ORASCOM: Ugovor je jasan – ne kupujemo ni Lastavicu, ni Mamulu

Prava i obaveze kompanije Orascom Development Holding, kao budućeg investitora rekonstrukcije ostrva Lastavica i tvrđave Mamula, proistekle iz Ugovora o dugoročnom zakupu na 49 godina su potpuno precizne i jasne, i ne dovode u pitanje vlasništvo nad tim lokalitetom kao predmetom zakupa, saopšteno je iz te kompanije.

Orascom je više puta saopštio da, prema potpisanom Ugovoru, nema mogućnost da postane vlasnik niti ostrva niti tvrđave, niti bilo kojeg dijela, kako tokom rekonstrukcije, tako niti tokom poslovanja.

“S tim u vezi, u čl. 3.3 Ugovora jasno je navedeno da “radi izbjegavanja svake sumnje, Zakupac ne stiče pravo svojine na Lokaciji i tvrđavi koja se na njoj nalazi, Morskom dobru, Resortu ili nekom njegovom dijelu, na osnovu ovog Ugovora o zakupu, ni uslijed izgradnje i/ili poslovanja. Dakle, “država Crna Gora jeste i biće puni vlasnik svih prava i stvari, pokretnih i nepokretnih, ili funkcionalno povezanih sa rizortom, bez obzira na to da li postoje na Datum zatvaranja ili su naknadno instalirane u rizortu ili su sa njim povezane“, kako je dalje precizirano članom 21.1“, kazali su u Orascomu.

U toj kompaniji poručuju da će Mamula ostati otvoreno mjesto sa javnim pristupom svima 365 dana godišnje, što je sadržano i u ponudi dostavljenoj na javni tender za turističku valorizaciju ovog lokaliteta.

“Tokom razgovora sa svim zainteresovanim stranama u Herceg Novom, počev od NVO sektora, Udruženja boraca NOR-a i drugih koji su se u početku protivili projektu, pa sve do opštinskih struktura, predstavnici naše kompanije su više puta saopštili da će, i u kratkim periodima kada mali hotel na ostrvu ne bude radio, lokacija i muzej biti na usluzi ne samo Herceg Novom već svima – za posjećivanja, obilaske, održavanja kulturnih i drugih događaja, školske posjete, okupljanja boraca i bilo kakav vid drugih događaja koji su u skladu sa istorijom ovog lokaliteta. To je prema našoj viziji razvoja rizorta veoma važno za njegov imidž i poslovanje“, navedeno je u saopštenju.

U Orascomu podsjećaju da Ugovor jasno predviđa da kao zakupac na 49 godina, sa obavezom restauracije lokacije u skladu sa jasno definisanim konzervatorskim uslovima, nemaju pravo da uspostave nikakve terete na lokaciji, niti da ustupe, ukradu ili dijele vlasništvo na lokaciji, ali ni da drže ovaj Ugovor u ime nekog drugog lica. Ta odredba je, napominju u kompaniji, rezultat pregovaračkog postupka.

“Dakle, potpuno je jasno da mi ne kupujemo ostrvo i tvrđavu, niti javno niti “tajno” i ne možemo postati njihov vlasnik niti tokom izgradnje, niti tokom rada i trajanja zakupa, a ni po njegovom isteku. Takođe je nedvosmisleno da ostrvo i tvrđava neće biti zatvoreni za javnost. Naprotiv, za nekoga ko planira uspostavljanje hotela, muzeja, restorana i kafea, posjećenost je više nego poželjna”, naglašeno je u saopštenju.

U Orascomu kažu da vode računa da ugovorni aranžmani koje sklapaju donesu benefite ne samo kompaniji nego i zemljama u kojima su prisutni.

“To je ključ naše poslovne filozofije, a naši rezultati najbolje govore o ovoj činjenici“, poručuju u toj kompaniji.

 

(cdm)

loading...
Tagovi

Slične Objave

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana.

Back to top button
Close
Close