SJEDNICA SO TIVAT: Usvojen II set mjera za podršku privredi i građanima

Sjednici su prisustvovali: 16 odbornika DPS-a, 3 odbornika SD-a, 2 odbornika HGI i 2 odbornika SDP-a. O svim predlozima odluka, odbornici su se izjasnili na samom kraju zasjedanja. U prisustvu 17 odbornika (16 odbornika DPS i 1 odbornika HGI) na sjednici je usvojena Odluka o donošenju II seta mjera za podršku privredi i građanima u opštini Tivat. Usvojen je i polugodišnji Izvještaj o ukupno ostvarenim primicima i ukupno izvršenim izdacima za 2020.godinu. Odbornici su upoznati sa Izvještajem o radu „Vodacom“ DOO Tivat za 2019.godinu.

Takođe, usvojena je Odluka o regulisanju međusobnih odnosa između opštine Tivat i košarkaškog kluba „Teodo“ i davanju saglasnosti na zaključivanje ugovora o prenosu udjela na opštinu Tivat. Predlog Odluke o učešću opštine Tivat u izgradnji objekata kolektivnog stanovanja za potrebe penzionera sa teritorije opštine Tivat, nije se našao pred odbornicima, budući da prethodno nije pribavljena potrebna saglasnost Vlade.

Skupštinskom većinom usvojene su i:

  • Odluka o davanju saglasnosti na zaključenje Ugovora o snabdijevanju prerađenim otpadnim vodama;
  • Akcioni plan za razvoj sistema socijalne i dječje zaštite za period 2019-2022;
  • Odluka o postupku i načinu davanja na korišćenje prostora sportskim subjektima Opštine Tivat i
  • Odluka o davanju na korišćenje sportskoj organizaciji Šah klub „Mimoza“ i nevladinim organizacijama „Kolo srpskih sestara Kontesa Ekaterina Prevlačka Tivat“, „Crnogorski atelje realistične umjetnosti“ Tivat i „Omladinski  klub Tivat“, dio objekta izgrađenog na kat. parceli 553KO Tivat (objekat „Šoping centra“ na Seljanovu).
loading...
Tagovi

Slične Objave

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana.

Back to top button
Close
Close