U II roku 72 mjesta za upis na doktorske studije Univerziteta Crne Gore

Konkurs za upis na doktorske studije Univerziteta Crne Gore, u II roku, u akademskoj 2019/20. godini, biće raspisan sjutra, i objavljen u dnevnim novinama koje izlaze u Crnoj Gori.

Predsjednik Centra za doktorske studije UCG prof. dr Predrag Miranović kazao je da će konkursom biti raspisano  preostalih 72 mjesta na studijskim programima organizacionih jedinica Univerziteta, koja nisu popunjena u I roku.

Pravo prijave na konkurs za upis na doktorske studije imaju kandidati koji su stekli diplomu akademskog naziva magistra iz odgovarajuće oblasti nauka/umjetnosti, odnosno akademsku diplomu regulisanih profesija nakon stečenih najmanje 300 ECTS kredita.

On je dodao da visina naknade za studiranje za studente koji upišu doktorske studije u ovoj studijskoj godini iznosi 1.000 eura po semestru, za sve studijske programe,a na osnovu Odluke Upravnog odbora Univerziteta Crne Gore.

Upis je na konkurentskoj osnovi, u skladu sa prosječnom ocjenom na prethodnom nivou studija, nakon sprovedenog postupka rangiranja.

Svi detalji o upisu naznačeni su u tekstu konkursa u nastavku.  

Na osnovu člana 98 Zakona o visokom obrazovanju („Službeni list Crne Gore“ br. 044/14, 052/14, 047/15, 040/16, 042/17), člana 136 Statuta Univerziteta Crne Gore (Bilten UCG broj 337-posebno izdanje) i člana 27 Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Univerziteta Crne Gore (Bilten broj 447, 2018. godina), a u vezi sa Odlukom Upravnog odbora Univerziteta Crne Gore broj 02–269, od 25.09.2019. godine, Centar za doktorske studije Univerziteta Crne Gore raspisuje

KONKURS

ZA UPIS NA DOKTORSKE STUDIJE

UNIVERZITETA CRNE GORE

za studijsku 2019/2020. godinu

 

-II UPISNI ROK- 

 

  1. Broj kandidata i visina školarine:

Broj studenata za upis na doktorske studije i visina školarine za studijsku 2019/2020. godinu utvrđeni su Odlukom Upravnog odbora Univerziteta Crne Gore broj 02-269, od 25.09.2019. godine i Odluke Senata Univerziteta Crne Gore sa sjednice održane 28.10.2019. godine, na sljedećim organizacionim jedinicama i studijskim programima Univerziteta Crne Gore:

 

 

NAZIV ORGANIZACIONE JEDINICE/

STUDIJSKOG PROGRAMA

 

BROJ STUDENATA

ZA UPIS NA DOKTORSKE STUDIJE

1. BIOTEHNIČKI FAKULTET  3
Biotehnika3
2. EKONOMSKI FAKULTET1
Ekonomija1
3. ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET15
Elektrotehnika15
4. FAKULTET ZA SPORT I FIZIČKO VASPITANJE8
Fizička kultura8
5. FAKULTET ZA TURIZAM I HOTELIJERSTVO5
Turizam5
6. FILOLOŠKI FAKULTET7
Jezik i književnost7
7. FILOZOFSKI FAKULTET1
Istorija1
8. GRAĐEVINSKI FAKULTET4
 Građevinarstvo4
9. MAŠINSKI FAKULTET 

3

Mašinstvo3
10. MEDICINSKI FAKULTET3
Stomatologija3
11. METALURŠKO-TEHNOLOŠKI FAKULTET1
Hemijska tehnologija1
12. POMORSKI FAKULTET KOTOR10
Pomorske nauke5
Menadžment u pomorstvu5
13. PRAVNI FAKULTET1
Pravne nauke1
14. PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET10
Matematika3
Biologija3
Fizika2
Računarske nauke2

 

Visina školarine je utvrđena Odlukom Upravnog odbora broj 02 – 269, od 25.09.2019. godine i iznosi 1.000,00 eura po semestru za sve studijske programe.

 

  1. Uslovi upisa:

Pravo prijave na konkurs za upis na doktorske studije imaju kandidati koji su stekli diplomu akademskog naziva magistra iz odgovarajuće oblasti nauka/umjetnosti, odnosno akademsku diplomu regulisanih profesija, nakon stečenih najmanje 300 ECTS kredita.

Doktorske studije traju tri studijske godine (šest semestara), odnosno obim studijskog programa ovih studija iznosi 180 ECTS kredita.

Kandidat za upis dužan je podnijeti prijavu i dokaze o ispunjavanju uslova.

Za upis na doktorske studije neophodno je znanje jednog svjetskog jezika. Stranac se može upisati na studijski program doktorskih studija pod istim uslovima kao i crnogorski državljanin, uz prethodno priznavanje inostrane obrazovne isprave ranije završenog ciklusa/stepena/nivoa studija, koja je uslov za upis.

 

  1. Dokazi:

Kandidat podnosi:

  • ovjerenu kopiju diplome o stečenom akademskom nazivu magistra iz odgovarajuće oblasti nauka/umjetnosti, odnosno akademsku diplomu regulisanih profesija, nakon stečenih najmanje 300 ECTS kredita,
  • uvjerenje o položenim ispitima na magistarskom studijskom programu,
  • izvod iz matične knjige rođenih i
  • dokaz o aktivnom znanju jednog svjetskog jezika.
  1. Rokovi za upis:

Prijava sa odgovarajućim dokazima podnosi se organizacionim jedinicama Univerziteta Crne Gore do 31.10.2019. godine.

Postupak rangiranja sprovodi Komisija za doktorske studije na organizacionoj jedinici Univerziteta.

Upis kandidata će se obaviti do 04.11.2019. godine.

Početak nastave je 04.11.2019. godine.

 

loading...
prikaži više

Slične Objave

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

Back to top button
Close
Close