Ministarstvo rada nije nadležno za probleme zaposlenih u Kontejnerskim terminalia

Ministarstvo rada i socijalnog staranja, shodno odredbama Zakona o radu, nije nadležno za rješavanje problema zaposlenih i bivših zaposlenih u AD Kontejnerski terminal i generalni tereti Bar KTGT, sada AD Port of Adria, zato što ne postoji zakonski osnov na osnovu kojeg bi moglo da obezbijedi izvršenje rješenja Inspekcije rada, kojima je naloženo poslodavcu da isplati razlike i zaradama, jer je Uredbom o organizaciji i načinu rada državne uprave formirana Uprava za inspekcijske poslove u čijem sastavu je i Inspekcija rada.

Inspekcija rada, samim tim, više nije u nadležnosti Ministarstva rada i socijalnog staranja, saopšteno je povodom najave štrajka predstavnika zaposlenih i bivših zaposlenih u KTGT, sada AD Port of Adria, ispred zgrade Ministarstva rada i socijalnog staranja.

Iz Ministarstva rada i socijalnog staranja je saopšteno da nijesu nadležni ni za izvršenje sudskih presuda, već se za to zaposleni i bivši zaposleni u KTGT, sada AD Port of Adria, mogu obratiti nadležnim sudovima koji su donijeli presude.

Dana 16. decembra 2015. godine održan je sastanak na kojem su, pored predstavnika ministarstava rada i socijalnog staranja i saobraćaja i pomorstva prisustvovali i predstavnici zaposlenih i bivših zaposlenih u AD ‘Kontejnerski terminal i generalni tereti’ Bar, sada AD ‘Port of Adria’.

Tokom sastanka, predstavnici zaposlenih i bivših zaposlenih upoznali su prisutne o problemima koje su imali prilikom obračuna i isplate zarada, kao i o aktivnostima Inspekcije rada, poslodavca i Upravnog suda i zatražili od Ministarstva rada i socijalnog staranja da izvrši rješenja i presude kojima je naloženo poslodavcu da isplate razlike u zaradama.

“Predstavnici Ministarstva rada i socijalnog staranja upoznali su zaposlene i bivše zaposlene da je, u skladu sa članom 146 Zakona o radu, poslodavac dužan da zaposlenom, u slučaju prestanka radnog odnosa, odnosno otkaza ugovora o radu, isplati sve neisplaćene zarade, naknade zarada i druga primanja koja je zaposleni ostvario do dana prestanka radnog odnosa, kao i da uplati doprinose za socijalno osiguranje u skladu sa zakonom, kolektivnim ugovorom i ugovorom o radu. Takođe su kazali da zahtjev za zaštitu prava i isplatu potraživanja mogu podnijeti Inspekciji rada u roku od 30 dana od dana prestanka radnog odnosa”, saopšteno je iz Ministarstva.

Ukazano im je, dodaje se u saopštenju, da zaposleni koji nije zadovoljan odlukom poslodavca, ili mu odluka nije dostavljena u predviđenom roku, ima pravo da pokrene spor pred nadležnim sudom za zaštitu svojih prava u roku od 15 dana od dana dostavljanja odluke i da je poslodavac dužan da pravosnažnu odluku suda izvrši u roku od 15 dana od dana dostavljanja odluke, ukoliko odlukom suda nije određen drugi rok, shodno članu 120 zakona.

“Predočeno im je i da, shodno članu 121 Zakona o radu, mogu da povjere rješavanje navedenog spora Agenciji za mirno rješavanje radnih sporova, u skladu sa posebnim zakonom”, dodaje se u saopštenju.

loading...
Tagovi

Slične Objave

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana.

Back to top button
Close
Close