Home / NOVOSTI / Ekonomija / Institut Igalo prodat za 10 miliona
Institut Dr Simo Milošević igalo

Institut Igalo prodat za 10 miliona

Savjet za privatizaciju i kapitalne projekta prihvatio je danas Prijedlog Tenderske komisije za prodaju Instituta “Simo Milošević”.

U sopštenju Savjeta se precizira da je u pregovorima sa američko-britanskim komzorcijumom International Wellness Group Limited, koji je inače jedini dostavio ponudu, Tenderska komisija usaglasila osnovne elemente Ugovora koji uključuju prodajnu cijenu od 10.025.306 eura za 56,4806 odsto akcijskog kapitala i obavezu ponuđača da realizuje minimalna investiciona ulaganja od 50 miliona eura u roku od pet godina od preuzimanja Instituta, čime će se podići kvalitet sadržaja na četiri zvjezdice i Vile Galeb na pet zvjezdica.

“Ponuda uključuje i investiciju u medicinsku opremu u iznosu od 10 miliona eura, u skladu sa Investicionim planom”, saopšteno je nakon današnje sjednice Savjeta.

Takođe, kako se navodi ponuđač se obavezao da sprovede program zapošljavanja iz svoje ponude i obezbijedi primjenu postojećeg kolektivnog ugovora najmanje tri godine od preuzimanja kompanije, uz zaštitne mehanizme za neizvršavanje obaveza po tom osnovu.

Savjet je ocijenio da ova ponuda predstavlja dobar model valorizacije potencijala tog lokaliteta, jer kako se ističe obezbjeđuje prijeko potrebne investicije i značajno unapređuje osnovnu djelatnost Instituta, čime ga pozicionira visoko na mapi turističko – zdravstvene ponude.

Osim toga Savjet je usvojio i Izvještaj o rezultatima javnog tendera za valorizaciju dijela lokaliteta fabrike “Gornji Ibar” Rožaje, sa prijedlozima ugovora o kupoprodaji i investiranju jednog, kao i zakupu drugog dijela imovine, za koji je ponudu dostavila kompanija Sancakli Mobiliya Agactic. A.S. iz Turske, koja ima značajno iskustvo i reference za program prerade drveta.

“Za kupovinu pokretne i nepokretne državne imovine, ponuđač je ponudio 400.000 eura, dok je nadoknada za zakup zemljišta, objekata i pripadajuće pokretne imovine 6.976,8 eura godišnje, odnosno šezdeset eurocenti po kvadratnom metru zakupljenog zemljišta”, ističu u Savjetu.

Pored toga ponuđač se obavezao da u proizvodne kapacitete investira minimalno 5,36 miliona eura, od čega u adaptaciju (rekonstrukciju) postojećih objekata 986.000 eura, a u obrtna sredstva za potrebe proizvodnog procesa 4,4 miliona eura.

Na današnjoj sjednici Savjet je usvojio i Izvještaj o rezultatima javnog tendera za prodaju 100 odsto akcijskog kapitala u akcionarskom društvu Novi duvanski kombinat, na koji je jedinu ponudu dostavila kompanija “Montenegro duvan comerc” iz Mojkovca.

Međutim, kako u pregovorima sa ponuđačem nije usaglašen Prijedlog ugovora, Savjet je tender proglasio neuspjelim i zadužio Tendersku komisiju da u što kraćem roku raspiše novi javni poziv za privatizaciju ovog privrednog društva, imajući u vidu da već postoji iskazano interesovanje potencijalnih investitora.

Na prijedlog Ministarstva održivog razvoja i turizma, Savjet je razmatrao i prihvatio Informaciju o realizaciji Ugovora za privatizaciju Društva “Jadran” Perast i Prijedlog aneksa II tog ugovora. Predloženim Aneksom je definisan novi rok za realizaciju Investicionog programa i biznis plana, vrijednog 10 miliona eura, koji počinje teći danom potpisivanja Aneksa i koji će trajati 48 mjeseci

Realizacija Plana privatizacije u prvom polugodištu 2015. godine bila je takođe predmet pažnje na današnjoj sjednici.

“Usvajajući Izvještaj, Savjet je konstatovao da je svoj rad i aktivnosti usmjerio na stvaranje uslova i ambijeta na otpočinjanju tenderskog procesa valorizacije turističkih potencijala i relizacije kapitalnih projekata. Uspješno je realizovano više tenderskih procedura, kao što su tender za privatizaciju Montenegro defence industry, prodaja akcija u društvu Poliex AD Berane i prodaja i davanje u zakup imovine Hotela Park u Bijeloj, čime je ostvaren prihod u iznosu od 3.087.112 eura, uz ugovorene investicije vrijedne 7,400.000 eura. Istovremeno, Savjet je konstatovao da su tenderske komisije realizovale aktivnosti u skladu sa planiranom dinamikom. Savjet je donio Rješenje kojim se članovima tog skupštinskog tijela omogućava pristup tajnim podacima Savjeta, kada im je to potrebno u vršenju nihovih funkcija, odnosno poslova i zadataka”, zaključuje se u saopštenju.

loading...

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com