uni­ver­zi­tet­ski pro­fe­sor, dok­tor eko­nom­skih na­u­ka Mi­len­ko Po­po­vić, kan­di­dat je opo­zi­ci­je za mje­sto pot­pred­sjed­ni­ka Vla­de. Pre­ma sa­zna­nji­ma „Da­na”, on je za tu funk­ci­ju, ko­ja po spo­ra­zu­mu o uslo­vi­ma za fer iz­bo­re pri­pa­da opo­zi­ci­ji, …

Read More »

Besplatan oftamološki pregled i kod privatnika

Od sada Vas omiljeni portal Volim Podgoricu i na android aplikaciji. Instalirajte odmah i uživajte u lakoći informisanja. Fond za zdravstveno osiguranje sklopio je ugovor sa privatnim oftamološkim ordinacijama za prvi kontrolni pregled i određivanje dioptrije. Ugovor je stupio na snagu od juče, a u Fondu se nadaju da će …

Read More »