Home / NOVOSTI / Hronika / NOVI INCIDENT U ZIKS-U: Zatvorenici pretukli komandire

NOVI INCIDENT U ZIKS-U: Zatvorenici pretukli komandire

Zatvorenici iz spuškog zatvora napali su četvoricu službenika Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija (ZIKS). Do sukoba je došlo prekjuče u zatvoru za kratke kazne, takozvanom prekršaju. Jedan od komandira je zadobio povrede, nakon čega su njegove kolege morale da primijene sredstva prinude, pa su povrede zadobili i zatvorenici.
Do incidenta je došlo kada su zatvorenici prijavili da je u jednom dijelu zatvora za kratke kazne nekoliko robijaša prebilo „kolegu”. Komandiri su odmah upućeni na mjesto dešavanja kako bi provjerili šta se desilo i spriječili nastavak sukoba. Međutim, prema saznanjima „Dana”, kada su došli do dijela u kojem je izbila tuča, osuđenici su već bili spremni da se obračunaju i s njima. Pošto su znali da će uprava odmah reagovati na dojavu o tuči i poslati komandire, pripremili su metalne šipke i tiganje kako bi nasrnuli na njih. Čim su službenici zatvora ušli u ćeliju, oni su nasrnuli na njih zadajući im udarce po tijelu šipkama, tiganjima i ostalim predmetima. Kako bi se odbranili, komandiri su odmah primijenili silu i sredstva prinude. Ipak, kako su zatvorenici bili brojniji, komandiri nijesu tako mogli da zaustave napad, već su morali da upotrijebe i sprejeve. Tek tada robijaši su bili onemogućeni da nastave napad.
Ostali službenici ZIKS- a odmah su došli na mjesto dešavanja, a komandiri su, kao i osuđenici, odvedeni na ukazivanje ljekarske pomoći. U sukobu su povrijeđeni jedan komandir i zatvorenici, ali niko nije zadobio teže povrede.

O incidentu su obaviješteni policija i tužilaštvo. Robijaši su pisali izjave po nalogu uprave ZIKS-a, u kojima su, kako „Dan” saznaje, priznali da su napali službenike zatvora.
Tužilaštvo je pokrenulo istragu, u okviru koje će biti saslušani zatvorenici i napadnuti komandiri, kako bi se kvalifikovalo krivično djelo.
Službenici ZIKS- a nerijetko su meta napada. Zbog posla kojim se bave, na meti su i oni i njihova imovina. Tako je nedavno aktivirana eksplozivna naprava ispod automobila nadzornika u spuškom zatvoru Raša Zindovića. Vozilo „pasat” bilo je parkirano na parkingu ispred zgrade u Spužu u kojoj živi Zindović. Zbog sumnje da je postavio eksploziv na Zindovićevo vozilo, uhapšen je Danilovgrađanin Lazar Đurović (21).

U avgustu je u Podgorici pretučen službenik ZIKS-a I.V. On je tada bio na bolovanju, a napadač je sačekao da izađe iz Doma zdravlja na Pobrežju i nasrnuo na njega. Komandir je išao ulicom kada je dobio prvi udarac palicom. Pokušao je da pobjegne od napadača, koji je bio uporan i trčao je za njim nastavljajući da ga udara.
U martu 2016. godine pucano je na službenika spuškog zatvora Miloja Pekovića, koji je pukom srećom preživio kišu metaka. Za to se sudilo Moniki Jovanović, koja je optužena da je napunila pištolj iz kog su nepoznata lica 25. marta 2016. godine pokušali da ubiju Pekovića. Ipak, Viši sud u Podgorici je Jovanovićevoj izrekao oslobađajuću presudu.
Nakon nekoliko mjeseci, službenik ZIKS-a D.K. pronađen je sa teškim povredama glave. Njemu je, kako se tada sumnjalo, napadač slomio lobanju.
Ipak, najveći sukob dogodio se u januaru 2015. godine, kada su se destine robijaša sukobile sa komandirima. Do incidenta je došlo tokom šetnje zatvorenika u B paviljonu. Oni su se prvo verbalno sukobili sa komandirima, a zatim su i fizički nasrnuli na njih, pri čemu je više zatvorenika i komandira zadobilo povrede. Su­di­ja Osnov­nog su­da u Da­ni­lov­gra­du So­nja Ke­ko­vić osu­di­la je za­tvo­re­ni­ke Go­ra­na Vuk­če­vi­ća, Lu­ku Lu­či­ća, Sr­đa­na Vu­jo­vi­ća, Mir­ka Kon­ti­ća, Mi­li­vo­ja Spa­so­je­vi­ća, De­ja­na De­di­ća, Vla­di­mi­ra Zin­do­vi­ća, Pe­tra Da­mja­no­vi­ća i De­ja­na Pa­ra­đi­na na ukup­no 35 go­di­na za­tvo­ra zbog tu­če sa ko­man­di­ri­ma. Vuk­če­vić, Zin­do­vić i Vu­jo­vić osu­đe­ni su na po pet go­di­na za­tvo­ra, dok je De­di­ću i Lu­či­ću iz­re­če­na ka­zna u tra­ja­nju od po če­ti­ri go­di­ne i de­set mje­se­ci za­tvo­ra. Kon­tić, Spa­so­je­vić, Da­mja­no­vić i Pa­ra­đin osu­đe­ni su na za­tvor u tra­ja­nju od po dvi­je go­di­ne i se­dam mje­se­ci.
De­ve­to­ri­ca za­tvo­re­ni­ka ogla­še­ni su kri­vim zbog na­pa­da na stra­ža­re i ko­man­di­re ZIKS-a Mi­lo­ša Pre­le­vi­ća, Bo­ba­na Nik­če­vi­ća, Iva­na Po­po­vi­ća, Vu­ka Iva­no­vi­ća, Pre­dra­ga Ra­du­lo­vi­ća i Ra­do­mi­ra Bo­ško­vi­ća.

To­kom su­đe­nja za­tvo­re­ni­ci su tvr­di­li da su ih slu­žbe­ni­ci ZIKS- a pr­vi na­pa­li i da su bi­li pri­mo­ra­ni da se bra­ne. Ošte­će­ni ko­man­di­ri i stra­ža­ri tvr­di­li su da ti na­vo­di ni­je­su tač­ni. Kako su tvrdili, po­ku­ša­li su da spri­je­če po­bu­nu ro­bi­ja­ša, ko­ji su ih na­kon to­ga na­pa­li.

(Dan)

loading...

One comment

  1. Biju jedni druge, jer su svi povezani. Mala je linija izmedju nih, nazalost… I djeca znaju koliko su prljavi nasi murijasi !!! Sto bi reko Brus Vilis, Drti Kaps!

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *