Home / NOVOSTI / BRANKA BOŠNJAK PISALA MINISTRU HRAPOVIĆU: E pa vidite da nije sve u redu ministre i da je hitno potrebno nešto preduzeti
FOTO: RTCG

BRANKA BOŠNJAK PISALA MINISTRU HRAPOVIĆU: E pa vidite da nije sve u redu ministre i da je hitno potrebno nešto preduzeti

Poslanica DF-a pisala je ministru zdravlja Kenanu Hrapoviću i  pozvala ga da objasni navode iz Izvještaja ombudmana o uskraćivanju prava na ostvarivanje zdravstvene zaštite djece sa smetnjama u razvoju.

“Citiraću Izvještaj ‘djeca i roditelji su u 2018. godini isticali nemogućnost ostvarivanja logopedskog, psihološkog i defektološkog tretmana u kontinuitetu i u skladu sa preporučenom dinamikom. Naime, mnoga djeca koja imaju intelektualne i govorno-jezičke smtnje ove i slične tretmane ostvarivala su na klinikama izvan Crne Gore. Nakon osnivanja Centra za autizam, razvojne smetnje i dječiju psihijatriju, djeca su izgubila mogućnost da ove usluge ostvaruju van Crne Gore i upućena su na ovaj Centar, a roditelji ističu da u okviru Centra nije moguće ostvariti ni kvalitativno, ni kvantitativno tretman zbog preopterećenosti, odnosno nedostatka specijalista koji pružaju terapijske usluge ‘.”

“Ministre, ja sam na ovo ukazivala i postavljala Vam više puta pitanje kada ste bili gost u Skupštini Crne Gore i Vi ste uporno govorili da je sve u redu i da ne postoji problem. E pa vidite da nije sve u redu ministre i da je hitno potrebno nešto preduzeti. Sramota je da dozvoljavate da jedna ovako ranjiva populacija, a koja nažalost nije u malom broju pristna u Crnoj Gori, bude uskraćena za adekvatan tretman. Zašto i njima, kao i ostaloj populaciji u nedostatku državnih resursa ne omogućite pravo na liječenje u privatnim klinikama, pa da i oni dobiju mogućnost da logopedske i defektološke tretmane obavljaju kod privatnika uz refundaciju troškova od strane Fonda zdravstva. Vjerovatno ste upoznati da postoji sivo tržište u ovoj oblasti i da roditelji čas kod logopeda i defektologa za svoju djecu plaćaju minimum 20 eura, a neophodno je makar tri puta nedeljno da djeca imaju taj tretman. Uvedite iz sive zone u legalne tokove ove usluge. Pa nije valjda da hoćete da štedite na ovoj djeci jer ovo je eklatantan primjer diskriminacije najranjivije kategorije našeg stanovništva”, navodi Bošnjak u otvorenom pismu.

Ona je od Hrapovića tražila i da joj dostavi podatak koliko je od 2016.,kada su se stvorile pretpostavke za formiranje Centra za autizam, razvojne smetnje i dječiju psihijatriju do danas, zaposlili stručnjaka u tom Centru, “ko su oni, kojih su specijalnosti i molim Vas da mi date tačan prikaz po tim kategorijama”.

“Koliko njih nedostaja da bi mogli opslužiti svu djecu sa elementima autističnog spektra. Koliko je takve djece u Crnoj Gori, a koliko njih koristi usluge Centra. Da li su konkursi za prijem stručnjaka bili javno dostupni u medijima. Znam da je direktorica Centra gospođa Ševaljević psiholog i izgleda da uglavnom zaposljava svoje kolege psihologe, a ovj djeci su nasušno potrebni školovani logopedi i defektolozi”, poručila je poslanica DF-a.

Kako ističe, poređenja radi, u Beogradu na Institutu za eksperimentalnu fonetiku i patologiju govora, gdje su prije otvaranja Centra uglavnom liječena oboljela djeca iz Crne Gore, dnevno se sa njima tamo radilo minimum dva sata, a vrlo često i tri.

“Otvaranjem Centra to im je uskraćeno a djeca najčešće nijesu u mogućnosti dobiti tretman kod školovanog logopeda i defektologa ni dva puta mjesečno, a veína roditelja nema dovoljno novca da isfinansira tretmane kod privatnika. Nadam se da možete pretpostaviti koja je to bol tih roditelja, a vama su u medijima svima usta puna hvalospjeva o radu ovog Centra. Ali Vas evo i izvještaj omudsmana demantuje”, ocjenjuje Bošnjak.

Ona je od Hrapovića tražila da joj u skladu sa Poslovnikom Skupštine, u propisanom roku dostavi odgovore na postavljena pitanja i što hitnije preduzme mjere za rješavanje ovog problema.

loading...

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com