Home / PG INFO / Aktuelno / 1000 +: Banke će davati i grejs period od 12 mjeseci za stambene kredite
FOTO: Ilustracija

1000 +: Banke će davati i grejs period od 12 mjeseci za stambene kredite

Vlada Crne Gore je na danas održanoj 85. sjednici, kojom je predsjedavao predsjednik Duško Marković, usvojila Informaciju o uspostavljanju poslovne saradnje između Ministarstva finansija, Ministarstva održivog razvoja i turizma i komercijalnih banaka, u cilju realizacije Projekta rješavanja stambenih potreba građana po povoljnim uslovima – 1000+ stanova, faza III i prihvatila Sporazum o poslovnoj saradnji. U cilju što efikasnije realizacije projetka, Sporazumom su, osim osnovnih finansijskih paramatera za odobrenje dugoročnih stambenih kredita krajnjim korisnicima, definisane i procedure, postupak i način realizacije Projekta.

Pored uslova definisanih javnim pozivom, u pregovorima sa bankama dodatno je dogovorena mogućnost da banka može krajnjem korisniku kredita odobriti grejs period do 12 mjeseci za kupovinu stambenog objekta u izgradnji, ukoliko je potrebno prenijeti investitoru sredstva kredita prije završetka pomenutog objekta. U roku trajanja grejs perioda krajnji korisnik kredita će banci plaćati kamatu na mjesečnom nivou. Takođe, definisano je da će Vlada Crne Gore kroz poseban kreditni aranžman ustupiti sredstva kreditnog aranžmana CEB-a, komercijalnim bankama na period od 20 godina, sa grejs periodom od 3 godine, po fiksnoj godišnjoj kamatnoj stopi od 0,0 %. Na ovaj način Vlada je dala značajan doprinos smanjenju kamatne stope za krajnje korisnike Projekta – kupce stanova, što predstavlja subvencioniranu kamatnu stopu od strane Vlade Crne Gore, što će biti regulisano posebnim Ugovorom o prenosu sredstava, koji će biti Vladi dostavljen na usvajanje nakon okončanja Javnog poziva za građane i utvrđivanja ukupnih potrebnih sredstava za realizaciju.

Odobren dodatni upis studenata

Na današnjoj sjednici Vlada je usvojila Informaciju o dodatnom upisu studenata u prvu godinu osnovnih studija Univerziteta Crne Gore i donijela Odluku o izmjeni Odluke o broju studenata za upis u prvu godinu osnovnih studija Univerziteta Crne Gore za studijsku 2018/2019 godinu koji se finansiraju iz Budžeta Crne Gore. Na predlog Upravnog odbora Univerziteta, Odlukom je odobren dodatni upis 11 kandidata na Arhitektonski fakultet i 32 kandidata na Medicinski fakultet.

Vlada je usvojila Informaciju o predlogu Višegodišnjeg ugovora o sprovođenju projekta tehničke podrške između Regije Emilija Romanja u Italiji i Kancelarije za evropske integracije, u okviru Interreg V-B Jadransko-jonskog transnacionalnog programa (ADRION) za period 2014–2020 i prihvatila tekst Ugovora. Interreg V-B Jadransko-jonski program ima za cilj da djeluje kao pokretač politika i inovator upravljanja, kroz podsticanje evropske integracije između partnerskih zemalja (Albanija, Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Grčka, Italija, Crna Gora, Srbija, Slovenija), efikasniju upotrebu prirodnih, kulturnih i ljudskih resursa priobalnih područja Jadranskog i Jonskog mora i unapređenje ekonomske, socijalne i teritorijalne kohezije u programskom području. Konkretno, program je usredsređen na podsticanje inovacija, očuvanje životne sredine, unapređenje povezanosti i podršku upravljanju Strategijom Evropske unije za Jadransko-jonski region (EUSAIR).

Takođe, usvojena je i Informacija o predlogu Ugovora o subvenciji projekta tehničke podrške između Regije Južna Provansa – Alpi – Azurna obala Francuske i Kancelarije za evropske integracije, u okviru Interreg V-B Mediteranskog transnacionalnog programa za period 2014-2020 i prihvaćen predloženi Ugovor. Interreg V-B Mediteranski transnacionalni program jedan je od finansijskih instrumenata za sprovođenje kohezijske politike EU i ostvarivanje ciljeva strategije Evropa 2020 – pametnog, održivog i sveobuhvatnog rasta koji treba postići fokusiranjem na efikasnije investiranje u obrazovanje, istraživanje i inovacije, privredu s niskim procentom ugljenika, otvaranje novih radnih mjesta i smanjenje siromaštva.

160.000 eura za sportsku infrastrukturu

Vlada je danas usvojila Informaciju o realizaciji i daljoj podršci sportskim infrastrukturnim projektima u Crnoj Gori.

Prilikom predstavljanja Informacije istaknuto je da je u prethodnoj godini podržana adaptacija 13 sportskih infrastrukturnih projekata, u 11 opština, koji su finansirani iz međunarodnih donacija i budžeta Ministarstva sporta. U ovoj godini nastavlja se sa podrškom za sedam novih infrastrukturnih projekata vrijednih više od 160.000 eura koji će doprinijeti unapređivanju školske sportske infrastrukture i stvaranju neophodnih uslova za bavljenje sportsko-rekreativnim aktivnostima.

Usvojena jeInformacija o ocjeni opravdanosti zahtjeva DOO „Yu Briv“ – Kotor za produženje ugovora o koncesiji za eksploataciju nemetalične mineralne sirovine tehničko-građevinskog kamena na ležištu „Lješevići-Gajevi“ – Grbalj, opština Kotor. U skladu sa odredbama Zakona o koncesijama, Vlada je donijela Odluku o produženju roka koncesije za period od pet godina i šest mjeseci. Pojašnjeno je da je uvažen opravdani zahtjev Koncesionara jer je, prije svega, zbog neriješenih imovinskih pitanja i osporavanja dodijeljene koncesije došlo do kašnjenja početka proizvodnje.

Vlada Crne Gore je na danas održanoj 85. sjednici, kojom je predsjedavao predsjednik Duško Marković, utvrdila Predlog Zakona o upravljanju i unutrašnjim kontrolama u javnom sektoru. U diskusiji je naglašeno da će predložena rješenja obezbijediti efikasnije upravljanje i uspostavljanje unutrašnjih kontrola u javnom sektoru, kako bi s obezbijedilo da se javnim sredstvima – nacionalnim i sredstvima EU – upravlja na pravilan, ekonomičan, efikasan, efektivan i transparentan način.

Usljed promjena u organizaciji rada Vlade, donijete su: Odluka o izmjeni Odluke o obrazovanju Savjeta za NATO i Odluka o izmjeni Odluke o obrazovanju Savjeta za reformu javne uprave. Izmjenama se umjesto ministra evropskih poslova u sastav Savjeta za NATO uključuje ministarka javne uprave, dok se sastav Savjeta za reformu javne uprave mijenja u dijelu u kojem se ministar evropskih poslova zamjenjuje glavnim pregovaračem za pregovore o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji.

Vlada je donijela i odluke o dopunama Odluke o određivanju luka prema namjeni i Odluke o određivanju luka prema vrsti pomorskog saobraćaja. Dopunama je novoizgrađena luka Luštica Bay u Tivtu određena kao luka nautičkog turizma – marina, otvorena za unutrašnji pomorski saobraćaj.

Utvrđen je i Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o održavanju stambenih zgrada.Izmjenama i dopunama propisa otkloniće se slabosti koje su prepoznate u implementaciji, a koje se odnose prvenstveno na nedostatke u dijelu sprovođenja inspekcijsklog nadzora i druga pitanja čija je implementacija u praksi izazivala nedoumice pri tumačenju. Najveći broj izmjena i dopuna izvršen je u dijelu preciziranja odredbi koje se odnose na definisanje nužnih i hitnih radova na stambenoj zgradi, instituta privremenog upravnika, preciziranja ovlašćenja inspektora, odnosno izricanja odgovarajućih mjera inspekcijskog nadzora, koje će omogućiti kvalitetniju implementaciju zakona.

Radi usklađivanja roka za dobijanje licenci ovlašćenog procjenjivača, utvrđen je Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o računovodstvu.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *