Home / NOVOSTI / Ekonomija / Stečajni upravnici moraće da imaju licencu 

Stečajni upravnici moraće da imaju licencu 

Stečajni upravnici ubuduće će morati da imaju licencu za rad, a da bi obavljali ovaj posao od njih će se tražiti najmanje pet godina radnog iskustva sa visokim obrazovanjem i da budu opšte i zdravstveno sposobni, predviđeno je Nacrtom izmjena i dopuna zakona o stečaju, koji je od juče na javnoj raspravi.

Kako se precizira ovim dokumentom, za upravnike neće moći da budu imenovana lica osuđivana za krivično djelo koje ih čini nedostojnim za obavljanje ovog poslova, oni protiv kojih se vodi postupak za krivično djelo za koje se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti, kao ni oni kojima je izrečena mjera zabrane obavljanja poziva, djelatnosti i dužnosti. Upravnici će, kao i do sada, morati da imaju položen stručni ispit, crnogorsko državljanstvo i da budu na listi stečajnih upravnika, pišu Dnevne novine.

“Licencu izdaje Ministarstvo pravde za vrijeme od pet godina i može se produžiti za isti period u skladu sa ovim zakonom”, navodi se u Nacrtu.

Zahtjev za izdavanje licence podnosiće se Ministarstvu pravde, a prilikom odlučivanju o njenom produženju cijeniće se mišljenje stručnog odjeljenja Privrednog suda, pohađanje obuka i seminara na teme iz oblasti stečaja i broj postupaka u kojima je kandidat odbio da postupa kao stečajni upravnik i razlozi odbijanja.

“Ministarstvo pravde će odbiti zahtjev za produženje licence ako stečajni upravnik ne položi ispit provjere znanja” precizira se Nacrtom.

Licenca će, pored ostalog, moći da prestane da važi i na zahtjev Privrednog suda.

Novina je i da je predviđeno imenovanje stečajnih upravnika po redosljedu sa liste, osim u slučaju kada Privredni sud smatra da upravnik koji bi bio imenovan ne raspolaže stručnošću i iskustvom potrebnim za vođenje konkretnog stečaja.

Nacrtom izmjena i dopuna Zakona o stečaju predviđeno je da visinu troškova polaganja stručnog i ispita provjere znanja za stečajnog upravnika utvrđuje ministar pravde. On će obrazovati i komisije za polaganja, a njihovi članovi će se birati na dvije godine.

Dnevne novine

loading...

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *