Home / NOVOSTI / Ekonomija / Rebalans povećava dug i deficit

Rebalans povećava dug i deficit

Iz Vlade su u petak saopštili da su neistinite tvrdnje da država izmjenama budžeta za ovu godinu povećava zaduženja, kao i da nije tačno da sada fali 440 miliona eura za potrebe budžeta, međutim dokumenta koja je Vlada usvojila, dva dana ranije, pokazuju da su neistine saopštili iz Vlade.

U predlogu zakona o izmjeni budžeta za 2018, kojeg je Vlada usvojila 7. marta, vrlo jasno piše: “Vlada se u 2018. godini, za potrebe obezbjeđivanja nedostajućih sredstava za finansiranje budžeta, otplate duga i stvaranje rezerve može zadužiti u iznosu do 440.000.000 eura, za sljedeće potrebe: za finansiranje budžeta, otplatu duga i stvaranje rezerve, u iznosu do 250.000.000 eura; i za potrebe izgradnje auto puta “Bar-Boljare”, u iznosu do 190.000.000 eura”.

U budžetu za 2018. usvojenog krajem decembra, pisalo je: “Vlada se u 2018. godini, za potrebe obezbjeđivanja nedostajućih sredstava za finansiranje budžeta, može zadužiti za iznos do 296.000.000 eura, za sljedeće potrebe: za otplatu duga i obaveza iz prethodnog perioda, potrebe finansiranje kiapitalnog budžeta u iznosu do 106.000.000 eura i za potrebe izgradnje autoputa „Bar-Boljare“, u iznosu do 190.000.000 eura”.

Znači, nedostajuća sredstva u budžetu su prije dva mjeseca iznosila 296 miliona, a sada su 440 miliona eura. Ta nedostajuća sredstva se, kako što se navodi, obezbjeđuju novim zaduženjima, koje je veće nego prethodno za 144 miliona eura.

Izmjenama budžeta povećan je i njegov osnovni deficit sa 114 na 139 miliona, dok je ukupni deficit – nedostajuća sredstva povećan sa 295 na 320 miliona.

Iz Vlade su naveli da je do većeg deficita došlo i zbog obezbjeđivanja 70 miliona eura eura za kupovinu akcija Elektroprivrede od italijanske kompanije A2A, kao i da je to “uvećanje imovine države Crne Gore, a ne dug”. Ova transakcija će za toliko uticati i na povećanje duga, jer se novac obezbjeđuje većim zaduženjem, osim ako Vlada ne planira da kasnije ove akcija proda pa taj novac iskoristi za smanjenje duga.

Predlogom izmjena budžeta, predviđeno je da se osim ovog u toku godine Vlada može zadužiti i emitovanjem obveznica za 500 miliona eura. U predlogu izmjena budžeta piše: “Bez obzira na ograničenje predviđeno stavom 1, ovog člana, Vlada se u 2018. godini, može zadužiti i za potrebe refinansiranja i/ili otkupa duga, troškove refinansiranja/otkupa i stvaranja rezerve maksimalno do iznosa od 500.000.000 eura, a što može biti obijezbeđeno kroz aranžman sa međunarodnim finansijskim institucijama, zatim kroz emisiju obveznica na domaćem ili međunarodnom tržištu, zaključenjem kreditnih aranžmana ili izdavanjem državnih zapisa”.

U budžetu usvojenom prije dva mjeseca pisalo je: “Bez obzira na ograničenje predviđeno stavom 1, ovog člana, Vlada se u 2018. godini može zadužiti i radi otkupa i refinansiranja državnog duga, maksimalno do iznosa od 400.000.000 eura, a što može biti obijezbeđeno kroz aranžman sa Svjetskom bankom (kroz kreditni aranžman – DPL ili izdavanje garancije od strane Svjetske banke – PBG), sa međunarodnim finansijskim institucijama, zatim kroz emisiju obveznica na domaćem ili međunarodnom tržištu, zaključenjem kreditnih aranžmana ili izdavanjem državnih zapisa”.

Osim što je izbačen mogući aranžman sa Svjetskom bankom i što je ostalo kao mogućnost samo zaduženje preko obveznica, i cifra je povećana sa 400 na 500 miliona.

Ovim novcem biće vraćene ranije uzete pozajmice, a ako uspiju da novu emisiju obveznica realizuju po nižim kamatnim stopama od one koju zatvaraju moguće su uštede. Ukoliko bi se svim novcem iz nove emisije od 500 miliona pokrila glavnica iz ranije, ne bi došlo do povećanja državnog duga. Međutim, izmjenama budžeta je unijeta mogućnost da se novac iz nove emisije koristi i za “troškove refinansiranja/otkupa i stvaranja rezerve”, pa će za taj iznos državni dug biti povećan.

Vijesti

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *