Danas je Međunarodni dan djeteta

Međunarodni dan djeteta je godišnji međunarodni događaj koji se obilježava 20. novembra.

Ustanovljen je od strane Generalne skupštine Ujedinjenih nacija 1954. godine sa ciljem da se u svim državama slavi istog dana.

Generalna skupština UN usvojila je 20. novembra 1989. godine Konvenciju o pravima djeteta, prvi međunarodni dokument u oblasti ljudskih prava koji se posebno bavi djecom.

Konvenciju su ratifikovale 193 države, a njeni osnovni principi su pravo na život, opstanak i razvoj, najbolji interes djeteta, pravo na participaciju kao i pravo na nediskriminaciju.

Sva djeca imaju prava iz ove Konvencije, bez obzira na to ko su, gdje žive, šta im roditelji rade, da li su siromašni ili bogati, kojim jezikom govore, kojoj religiji ili kulturi pripadaju, da li imaju neku smetnju ili invaliditet.

Ipak, uprkos odredbama Konvencije i napretku koji je postignut, statistika pokazuje da se djeca i dalje suočavaju sa velikim izazovima.

Najveći od svih jeste siromaštvo koje prouzrokuje i druge probleme sa kojima djeca u 21. vijeku ne bi trebalo da se suočavaju.

Pored siromaštva veliki problem djece jeste i nevakcinacija, ali i neadekvatna ishrana, kao i nedovoljna socijalizacija i obrazovanje koji su veoma važni za razvoj djeteta.

Djeca su, na žalost, često izložena nasilju i nasilnim metodama vaspitavanja kod kuće, što doprinosi njihovom negativnom razvoju.

Posljednjih godina sve je učestalije i vršnjačko nasilje, i to najčešće među djecom osnovnih, ali i srednjih škola.

Neke stvari se mijenjaju i postaju bolje, ali je i dalje neophodno ulagati snagu i raditi na što boljem ostvarivanju svih prava djeteta na globalnom nivou.

loading...
Tagovi

Slične Objave

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana.

Back to top button
Close
Close