Na Žabljaku se gradi hotel vrijedan 20,5 miliona eura

Vlada Crne Gore je, bez održavanja sjednice, a na osnovu pribavljene saglasnosti većine članova, prihvatila predlog da se na Listu razvojnih projekata u oblasti turizma uvrsti projekat izgradnje hotela i sedam vila, kategorije četiri zvjezdice, na Žabljaku. Trenutno, na Listi razvojnih projekata je 14 investicija, na osnovu kojih je moguće dobiti ekonomsko državljanstvo Crne Gore, pišu Vikend novine.

Kompanija Durmitor Development sa sjedištem u Nikšiću dostavila je Ministarstvu održivog razvoja i turizma prijavu na javni poziv, sa pratećom dokumentacijom biznis planom, revidovanim glavnim projektom, potvrde o raspoloživim sredstvima za finansiranje projekta, osnivačke akte i ostalu dokumentaciju od značaja za projekat.

“U dokumentaciji je, između ostalog, navedeno da je na Žabljaku planirana investicija u izgradnju hotela po klasičnom modelu poslovanja kategorije četiri zvjezdice, kapaciteta 35 smještajnih jedinica (24 u hotelu i 11 u vilama), sa 88 ležaja (46 u objektu hotela i 42 u vilama). Vrijednost projekta je 20,47 miliona eura, a namjera investitora je da u okviru kompleksa otvori 43 nova radna mjesta”, objašnjeno je u Vladi.

U cilju potvrde raspoloživosti finansijskih sredstava za realizaciju projekta podnosilac prijave je u skladu sa javnim pozivom dostavio neopozivu bankarsku garanciju izdatu od strane Hipotekarne banke, naplativu na prvi poziv, na iznos od 2,5 miliona eura sa rokom važenja do 11.11.2023. godine, što je i rok predstavljen u dostavljenom dinamičkom planu investicije. Istovremeno, podnosilac prijave je naveo da će ukupnu investiciju finansirati iz sopstvenih sredstava osnivača preduzeća.

Kreditna linija

Takođe, Vlada je usvojila Informaciju o mjerama namijenjenim sektoru turizma u okviru Trećeg paketa socio-ekonomskih mjera. Za mjeru Subvencija kamate na kredit za likvidnost i obrtna sredstva predviđeno je obezbjeđenje kreditne linije kod Investiciono razvojnog fonda (IRF) do 20 miliona eura, dok bi subvencija kamatne stope na odobrene kredite bila obezbijeđena iz tekuće budžetske rezerve.

Iz Vlade je saopšteno da je tim povodom Ministarstvo finansija ukazalo da je do kraja godine potrebno obezbijediti 100.000 eura, koja su raspoloživa kod Ministarstva održivog razvoja i turizma.
“Sredstva bi bila obezbijeđena uz subvenciju 80 odsto kamate, a najviše do tri odsto kamatne stope tokom trajanja grejs perioda navode u Vladi.

U informaciji se navodi da je za mjeru Subvencija kamate na reprogram postojećih kredita kod

IRF-a i poslovnih banaka objavljen javni poziv 18. avgusta, po kojem je omogućeno zainteresovanim građanima, preduzećima i preduzetnicima da ostvare pravo na subvenciju kamate tokom grejs perioda, datog prilikom reprograma postojećih namjenskih kredita za turizam i ugostiteljstvo, koji su ostvareni kod poslovnih banaka i IRF-a.

Javni poziv otvoren je do kraja godine, a za realizaciju te mjere Vlada je u septembru odobrila sredstva u iznosu od šest miliona eura.

Novi zajam

Usvojena je i informacija o zaključivanju Okvirnog ugovora o kreditu između Banke za razvoj Savjeta Evrope (CEB) i Crne Gore, za projekat Podrške crnogorskim mikro, malim i srednjim preduzećima (MMSp) pogođenim COVID-19, u iznosu od 40 miliona eura.

“Administrativni odbor CEB-a je u septembru donio odluku o odobrenju Okvirnog ugovora o kreditu za projekat Podrške crnogorskim MMSP pogođenim COVID-19 u iznosu od 40 miliona eura, sa rokom dospijeća od devet godina, koji uključuje i najviše dvije godine grejs perioda. Navedeni zajam moći će se povući kroz najmanje dvije tranše, od kojih prva ne može biti veća od 75 odsto iznosa zajma, ističe se u saopštenju.

Riječ je o prvoj tranši kredita, dok će druga tranša od 30 miliona eura biti odobrena naknadno nakon što se sredstva iz prve tranše iskoriste. Okvirnim ugovorom o kreditu definisani su kriterijumi na osnovu kojih će komercijalne banke dodjeljivati sredstva prihvatljivim privrednim subjektima kao krajnjim korisnicima kreditnih sredstava.

loading...
Tagovi

Slične Objave

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana.

Back to top button
Close
Close