Njih dvije su proglašene krivim da su navodno prošle godine podstrekavale bivšeg vjeroučitelja Zorana Marinkovića da preveze narkotike sa Kosmeta u Švajcarsku, za šta je on, kako se sumnjalo, angažovao sveštenika Milana Jordovića. Svetlana je za to dobila pet godina robije, a njena ćerka tri.

Njihov branilac navodi da u toku dokaznog postupka pred prvostepenim sudom nije obavljeno vještačenje, od strane vještaka za informacionu tehnologiju koji bi se izjasnio o listingu odlazno-dolaznih telefonskih razgovora između optuženih i svjedoka, kao i baznih stanica.

 

– Odbrana je u žalbi sve to istakla – kaže advokat Petrić. – U ponovljenom postupku prvostepeni sud mora da ima u vidu i sve ostale razloge navedene u žalbama.

Apelacioni sud, kako se ispostavilo, istakao je da se u razlozima prvostepene presude ne vidi u čemu se sastoji radnja optuženih. Navode da nije precizno raščišćeno šta su njih dve navodno uradile i da li je reč o podstrekavanju vjeroučitelja i sveštenika ili, eventualno, o saizvršilaštvu.

Novosti