Home / NOVOSTI / Društvo / Na Metalurško-tehnološkom fakultetu UCG 115 mjesta

Na Metalurško-tehnološkom fakultetu UCG 115 mjesta

Na Metalurško-tehnološkom fakultetu Univerziteta Crne Gore postoje tri studijska programa za koje je predloženo ukupno 115 mjesta za upis studenata u prvu godinu osnovnih studija za studijsku 2019/20. godinu, odnosno na studijskim programima: Metalurgija i materijali 35,  Hemijska tehnologija 35 i Zaštita životne sredine 45 mjesta.

Često pitanje budućih studenata Metalurško-tehnološkog fakulteta je gdje mogu naći posao nakon završenih studija.

Prodekanica za nastavu na ovom fakultetu Nada Blagojević navodi da je odgovor javne institucije institucije i velike crnogorske kompanije, kao što su: KAP, Centar za ekotoksikološka istraživanja (CETI), Institut za javno zdravlje, Forenzički centar, Vodovod i kanalizacija, Inpek, Hidrometeorološki zavod, Toščelik (Nikšić), Plantaže, Agencija za zaštitu životne sredine,  Pivara Trebjesa (Nikšić), Daido Metal Kotor, Hemomont, POLIEX (Betane), Fab Live, srednje stručne škole, javne ustanove iz sektora inspekcijskih poslova u oblastima bliskim ovim profesijama.

“Prema Pravilniku o bližim uslovima, kriterijumima i postupku upisa u prvu godinu osnovnih studija UCG, na studijske programe Metalurško-tehnološkog fakulteta mogu se upisati učenici koji su završili obrazovni program gimnazije i druge obrazovne programe koji su izjednačeni sa programom opšte gimnazije u skladu sa Zakonom, zatim, metaluršku, hemijsku, elektrotehničku, mašinsua, rudarsko-geološku, građevinsku, poljoprivrednu, medicinsku, tekstilno-kožarsku, ekonomsku, turistička, trgovinsko-ugostiteljsku školu”, navodi prodekanica Blagojević.

Nastava na MTF-u se realizuje teorijski i praktično, a u okviru svih stručnih predmeta osim teorijske nastave izvode se i laboratorijske vježbe.

„Novina je uvođenje Stručne prakse kao predmeta koji je obavezan u završnom semestru osnovnih studija u okviru koga će studenti sticati dodatna znanja u javnim ili privatnim ustanovama/firmama, a što je nadogradnja laboratorijskim vježbama na Fakultetu“, navodi Blagojević.

Da bi se obavljala stručna praksa u javnoj ili privatnoj ustanovi/firmi, dodaje ona,  potpisuju se Ugovori o izvođenju praktične nastave između Fakulteta i ustanove/firme.

„Student završne godine osnovnih studija će obavljati stručnu praksu u ustanovi/firmi jednom sedmično tokom cijelog semestra, u skladu sa radnim vremenom ustanove/firme, gdje se praksa obavlja, a prema Pravilniku o stručnoj praksi studenata UCG. U toku svog boravka na stručnoj praksi, student će dobijati konkretne radne zadatke od strane voditelja stručne prakse dok je na stručnoj praksi: prikupljati podatke, uočavati probleme, vršiti analizu…“, objašnjava Blagojević.

Kad je riječ o programima razmjene, na ovom fakultetu su posebno uspješno realizovani programi mobilnosti studenata sa Univerzitetom u Zagrebu.

“Mnogo intenzivniju razmjenu imamo na višim nivoima studija sa Univerzitetima u regionu, na Balkanu, i univerzitetima Evrope, u okviru bilateralnih programa razmjene i Erasmus+ projekata”, navodi Blagojević.

loading...

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com