Dekanica Vukčević: Na Metalurško-tehnološkom fakultetu provjere znanja kroz onlajn ispitivanja

U skladu sa odlukom Senata Univerziteta Crne Gore o organizovanju završnih ispita i predispitne provjere znanja studenata, nastavničkom i saradničkom kadru Metalurško-tehnološkog fakulteta data je preporuka, da tamo, gdje je to moguće zbog prirode nastavnog sadržaja, organizuju onlajn provjeru znanja u nivou predispitnih obaveza, ali tako da se poštuju stavovi studenata i njihove mogućnosti u ovoj specifičnoj situaciji, saopštila je dekanica ovog fakulteta prof. dr Mira Vukčević.

Dekanica Vukčević kaže da gotovo svi nastavnici drže nastavu koristeći Moodle i Zoom platforme, bilo da je u pitanju onlajn komunikacija ili postavljanje pasivnih sadržaja koje studenti preuzimaju, pa se na taj način, navodi ona, mogu organizovati i provjere znanja prilagođene uslovima ispitivanja na daljinu.

“Provjera će se organizovati tamo gdje to nastavni sadržaji dozvoljavaju. Opcije su usmeno onlajn ispitivanje, izrada testova sa ponuđenim rezulatatima, što bi značilo da student mora odraditi zadatak da bi zaokružio odgovor, takođe, izrada raznih manjih projekata, radova itd. Sve ove forme podrazumijevaju samostalan rad studenata, jer su tako i koncipirane”, rekla je ona.

ImageDekanica kaže da su specifičnosti sva tri studijska programa na MTF-u takve da su predmeti, u velikoj mjeri, okrenuti praktičnoj nastavi, a to, kako dodaje, limitira i predispitnu provjeru znanja, do trenutka dok studenti samostalno ne odrade predviđeni praktični dio nastave.

“U skladu sa ECTS katalozima na našim studijskim programima, predispitne obaveze, zajedno sa regularnim prisustvom studenata, čine 50% ukupnog rezultata studenta. Ostali dio čini uspjeh na završnom ispitu. Zavisno od tipa nastavnih sadržaja, tamo gdje je moguće odraditi predispitne obaveze onlajn, one mogu biti blago modifikovane po svojoj formi ili sadržini tako da daju mogućnost kvalitetne provjere znanja studenta, čak i u uslovima kad im se omogući da koriste literaturu”, rekla je Vukčević.

Dekanica govori da su se i nastavnici i studenti postepeno prilagodili procesu onlajn nastave, ali da je “živa riječ” nastavnika izuzetno važna.

“Pored toga što se stiče utisak da onlajn komunikacija u određenim momentima usporava inicijativu samih studenata primjećuje se, ipak, da prisustvo studenata ovakvom tipu nastave, ne opada u odnosu na konvencionalnu nastavu, bez obzira što mnogi od njih imaju problema sa internet konekcijom”, dodala je ona.

Kako studenti prate onlajn nastavu i uredno se informišu o njenom održavanju, Vukčević je izrazila nadu da će, uz veliki trud i zalaganje nastavnika, uspjeti da savladaju gradivo i pristupe provjerama znanja na završnom ispitu, u regularnom vremenu i uslovima.

“Ipak, još jednom, moramo naglasiti činjenicu da Metalurško-tehnološki fakultet ima veliki broj praktičnih vježbi u kojima studenti samostalno rade, tako da će ovaj dio nastave, u nekom kondenzovanom obliku, morati biti nadoknađen prije početka završnih ispita”, kaže ona.

“Neke od, do sada, ponuđenih solucija za savladavanje praktičnih vježbi su, da se na platforme ili sajt postavljaju linkovi sa snimljenim materijalom sa nekih drugih univerziteta ili da se vježbe snimaju na Fakultetu, poštujući sve mjere propisane distance i higijensko-sanitetske zahtjeve”, kazala je ona i rekla da se ovaj vid praktične obuke, može koristiti samo za mali dio predmeta.

“To su predmeti na kojima se studenti upoznaju sa metodom ili instrumentom koji, i inače, isključuju samostalni rad studenata. Ostale vježbe će morati da se odrađuju kada se za to steknu uslovi”, zaključuje Vukčević.

loading...
Tagovi

Slične Objave

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana.

Back to top button
Close
Close