Projekat 1000+: Prijave u februaru, kvadrat stana do 1.200 eura

Javni poziv za učešće građana u projektu “Hiljadu plus” biće raspisan u drugoj polovini februara i trajaće mjesec dana, nakon čega će početi procedura odabira korisnika kredita u skladu sa definisanim uslovima, saopštio je Vikend novinama generalni direktor Direktorata za razvoj stanovanja u Ministarstvu održivog razvoja i turizma Marko Čanović.

Pravo na učešće u projektu, koji će riješiti stambene potrebe za oko 500 domaćinstava, imaju crnogorski državljani koji nemaju u svojini ili susvojini više od trećine ukupne površine stambenog objekta u Crnoj Gori u posljednje tri godine od dana podnošenja zahtjeva za kredit. Prema Vladinom planu, 40 odsto od 500 stambenih kredita dobiće domaćinstva čiji je najmanje jedan član zaposlen u javnoj upravi, 30 odsto rezervisano je za bračne supružnike starosti do 35 godina, dok se preostalih 30 odsto odnosi na ostale korisnike.

Nezavisno od ove podjele, prioritet u učešću imaće samohrani roditelji i staratelji, lica sa invaliditetom, porodice sa djecom sa smetnjama u razvoju i mladi koji su bili djeca bez roditeljskog staranja i žrtve porodičnog nasilja.

“Korisnik kredita mora biti i kreditno sposoban u smislu opštih uslova kreditne sposobnosti komercijalne banke sa adekvatnom visinom prihoda. Iznos anuiteta za otplatu dugoročnog kredita za kupovinu individualnog stambenog objekta ne može preći 40 odsto ukupnih neto mjesečnih prihoda korisnika, odnosno porodičnog domaćinstva u slučaju udruživanja sredstava”, kaže Marko Čanović.

On pojašnjava da se kredit sa rokom otplate do 20 godina može dodijeliti korisniku čiji kumilativni prihod iznosi do 600 eura, a drugih punoljetnih članova njegovog domaćinstva do 420 eura, odnosno do 300 eura maloljetnih članova porodice.

“To znači da, na primjer, jedno tročlano domaćinstvo sa dva punoljetna i jednim maloljetnim licem može imati kumulativni prihod u iznosu do 1.320 eura”, ukazao je Čanović.

Najznačajnija povoljnost u odnosu na projekat koji je realizovan 2010. godine je jedan odsto niža kamatna stopa koja sada iznosi 3,99 odsto. U prošlom projektu Vlada je subvencionirala kamatnu stopu svim odabranim porodičnim domaćinstvima za cijenu od 900 eura po kvadratu, a ostatak sredstava obezbjeđivali su građani, dok se sada subvencioniše kamata za cijenu do 1.089 eura.

Polovina novca za finansiranje projekta “Hiljadu plus” vrijednog 20 miliona eura, biće dobijena iz kredita Banke za razvoj Savjeta Evrope, 45 odsto obezbijediće komercijalne banke, dok će pet odsto iznositi učešće korisnika.

Kvadrat stana do 1.200 eura

Prema Čanovićevim riječima, cijena kvadrata stana koji će se moću kupiti putem projekta “Hiljadu plus” neće biti veća od 1.200 eura.

“U razgovorima sa predstavnicima građevinske industrije insistirali smo da za ovaj projekat koriguju na niže cijene kvadrata stanova u odnosu na tržišne, imajući u vidu kojim ciljnim grupama su

stanovi namijenjeni. Očekujem da će cijene, u zavisnosti od kvaliteta, stepena izgradnje, lokacije i spremnosti građevinara za prilagođavanjem cijena, biti nešto ispod aktuelnog tržišnog prosjeka”, istakao je Čanović. Prema podacima Monstata, prosječna cijena kvadrata stana u novogradnji u trećem kvartalu 2015. iznosila je oko 1.110 eura.

Konačna lista banaka i građevinskih firmi do 22. februara

Javni pozivi za izbor banaka i građevinskih kompanija za učešće u projektu, koje je Vlada objavila 29. decembra, završavaju se 12. februara.

Konačna lista izabranih investitora sa ponuđenim stambenim objektima i komercijalnih banaka koje su ispunile uslove za učešće biće objavljena na sajtu Ministarstva održivog razvoja i turizma, u roku od 10 dana od isteka javnih poziva, odnosno do 22. februara.

Banka se može prijaviti za učešće ukoliko posjeduje odobrenje Centralne banke da može odobravati hipotekarne kredite građanima s rokom dospijeća od 20 godina i ima filijale u najmanje tri različite crnogorske opštine.

One koje se uključe u projekat treba da obezbjede procjenu kreditne sposobnosti podnosilaca zahtjeva, administriranje i finansiranje svakog pojedinačnog zahtjeva.

Rješenje stambenog pitanja za oko 500 domaćinstava

Čanović ističe da “Hiljadu plus” predstavlja projekat socijalnog stanovanja za građane sa srednjim i nižim primanjima koja po tržišnim uslovima ne mogu riješiti stambenu potrebu. Glavni cilj druge faze projekta je, kako dodaje, rješavanje stambene potrebe za oko 500 domaćinstava koja ispunjavaju propisane uslove.

“Kroz ovaj projekat Vlada nastoji da ostvari dva posebna cilja povećanje pristupa stanovanju domaćinstvima koja ispunjavaju uslove kroz program dodjele dugoročnih hipotekarnih kredita sa značajnim socijalnim efektima i podsticaj građevinskom i bankarskom sektoru sa ciljem povećanja ekonomske aktivnosti na tržištu nepokretnosti, sa posebnim naglaskom na podsticanje građenja stambenih objekata u skladu sa kriterijumima zaštite životne sredine i ekološkim standardima gradnje”, rekao je Čanović.

Tokom prve faze projekta, 433 porodice riješile su stambeno pitanje, odnosno 1.239 građana Crne Gore koji su navedeni kao članovi tih domaćinstava. Očekuje se da će u drugoj fazi krov nad glavom dobiti 1.565 građana.

“Imajući u vidu da se u javnosti često postavlja pitanje u vezi sa definisanjem kategorije stanovništva zaposlenog u javnom sektoru, želim da istaknem da su to radnici u službi državnog organa, organu državne uprave, sudu, državnom tužilaštvu, državnom fondu, u nezavisnom ili regulatornom tijelu kao i u drugim organima osnovanim u skladu sa zakonom. Tu su i zaposleni u agenciji, privrednom društvu koje je u većinskom vlasništvu države, u ustanovi ili drugom pravnom licu čiji je osnivač država ili koje vrši javna ovlašćenja, zaposleni u organu lokalne uprave, organu i službi lokalne samouprave, u ustanovi ili drugom pravnom licu čiji je osnivač lokalna samouprava ili koje vrši javna ovlašćenja, kao i zaposleni u agenciji odnosno privrednom društvu koje je u većinskom vlasništvu lokalne samouprave”, zaključio je Čanović.

(Dnevne novine)

loading...
Tagovi

Slične Objave

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana.

Back to top button
Close
Close